Учителя Беинса Дуно - Петър Дънов
НАЧАЛО

Новости в сайта | Контакти | Дарение
Категория:
  Търсене в различните класовеПодробности при търсенеКАТАЛОГ С БЕСЕДИ
БИБЛИЯ СТАР ЗАВЕТ
Битие Изход Левит Числа Второзаконие Исус Навиев Съдии Рут 1 Царе 2 Царе 3 Царе 4 Царе 1 Летописи 2 Летописи Ездра 
Неемия Естир Йов Псалми Притчи Еклесиаст Песен на песните Исая Еремия Плач Еремиев Езекил Данаил Осия Иоил 
Амос Авдий Йон Михей Наум Авакум Софоний Агей Захария Малахия 

БИБЛИЯ НОВ ЗАВЕТ
Матей Марко Лука Йоан Деяния Римляни 1 Коринтяни 2 Коринтяни Галатяни Ефесяни Филипяни Колосяни 1 Солунци 
2 Солунци 1 Тимотей 2 Тимотей Тит Филимон Евреи Яков 1 Петрово 2 Петрово 1 Йоаново 2 Йоаново 3 Йоаново Юда Откровение 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150,

Псалми 94
1. (По слав. 93). Господи Боже, Комуто принадлежи отмъщението, Боже, Комуто принадлежи отмъщението, възсияй.
2. Издигни се, Ти Съдия на земята, Отдай на горделивите това, което им се пада.
3. Господи, до кога нечестивите, До кога нечестивите ще тържествуват?
4. Те бъбрят, говорят надменно; Всички, които вършат беззаконие, се хвалят.
5. Те съкрушават людете Ти, Господи, И притесняват наследството Ти;
6. Убиват вдовицата и чужденеца, И умъртвяват сирачетата.
7. И казват: Господ няма да види, Нито ще обърне внимание Якововият Бог.
8. Разсъдете, вие безумни между людете! Вие глупави, кога ще поумнеете? -
9. Оня, Който е поставил {Еврейски: Насадил.} ухото, не чува ли? Който е създал окото, не вижда ли?
10. Оня, Който вразумява народите, Който учи човека знание, Не изобличава ли?
11. Господ знае, че човешките мисли са лъх.
12. Блажен оня човек, когото Ти, Господи, вразумяваш, И когото учиш от закона Си,
13. За да го успокояваш през дните на злощастието, Докато се изкопае ров за нечестивия.
14. Защото Господ не ще отхвърли людете Си, Нито ще остави наследството Си;
15. Понеже съдбата пак ще се съобразява с {Еврейски: Ще се върне при.} правдата, И всички, които са с прави сърца, ще я последват.
16. Кой ще стане за мене против злодейците Кой ще стане с мене против ония които вършат беззаконие?
17. Ако не беше ми помогнал Господ, Душата ми без малко би се преселила в мълчанието.
18. Когато казвах: Подхлъзва се ногата ми, Тогава, Господи, Твоята милост ме подпря.
19. Всред множеството грижи на сърцето ми Твоите утешения веселят душата ми.
20. Ще има ли съобщение с Тебе седалището на беззаконието, Което е хитро да върши зло чрез закон?
21. Те се опълчват против душата на праведния И осъждат невинна кръв.
22. Но Господ е високата моя кула, И Бог мой е канара, при която прибягвам.
23. Той ще обърне върху тях собственото им беззаконие, И ще ги отсече в нечестието им; Господ нашият Бог ще ги отсече.

БЕСЕДИ ОТ ТАЗИ ГЛАВА:


placeholder