Учителя Беинса Дуно - Петър Дънов
НАЧАЛО

Новости в сайта | Контакти | Дарение
Категория:
  Търсене в различните класовеПодробности при търсенеКАТАЛОГ С БЕСЕДИ
БИБЛИЯ СТАР ЗАВЕТ
Битие Изход Левит Числа Второзаконие Исус Навиев Съдии Рут 1 Царе 2 Царе 3 Царе 4 Царе 1 Летописи 2 Летописи Ездра 
Неемия Естир Йов Псалми Притчи Еклесиаст Песен на песните Исая Еремия Плач Еремиев Езекил Данаил Осия Иоил 
Амос Авдий Йон Михей Наум Авакум Софоний Агей Захария Малахия 

БИБЛИЯ НОВ ЗАВЕТ
Матей Марко Лука Йоан Деяния Римляни 1 Коринтяни 2 Коринтяни Галатяни Ефесяни Филипяни Колосяни 1 Солунци 
2 Солунци 1 Тимотей 2 Тимотей Тит Филимон Евреи Яков 1 Петрово 2 Петрово 1 Йоаново 2 Йоаново 3 Йоаново Юда Откровение 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28,
Матей 18
1. В същото време учениците дойдоха при Исуса и казаха: Кой е по-голям в небесното царство?
2. А Той повика едно детенце, постави го посред тях, и рече:
3. Истина ви казвам; ако се не обърнете като дечицата, никак няма да влезете в небесното царство.
    ● Подпушване на светлината, СБ
    ● Децата, НБ
    ● Безлюбие и любов, УС
    ● Събрание, водено от г-н Петър Дънов, ИБ
4. И тъй, който смири себе си като това детенце, той е по-голям в небесното царство.
5. И който приеме едно такова детенце в Мое име, Мене приема.
6. А който съблазни едно от тия малките, които вярват в Мене, за него би било по-добре да се окачеше на врата му един воденичен камък, и да потънеше в морските дълбочини.
7. Горко на света поради съблазните, защото е неизбежно да дойдат съблазните; но горко на онзи човек, чрез когото съблазънта дохожда!
    ● Съблазните, НБ
    ● Двама или трима, СБ, НБ
    ● Двама или трима, СБ, НБ
8. Ако те съблазни ръката ти или ногата ти, отсечи я и хвърли я; по-добре е за тебе да влезеш в живота куц или недъгав, отколкото с две ръце или с две нозе да бъдеш хвърлен във вечния огън.
    ● Рѫката сѫблазнява / Ръката съблазнява, НБ
    ● Рѫката сѫблазнява / Ръката съблазнява, НБ
9. И ако те съблазни окото, извади го и хвърли го; по-добре е за тебе да влезеш в живота с едно око, отколкото да имаш две очи и да бъдеш хвърлен в огнения пъкъл.
10. Внимавайте да не презирате ни едно от тия малките, защото ви казвам, че техните ангели на небесата винаги гледат лицето на Отца Ми, Който е на небесата.
    ● Лъчи на живота / Първият лъч на топлината, СБ, РБ
    ● Лъчи на живота / Първият лъч на топлината, СБ, РБ
    ● Важността на малките неща, НБ
11. [Защото Човешкият Син дойде да спаси погиналото].
12. Как ви се вижда? Ако някой човек има сто овце и едната от тях се заблуди, не оставя ли деветдесетте и девет, и не отива ли по бърдата да търси заблудилата се?
13. И като я намери, истина ви казвам, той се радва за нея повече, отколкото за деветдесетте и девет незаблудили се.
14. Също така не е по волята на Отца ви, Който е на небесата, да загине ни един от тия малките.
15. И ако ти съгреши брат ти, иди, покажи вината му между тебе и него самия. Ако те послуша, спечелил си брата си.
16. Но ако не те послуша, вземи със себе си още един или двама и от устата на двама или трима свидетели да се потвърди всяка дума.
17. И ако не послуша тях, кажи това на църквата; че ако не послуша и църквата, нека ти бъде като езичник и бирник.
18. Истина ви казвам: Каквото вържете на земята, ще бъде вързано на небесата; и каквото развържете на земята, ще бъде развързано на небесата.
    ● Връзване и развързване, НБ
    ● Жилище ще направим, МОК
    ● Връзвайте и развързвайте, НБ
    ● Четирите закона, НБ
    ● Ще бъде развързано, НБ
    ● Правила на разумния живот, СБ
19. Пак ви казвам, че ако двама от вас се съгласят на земята за каквото и да било нещо, което да поискат, ще им бъде дадено от Отца Ми, Който е на небесата.
20. Защото, гдето двама или трима са събрани в Мое име, там съм и Аз посред тях.
    ● В мое име, НБ
    ● В мое име, НБ
    ● Всекиму според вечната Правда, ИБ
21. Тогава Петър се приближи и Му рече: Господи, до колко пъти, като ми съгреши брат ми, да му прощавам? до седем пъти ли?
22. Исус му рече: Не ти казвам: До седем пъти - до седемдесет пъти по седем.
23. Затова небесното царство прилича на един цар, който поиска да прегледа сметките на слугите си.
24. И когато почна да преглежда докараха при него един, който му дължеше десет хиляди таланта {Равно на 60,000,000 лева зл.}.
25. И понеже нямаше с какво да заплати, господарят му заповяда да продадат него, жена му и децата му, и всичко що имаше, и да се плати дълга.
26. Затова слугата падна, кланяше му се, и каза: Господарю, имай търпение към мене, и ще ти платя всичко.
27. И господарят на тоя слуга, понеже го жалеше, пусна го и му прости заема.
28. Но тоя слуга, като излезе, намери един от съслужителите си, който му дължеше сто пеняза {Равно близо на 90 лева зл.}; хвана го и го душеше, и каза: Плати това, което ми дължиш.
    ● Сто пеняза, НБ
    ● Плати ми, що ми си длъжен, НБ
29. Затова служителят му падна, молеше му се, и каза: Имай търпение към мене и ще ти платя.
30. Но той не искаше, а отиде и го хвърли в тъмница, да лежи докле изплати дълга.
31. А съслужителите му, като видяха станалото, твърде много се наскърбиха; дойдоха и казаха на господаря си всичко, що бе станало.
32. Тогава господарят му го повика и му каза: Нечестиви слуго, аз ти простих целия оня дълг понеже ми се примоли.
33. Не трябваше ли и ти да се смилиш за съслужителя си, както и аз се смилих за тебе?
34. И господарят му се разгневи и го предаде на мъчителите да го изтезават докле изплати целия дълг.
35. Така и Моят небесен Отец ще постъпи с вас, ако не простите от сърце всеки на брата си.

БЕСЕДИ ОТ ТАЗИ ГЛАВА:
    ● Добрият език, УС НБ
    ● Най-голям в Царството небесно, НБ
    ● В името Божие, НБ


placeholder
V1-ON