Учителя Беинса Дуно - Петър Дънов
НАЧАЛО

Новости в сайта | Контакти | Дарение
Категория:
  Търсене в различните класовеПодробности при търсенеКАТАЛОГ С БЕСЕДИ
БИБЛИЯ СТАР ЗАВЕТ
Битие Изход Левит Числа Второзаконие Исус Навиев Съдии Рут 1 Царе 2 Царе 3 Царе 4 Царе 1 Летописи 2 Летописи Ездра 
Неемия Естир Йов Псалми Притчи Еклесиаст Песен на песните Исая Еремия Плач Еремиев Езекил Данаил Осия Иоил 
Амос Авдий Йон Михей Наум Авакум Софоний Агей Захария Малахия 

БИБЛИЯ НОВ ЗАВЕТ
Матей Марко Лука Йоан Деяния Римляни 1 Коринтяни 2 Коринтяни Галатяни Ефесяни Филипяни Колосяни 1 Солунци 
2 Солунци 1 Тимотей 2 Тимотей Тит Филимон Евреи Яков 1 Петрово 2 Петрово 1 Йоаново 2 Йоаново 3 Йоаново Юда Откровение 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
Марко 15
1. И на сутринта главните свещеници със старейшините и книжниците и целият синедрион, незабавно се съвещаха и като вързаха Исуса, заведоха Го и Го предадоха на Пилата.
2. И Пилат Го попита: Ти Юдейският цар ли си? А Той му отговори и рече: Ти казваш.
3. И главните свещеници Го обвиняваха в много неща.
4. А Пилат пак Го попита, казвайки: Нищо ли не отговаряш? Виж за колко неща Те обвиняват!
5. Но Исус нищо вече не отговори, така щото Пилат се чудеше.
6. А на всеки празник той им пущаше по един затворник, когото биха поискали.
7. А в онова време имаше някой си на име Варава, затворен заедно с ония бунтовници, които във време на бунта бяха извършили убийство.
8. И народът се изкачи и почна да иска от Пилата да им направи каквото имаше обичай да прави.
9. А Пилат в отговор им рече: Искате ли да ви пусна Юдейския цар?
10. (понеже видя, че главните свещеници от завист Го бяха предали).
11. Но главните свещеници подбудиха народа да искат по-добре да им пусне Варава.
12. Пилат пак в отговор им рече: Тогава какво да правя с Този, Когото наричате Юдейски цар?
13. А те пак изкрещяха: Разпни Го!
14. А Пилат им каза: Че какво зло е сторил? Но те много закрещяха: Разпни Го!
15. Тогава Пилат, като искаше да угоди на народа, пусна им Варава, а Исуса би и Го предаде на разпятие.
    ● Да угоди на народа, НБ
16. И войниците Го заведоха вътре в двора, тоест, в преторията, и свикаха цялата дружина.
17. И облякоха Му морава мантия, сплетоха и венец от тръни и го положиха на главата Му.
18. И почнаха да Го поздравяват със: Здравей, Царю Юдейски!
19. И удряха Го по главата с тръст, заплюваха Го, и коленичейки кланяха Му се.
20. И след като Му се поругаха, съблякоха Му моравата мантия и Го облякоха в Неговите дрехи и Го изведоха вън да Го разпнат.
21. И накараха да носи кръста Му някой си Симон киринеец, баща на Александра и Руфа, който минаваше на връщане от нива.
22. И завеждат Исуса на мястото Голгота, което значи лобно място.
23. И подаваха Му вино смесено със смирна, но Той не прие.
24. И като Го разпъват, разделят си дрехите Му, и хвърлят жребие за тях, кой какво да вземе.
25. А беше третият час, когато Го разпнаха.
26. А надписът на обвинението Му бе написан така: Юдейският Цар.
27. И с Него разпнаха двама разбойници, един отдясно Му и един отляво Му.
28. [И се изпълни писанието, което казва: "И с беззаконните се числи"].
29. И минаващите оттам Го хулеха, като клатеха глави и казваха: Уха! Ти, който разоряваш храма и за три дни пак го съграждаш,
30. спаси Себе Си и слез от кръста.
31. Подобно и главните свещеници с книжниците Го ругаеха по между си, като казваха: Други е избавил, а пък Себе Си не може да избави!
32. Христос Израилевият цар нека слезе сега от кръста, за да видим и да повярваме. И разпнатите с Него Го ругаеха.
33. А на шестия час, настана тъмнина по цялата земя, трая до деветия час.
34. И на деветия час Исус извика със силен глас: \"Елои, Елои Лама Савахтани"?\ което значи: Боже Мой, Боже Мой, защо си Ме оставил?
35. И някои от стоящите там, като чуха казаха: Ето вика Илия.
36. И един се завтече, натопи гъба в оцет, надяна я на тръст, и Му даде да пие, като казваше: Оставете! да видим дали ще дойде Илия да Го снеме.
37. А Исус като издаде силен глас, издъхна.
38. И завесата на храма се раздра на две, отгоре до долу.
39. А стотникът, който стоеше срещу Него, като видя, че така [извика и] издъхна, рече: Наистина тоя човек беше Син Божи.
40. Имаше още и жени, които гледаха отдалеч, между които бяха и Мария Магдалина, и Мария майката на малкия Яков и на Иосия, и Саломия;
41. които, когато беше в Галилея, вървяха подир Исуса и Му служеха; имаше и много други жени, които бяха възлезли с Него в Ерусалим.
42. И когато вече се свечери, то, понеже беше приготвителен ден сиреч, срещу събота,
43. дойде Иосиф от Ариматея, един почтен съветник, който и сам ожидаше Божието царство, и осмели се да влезе при Пилата и да поиска Исусовото тяло.
44. А Пилат се почуди дали е вече умрял, и, като повика стотника, попита го дали е от дълго време мъртъв.
45. И като се научи от стотника, отстъпи тялото на Иосифа.
46. И той купи плащаница, и като го сне, обви го в плащаницата, и положи го в гроб, който бе изсечен в скала, и привали камък върху гробната врата.
47. А Мария Магдалина и Мария Иосиевата майка гледаха где го полагаха.

БЕСЕДИ ОТ ТАЗИ ГЛАВА:


placeholder
V1-ON