Учителя Беинса Дуно - Петър Дънов
НАЧАЛО

Новости в сайта | Контакти | Дарение
Категория:
  Търсене в различните класовеПодробности при търсенеКАТАЛОГ С БЕСЕДИ
БИБЛИЯ СТАР ЗАВЕТ
Битие Изход Левит Числа Второзаконие Исус Навиев Съдии Рут 1 Царе 2 Царе 3 Царе 4 Царе 1 Летописи 2 Летописи Ездра 
Неемия Естир Йов Псалми Притчи Еклесиаст Песен на песните Исая Еремия Плач Еремиев Езекил Данаил Осия Иоил 
Амос Авдий Йон Михей Наум Авакум Софоний Агей Захария Малахия 

БИБЛИЯ НОВ ЗАВЕТ
Матей Марко Лука Йоан Деяния Римляни 1 Коринтяни 2 Коринтяни Галатяни Ефесяни Филипяни Колосяни 1 Солунци 
2 Солунци 1 Тимотей 2 Тимотей Тит Филимон Евреи Яков 1 Петрово 2 Петрово 1 Йоаново 2 Йоаново 3 Йоаново Юда Откровение 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31,
Притчи 16
1. Плановете на сърцето принадлежат на човека, Но отговорът на езика е от Господа.
2. Всичките пътища на човека са чисти в собствените му очи, Но Господ претегля духовете.
3. Възлагай делата си на Господа, И ще се утвърдят твоите намерения.
4. Господ е направил всяко нещо за Себе Си, Дори и нечестивия за деня на злото.
5. Мерзост е Господу всеки, който е с горделиво сърце, Даже ръка с ръка да се съедини, пак той няма да остане ненаказан.
6. С милост и вярност се отплаща за беззаконието, И чрез страх от Господа хората се отклоняват от злото.
7. Когато са угодни на Господа пътищата на човека, Той примирява с него и неприятелите му.
8. По-добре малко с правда, Нежели големи доходи с неправда,
9. Сърцето на човека начертава пътя му, Но Господ оправя стъпките му.
10. Присъдата в устните на царя е боговдъхновена; Устата му няма да погрешат в съда.
11. Вярната теглилка и везни са от Господа, Всичките грамове в торбата са Негово дело.
12. Да се върши беззаконие е мерзост на царете, Защото престолът се утвърждава с правда.
13. Праведните устни са благоприятни на царете, И те обичат онзи, който говори право.
14. Яростта на царя е вестителка на смърт, Но мъдрият човек я укротява.
15. В светенето пред лицето на царя има живот, И неговото благоволение е като облак с пролетен дъжд.
16. Колко по-желателно е придобиването на мъдрост, нежели на злато! И придобиването на разум е за предпочитане, нежели на сребро.
17. Да се отклонява от зло е друм за праведните; Който пази пътя си, опазва душата си.
    ● Пътят на праведния, НБ
18. Гордостта предшествува погибелта, И високоумието - падането.
19. По-добре да е някой със смирен дух между кротките, Нежели да дели користи с горделивите.
20. Който внимава на словото ще намери добро. И който уповава на Господа е блажен.
21. Който е с мъдро сърце ще се нарече благоразумен, И сладостта на устните умножава знание.
22. Разумът е извор на живот за притежателя му, А глупостта на безумните е наказанието им.
23. Сърцето на мъдрия вразумява устата му И притуря знание в устните му.
24. Благите думи са медена пита, Сладост на душата и здраве на костите.
25. Има път, който се вижда прав на човека. Но краят му е пътища към смърт,
26. Охотата на работника работи за него, Защото устата му го принуждават.
27. Лошият човек копае зло, И в устните му има сякаш пламнал огън.
28. Опак човек сее раздори, И шепотникът разделя най-близки приятели.
29. Насилникът измамя ближния си, И го води в недобър път;
30. Склопя очите си, за да измисля извратени неща. И прехапва устните си, за да постигне зло.
31. Белите коси са венец на слава, Когато се намират по пътя на правдата.
32. Който скоро не се гневи е по-добър от храбрия, И който владее духа си - от завоевател на град.
33. Жребието се хвърля в скута, Но решението чрез него е от Господа.

БЕСЕДИ ОТ ТАЗИ ГЛАВА:


placeholder
V1-ON