Учителя Беинса Дуно - Петър Дънов
НАЧАЛО

Новости в сайта | Контакти | Дарение
Категория:
  Търсене в различните класовеПодробности при търсенеКАТАЛОГ С БЕСЕДИ
БИБЛИЯ СТАР ЗАВЕТ
Битие Изход Левит Числа Второзаконие Исус Навиев Съдии Рут 1 Царе 2 Царе 3 Царе 4 Царе 1 Летописи 2 Летописи Ездра 
Неемия Естир Йов Псалми Притчи Еклесиаст Песен на песните Исая Еремия Плач Еремиев Езекил Данаил Осия Иоил 
Амос Авдий Йон Михей Наум Авакум Софоний Агей Захария Малахия 

БИБЛИЯ НОВ ЗАВЕТ
Матей Марко Лука Йоан Деяния Римляни 1 Коринтяни 2 Коринтяни Галатяни Ефесяни Филипяни Колосяни 1 Солунци 
2 Солунци 1 Тимотей 2 Тимотей Тит Филимон Евреи Яков 1 Петрово 2 Петрово 1 Йоаново 2 Йоаново 3 Йоаново Юда Откровение 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28,
Матей 15
1. Тогава дойдоха при Исуса фарисеи и книжници от Ерусалим и казаха:
    ● Неделимото, НБ
    ● Добрите плодове, УС
    ● Новото в живота, ИБ, ПС
    ● Великият път, УС
    ● Пристъпиха при Исуса, НБ
2. Защо Твоите ученици престъпват преданието на старейшините? понеже не си мият ръцете, когато ядат хляб.
    ● С ключ и без ключ, УС
3. А Той в отговор им каза: Защо и вие заради вашето предание престъпвате Божията заповед?
    ● С ключ и без ключ, УС
4. Защото Бог каза: "Почитай баща си и майка си"; и - "Който злослови баща или майка, непременно да се умъртви".
5. Но вие казвате: Който рече на баща си или майка си: Това мое имане, с което би могъл да си помогнеш, е подарено Богу,
6. - той да не почита баща си, [или майка си]. Така, заради вашето предание, осуетихте Божията дума.
    ● Вечно подмладяване / Закон за вечна младост, ООК, СБ, РБ
7. Лицемери! добре е пророкувал Исаия за вас, като е казал: -
8. "Тия люде [се приближават при Мене с устата си, и] Ме почитат с устните си; Но сърцето им далеч отстои от Мене.
9. Обаче напразно Ми се кланят, Като преподават за поучения човешки заповеди".
10. И като повика народа, рече им: Слушайте и разбирайте!
11. Това, което влиза в устата, не осквернява човека; но това, което излиза от устата, то осквернява човека.
12. Тогава се приближиха учениците и Му рекоха: Знаеш ли, че фарисеите се съблазниха като чуха тая дума?
13. А Той в отговор рече: Всяко растение, което Моят небесен Отец не е насадил, ще се изкорени.
    ● Ще се изкоренят, СБ
    ● Всяко растение, СБ, РБ
14. Оставете ги; те са слепи водачи; а слепец слепеца ако води, и двамата ще паднат в ямата.
15. Петър в отговор Му рече: Обясни ни тая притча.
    ● Тази притча, НБ
    ● Пътят на ученика, СБ
    ● Изтълкувай ни тази притча, НБ
    ● Човешката душа, НБ
16. А Той каза: И вие ли сте още без разумение.
17. Не разбирате ли, че всичко що влиза в устата, минава в корема, и се изхвърля в захода?
18. А онова, което излиза из устата, произхожда от сърцето, и то осквернява човека.
    ● Което излиза от устата, НБ
19. Защото от сърцето произхождат зли помисли, убийства, прелюбодейства, блудства, кражби, лъжесвидетелства, хули.
    ● Външна и вътрешна работа, НБ
20. Тия са нещата, които оскверняват човека; а да яде с немити ръце, това не го осквернява.
21. И, като излезе оттам, Исус се оттегли в тирските и сидонските страни.
22. И, ето, една ханаанка излезе от ония места и извика, казвайки: Смили се за мене Господи, Сине Давидов; дъщеря ми зле се мъчи от бяс.
23. Но Той не й отговори ни дума. Учениците дойдоха и Му се молеха, като рекоха: Отпрати я, защото вика подире ни.
24. А Той в отговор каза: Аз не съм пратен, освен до загубените овце от Израилевия дом.
25. А тя дойде, кланяше Му се и казваше: Господи помогни ми.
26. Той в отговор рече: Не е прилично да се вземе хляба на децата и да се хвърли на кученцата.
27. А тя рече: Така, Господи; но и кученцата ядат от трохите, които падат от трапезата на господарите им.
28. Тогава Исус в отговор й рече: О жено, голяма е твоята вяра; нека ти бъде според желанието. И дъщеря й оздравя в същия час.
    ● Голямата вяра, НБ
29. И като замина оттам, Исус дойде при галилейското езеро; и качи се на бърдото и седеше там.
    ● Неизбежният път, НБ
30. И дойдоха при Него големи множества, които имаха със себе си куци, слепи, неми, недъгави и много други, и сложиха ги пред нозете Му; и Той ги изцели;
31. така щото народът се чудеше, като гледаше неми да говорят, недъгави оздравели, куци да ходят, и слепи да гледат. И прославиха Израилевия Бог.
32. А Исус повика учениците Си и рече: Жално Ми е за народа, защото три дни вече седят при Мене и нямат що да ядат; а не искам да ги разпусна гладни, да не би да им премалее по пътя.
33. Учениците Му казаха: Отгде да имаме в уединено място толкова хляб, че да нахраним такова голямо множество?
34. Исус им каза: Колко хляба имате? А те рекоха: Седем и малко рибки.
35. Тогава заповяда на народа да насядат на земята.
36. И като взе седемте хляба и рибите, благодари и разчупи; и даде на учениците, а учениците на народа.
37. И ядоха всички и наситиха се, и дигнаха останалите къшеи, седем кошници пълни.
38. А ония, които ядоха, бяха четири хиляди мъже, освен жени и деца.
39. И като разпусна народа, влезе в ладията, и дойде в магаданските предели.

БЕСЕДИ ОТ ТАЗИ ГЛАВА:
    ● Двата порядъка, УС
    ● Двата порядъка, УС
    ● Вътрешна обхода, УС
    ● Вътрешна обхода, УС
    ● Топли чувства и светли мисли, УС
    ● Отвън дрънкането, отвътре ученето, УС
    ● Поливане, ИБ, ПС


placeholder
V1-ON