Учителя Беинса Дуно - Петър Дънов
НАЧАЛО

Новости в сайта | Контакти | Дарение
Категория:
  Търсене в различните класовеПодробности при търсенеКАТАЛОГ С БЕСЕДИ
БИБЛИЯ СТАР ЗАВЕТ
Битие Изход Левит Числа Второзаконие Исус Навиев Съдии Рут 1 Царе 2 Царе 3 Царе 4 Царе 1 Летописи 2 Летописи Ездра 
Неемия Естир Йов Псалми Притчи Еклесиаст Песен на песните Исая Еремия Плач Еремиев Езекил Данаил Осия Иоил 
Амос Авдий Йон Михей Наум Авакум Софоний Агей Захария Малахия 

БИБЛИЯ НОВ ЗАВЕТ
Матей Марко Лука Йоан Деяния Римляни 1 Коринтяни 2 Коринтяни Галатяни Ефесяни Филипяни Колосяни 1 Солунци 
2 Солунци 1 Тимотей 2 Тимотей Тит Филимон Евреи Яков 1 Петрово 2 Петрово 1 Йоаново 2 Йоаново 3 Йоаново Юда Откровение 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
1 Коринтяни 15
1. Още, братя, напомням ви благовестието, което ви проповядвах, което и приехте, в което и стоите,
    ● Самовъзпитание, ООК
2. чрез което се и спасявате, ако го държите според както съм ви го благовестил, - освен ако сте напразно повярвали.
3. Защото първо ви предадох онова, което и приех, че Христос умря за греховете ни според писанията;
4. че бе погребан; че биде възкресен на третия ден според писанията;
5. и че се яви на Кифа, после на дванадесетте,
6. че след това се яви на повече от петстотин братя наведнъж, от които повечето и досега са живи, а някои починаха;
7. че после се яви на Якова, тогава на всичките апостоли;
8. а най-после от всички яви се и на мене, като на някой изверг.
9. Защото аз съм най-нищожният от апостолите, който не съм достоен и апостол да се нарека понеже гоних Божията църква,
10. Но с Божията благодат съм каквото съм; и дадената на мене Негова благодат не бе напразно, но трудих се повече от всички тях, - не аз, обаче, но Божията благодат, която беше с мене.
11. И тъй, било че аз се трудих повече, било че, така проповядваме и те и аз, и вие така сте повярвали.
12. Ако се проповядва, че Христос е възкресен от мъртвите, как казват някои между вас, че няма възкресение на мъртвите?
13. Ако няма възкресение на мъртвите, то нито Христос е бил възкресен;
14. и ако Христос не е бил възкресен, то празна е нашата проповед, празна е и вашата вяра.
15. При това, ние се намираме и лъжесвидетели Божии; защото свидетелствувахме за Бога, че е възкресил Христа, Когото не е възкресил, ако е тъй, че мъртвите не се възкресяват;
16. защото, ако мъртвите не се възкресяват, то нито Христос е бил възкресен;
17. и ако Христос не е бил възкресен, суетна е вашата вяра, вие сте още в греховете си.
18. Тогава и тия, които са починали в Христа, са погинали.
19. Ако само в тоя живот се надяваме на Христа, то от всичките човеци ние сме най-много за съжаление.
20. Но сега Христос е бил възкресен, първият плод на починалите.
21. Понеже, както чрез човека дойде смъртта, така чрез човека дойде възкресението на мъртвите.
22. Защото, както в Адама всички умират, така и в Христа всички ще оживеят.
23. Но всеки на своя ред; Христос първият плод, после, при пришествието на Христа, тия, които са Негови.
24. Тогава ще бъде краят, когато ще предаде царството на Бога и Отца, след като унищожи всяко началство и всяка власт и сила.
25. Защото Той трябва да царува, докато положи всички врагове под нозете Си.
26. И смъртта, най-последен враг, и тя ще бъде унищожена,
