Учителя Беинса Дуно - Петър Дънов
НАЧАЛО

Категория:

КАТАЛОГ С БЕСЕДИ
БИБЛИЯ СТАР ЗАВЕТ
Битие,   Изход,   Левит,   Числа,   Второзаконие,   Исус Навиев,   Съдии,   Рут,   1 Царе,   2 Царе,   3 Царе,   4 Царе,   1 Летописи,   2 Летописи,   Ездра ,   Неемия,   Естир,   Йов,   Псалми,   Притчи,   Еклесиаст,   Песен на песните,   Исая,   Еремия,   Плач Еремиев,   Езекил,   Данаил,   Осия,   Иоил ,   Амос,   Авдий,   Йон,   Михей,   НаумАвакум,   Софоний,   Агей,   Захария,   Малахия ,  

БИБЛИЯ НОВ ЗАВЕТ
Матей,   Марко,   Лука,   Йоан,   Деяния,   Римляни,   1 Коринтяни,   2 Коринтяни,   Галатяни,   Ефесяни,   Филипяни,   Колосяни,   1 Солунци ,   2 Солунци,   1 Тимотей,   2 Тимотей,   Тит,   Филимон,   Евреи,   Яков,   1 Петрово,   2 Петрово,   1 Йоаново,   2 Йоаново,   3 Йоаново,   Юда,   Откровение,  

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,
Йоан 17
1. Това като изговори Исус, дигна очите си към небето, и рече: Отче настана часът; прослави Сина Си, за да Те прослави и Сина Ти,
    ● Който има мир, НБ
    ● Точка, линия, плоскост, куб, НБ
    ● Както Бог мисли и прави, УС
    ● Както Бог мисли и прави, УС
2. според както си Му дал власт над всяка твар да даде вечен живот на всички, които си Му дал.
3. А това е вечен живот, да познаят Тебе, единия истинен Бог, и Исуса Христа, Когото си изпратил.
    ● Необходимостта да познаваме Бога, НБ
    ● Необходимостта да познаваме Бога, НБ
    ● Условията на вечния живот, НБ
    ● Лъчи на живота / Първият лъч на топлината, СБ, РБ
    ● Идете в Галилея, НБ
    ● Израил и българин, СБ, РБ
    ● Възможности за щастие, СБ
    ● Съживява, НБ
4. Аз те прославих на земята, като свърших делото, което Ти Ми даде да върша.
5. И сега прослави Ме, Отче, у Себе Си със славата, която имах у Тебе преди създанието на света.
6. Изявих името Ти на човеците, които Ми даде от света. Те бяха Твои, и Ти ги даде на Мене, и те опазиха Твоето слово.
7. Сега знаят, че всичко, което си Ми дал е от Тебе;
8. защото думите, които Ми даде Ти, Аз ги предадох на тях, и те ги приеха; и наистина знаят че, от Тебе излязох, и вярват, че Ти си Ме пратил.
9. Аз за тях се моля; не се моля за света, а за тия, които си Ми дал, защото са Твои.
10. И всичко Мое е Твое, и Твоето Мое, и Аз се прославям в тях.
11. Не съм вече на света, а тия са на света, и Аз ида при Тебе, Отче свети, опази в името Си тия, които си Ми дал, за да бъдат едно, както сме и Ние.
12. До като бях с тях, Аз пазех в Твоето име тия, които Ми даде; опазих ги, и нито един от тях не погина, освен сина на погибелта, за да се изпълни писанието.
13. А сега ида при Тебе; но догдето съм още на света казвам това, за да имат Моята радост пълна в себе си.
14. Аз им предадох Твоето слово; и светът ги намрази, защото те не са от света, както и Аз не съм от него.
15. Не се моля да ги вземеш от света, но да ги пазиш от лукавия.
16. Те не са от света както и Аз не съм от света.
17. Освети ги чрез истината; Твоето слово е истина.
    ● Братът на най-малките, ИБ НБ
    ● Братът на най-малките, ИБ НБ
    ● Твоето Слово, НБ
18. Както Ти прати Мене в света, така и Аз пратих тях в света;
19. и заради тях Аз освещавам Себе Си, за да бъдат и те осветени чрез истината.
20. И не само за тях се моля, но и за ония, които биха повярвали в Мене чрез тяхното учение,
21. да бъдат всички едно; както Ти, Отче, си в Мене и Аз в Тебе, тъй и те да бъдат в Нас, за да повярва светът, че Ти си Ме пратил.
22. И славата, която Ти Ми даде, Аз я дадох на тях; за да бъдат едно, както и Ние сме едно;
    ● Новият свят, СБ, РБ
23. Аз в тях, и Ти в мене, за да бъдат съвършени в единство; за да познае светът, че Ти си Ме пратил, и си възлюбил тях както си възлюбил и Мене.
24. Отче, желая гдето съм Аз, да бъдат с Мене и тия, които {Гръцки: Каквото.} си Ми дал, за да гледат Моята слава, която си Ми дал; защото си Ме възлюбил преди създанието на света.
25. Отче праведни, светът не Те е познал, но Аз Те познах; и тия познаха, че Ти си Ме пратил.
    ● Азъ Те познахъ / Аз Те познах, НБ
    ● Азъ Те познахъ / Аз Те познах, НБ
26. И явих им Твоето име, и ще явя, та любовта, с която си Ме възлюбил, да бъде в тях, и Аз в тях.

БЕСЕДИ ОТ ТАЗИ ГЛАВА:
    ● Вътрешно послушание, УС
    ● Единият и многото, УС
    ● Единият и многото, УС