Учителя Беинса Дуно - Петър Дънов
НАЧАЛО

Новости в сайта | Контакти | Дарение
Категория:
  Търсене в различните класовеПодробности при търсенеКАТАЛОГ С БЕСЕДИ
БИБЛИЯ СТАР ЗАВЕТ
Битие Изход Левит Числа Второзаконие Исус Навиев Съдии Рут 1 Царе 2 Царе 3 Царе 4 Царе 1 Летописи 2 Летописи Ездра 
Неемия Естир Йов Псалми Притчи Еклесиаст Песен на песните Исая Еремия Плач Еремиев Езекил Данаил Осия Иоил 
Амос Авдий Йон Михей Наум Авакум Софоний Агей Захария Малахия 

БИБЛИЯ НОВ ЗАВЕТ
Матей Марко Лука Йоан Деяния Римляни 1 Коринтяни 2 Коринтяни Галатяни Ефесяни Филипяни Колосяни 1 Солунци 
2 Солунци 1 Тимотей 2 Тимотей Тит Филимон Евреи Яков 1 Петрово 2 Петрово 1 Йоаново 2 Йоаново 3 Йоаново Юда Откровение 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28,
Матей 11
1. А Исус, когато свърши наставленията Си към дванадесетте Си ученика, замина оттам да поучава и проповядва по градовете им.
    ● Предназначението на човека, НБ, СБ
2. А Иоан като чу в тъмницата за делата на Христа, прати от учениците си да Му кажат:
    ● Предназначението на човека, НБ, СБ
3. Ти ли си оня, Който има да дойде, или друг да очакваме?
4. Исус в отговор им рече: Идете, съобщете на Иоана това, което чувате и виждате:
5. Слепи проглеждат, куци прохождат, прокажени се очистват и глухи прочуват; мъртви биват възкресявани, и на сиромасите се проповядва благовестието.
6. И блажен оня, който не се съблазнява в Мене.
7. И когато те си отиваха, Исус почна да казва на народа за Иоана: Какво излязохте да видите в пустинята? тръстика ли от вятър разлюлявана?
8. Но какво излязохте да видите? човек в меки дрехи ли облечен? Ето, тия, които носят меки дрехи, са в царски дворци.
9. Но защо излязохте? пророк ли да видите? Да, казвам ви, и повече от пророк.
10. Това е онзи, за когото е писано: - "Ето, Аз изпращам вестителя Си пред Твоето лице, Който ще устрои пътя Ти пред Тебе".
11. Истина ви казвам: Между родените от жени, не се е въздигнал по-голям от Иоана Кръстителя; обаче, най-малкият в небесното царство, е по-голям от него.
12. А от дните на Иоана Кръстителя до сега небесното царство на сила се взема, и които се насилят го грабват.
13. Защото всичките пророци и законът пророкуваха до Иоана;
14. и, ако искате да го приемете, тоя е Илия, който имаше да дойде.
15. Който има уши да слуша, нека слуша.
16. А на какво да оприлича това поколение? То прилича на деца, седящи по пазарите, които викат на другарите си, казвайки:
17. Свирихме ви, и не играхте; ридахме, и не жалеехте.
18. Защото дойде Иоан, който нито ядеше, нито пиеше; и казват: Бяс има.
19. Дойде Човешкият Син, Който яде и пие; и казват: Ето човек лаком и винопиец, приятел на бирниците и на грешниците! Но пак, мъдростта се оправдава от делата си.
20. Тогава почна да укорява градовете, гдето се извършиха повечето от Неговите велики дела, за гдето не се покаяха:
21. Горко ти Хоразине! горко ти, Витсаидо! защото, ако бяха се извършили в Тир и Сидон великите дела, които се извършиха у вас, те отдавна биха се покаяли във вретище и пепел.
22. Но казвам ви, на Тир и Сидон наказанието ще бъде по-леко в съдния ден, отколкото на вас.
23. И ти, Капернауме, до небесата ли ще се издигнеш? до ада ще слезеш! защото, ако бяха се извършили в Содом великите дела, които се извършиха в тебе, той би и до днес останал.
24. Но казвам ви, че в същия ден наказанието на содомската земя ще бъде по-леко отколкото на тебе.
25. В онова време Исус проговори, казвайки: Благодаря Ти, Отче, Господи на небето и земята, за гдето си утаил това от мъдрите и разумните, а си го открил на младенците.
26. Да, Отче, защото така Ти се видя угодно.
27. Всичко Ми е предадено от Отца Ми; и, освен Отца, никой не познава Сина; нито познава някой Отца, освен Синът и оня, комуто Синът би благоволил да Го открие.
    ● Познание. Самопожертвуване / Всичко ми е предадено, НБ
    ● Познание. Самопожертвуване / Всичко ми е предадено, НБ
28. Дойдете при Мене всички, които се трудите и сте обременени, и Аз ще ви успокоя.
29. Вземете Моето иго върху си, и научете се от Мене; защото съм кротък и смирен на сърце; и ще намерите покой на душите си.
    ● Моето иго, НБ
    ● Кротостта и смирението, ИБ,ООК
30. Защото Моето иго е благо, и Моето бреме е леко.

БЕСЕДИ ОТ ТАЗИ ГЛАВА:


placeholder
V1-ON