27. защото Бог "е покорил всичко под нозете Му". А когато ще е казал, че всичко е вече покорено, (с явно изключение на Този, Който Му е покорил всичко),
28. когато казвам, ще Му е било покорено всичко, тогава и Сам Синът ще се покори на Този, Който Му е покорил всичко, за да бъде Бог все във все.
29. Иначе, какво ще правят тия, които се кръщават заради мъртвите? Ако мъртвите никак не се възкресяват, защо се и кръщават заради тях?
30. Защо и ние се излагаме на бедствия всеки час?
31. Братя, с похвалата, с която се гордея за вас в Христа Исуса нашия Господ, аз всеки ден умирам.
32. Ако, по човешки казано, съм се борил със зверове в Ефес, какво ме ползува? Ако мъртвите не се възкресяват "нека ядем и пием, защото утре ще умрем".
33. Не се мамете. "Лошите другари покварят добрите нрави".
34. Отрезнейте към правдата, и не съгрешавайте, защото някои от вас не познават Бога. Това казвам, за да ви направя да се засрамите.
35. Но някой ще рече: Как се възкресяват мъртвите? и с какво тяло ще дойдат?
    ● С какво тяло?, НБ
    ● Непреривните постижения, НБ
36. Безумецо, това, което ти сееш, не оживява, ако не умре.
37. И когато го сееш, не посяваш тялото, което ще изникне, а голо зърно, каквото се случи, пшенично или някое друго;
38. но Бог му дава тяло каквото му е угодно, и на всяко семе собственото му тяло.
39. Всяка плът не е еднаква; но друга е плътта на човеците, а друга на животните, друга пък на птиците и друга на рибите.
40. Има и небесни тела и земни тела, друга е, обаче, славата на небесните, а друга на земните.
41. Друг е блясъкът на слънцето, друг блясъкът на луната и друг блясъкът на звездите; па и звезда от звезда се различава по блясъка.
42. Така е и възкресението на мъртвите. Тялото се сее в тление, възкръсва в нетление;
43. сее се в безчестие, възкръсва в слава; сее се в немощ, възкръсва в сила;
44. сее се одушевено тяло, възкръсва духовно тяло. Ако има одушевено тяло, то има и духовно тяло.
45. Така е и писано: Първият човек Адам "стана жива душа", а последният Адам стана животворящ дух.
    ● Така е писано, НБ
46. Обаче, не е първо духовното, а одушевеното, и после духовното.
47. Първият човек е от земята, пръстен; вторият човек е от небето.
48. Какъвто е пръстният, такива са и пръстните; и какъвто е небесният, такива са и небесните.
49. И както сме се облекли в образа на пръстния, ще се облечем и в образа на небесния.
50. А това казвам, братя, че плът и кръв не могат да наследят Божието царство, нито тленното наследява нетленното.
    ● Две естества, СБ, РБ
51. Ето, една тайна ви казвам: Не всички ще починем, но всички ще се изменим,
52. в една минута, в миг на око, при последната тръба; защото тя ще затръби, и мъртвите ще възкръснат нетленни, и ние ще се изменим.
53. Защото това тленното трябва да се облече в нетление, и това смъртното да се облече в безсмъртие.
54. А когато това тленното се облече в безсмъртие, тогава ще се сбъдне писаното слово: "Погълната биде смъртта победоносно".
55. О смърте, где ти е победата? О смърте, где ти е жилото?
56. Жилото на смъртта е грехът, и силата на греха е законът;
57. но благодарение Богу, Който ни дава победата чрез нашия Господ Исус Христос.
58. Затова възлюбени мои братя, бъдете твърди, непоколебими, и преизобилвайте всякога в Господното дело, понеже знаете, че в Господа трудът ви не е празен.

БЕСЕДИ ОТ ТАЗИ ГЛАВА:
    ● Правилното пеене, ООК


placeholder
V1-ON