Учителя Беинса Дуно - Петър Дънов
НАЧАЛО

Новости в сайта | Контакти | Дарение
Категория:
  Търсене в различните класовеПодробности при търсенеКАТАЛОГ С БЕСЕДИ
БИБЛИЯ СТАР ЗАВЕТ
Битие Изход Левит Числа Второзаконие Исус Навиев Съдии Рут 1 Царе 2 Царе 3 Царе 4 Царе 1 Летописи 2 Летописи Ездра 
Неемия Естир Йов Псалми Притчи Еклесиаст Песен на песните Исая Еремия Плач Еремиев Езекил Данаил Осия Иоил 
Амос Авдий Йон Михей Наум Авакум Софоний Агей Захария Малахия 

БИБЛИЯ НОВ ЗАВЕТ
Матей Марко Лука Йоан Деяния Римляни 1 Коринтяни 2 Коринтяни Галатяни Ефесяни Филипяни Колосяни 1 Солунци 
2 Солунци 1 Тимотей 2 Тимотей Тит Филимон Евреи Яков 1 Петрово 2 Петрово 1 Йоаново 2 Йоаново 3 Йоаново Юда Откровение 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150,

Псалми 90
1. (По слав. 89). Молитва на Божия човек Моисей {Втор. 33:1.}. Господи, Ти си бил нам обиталище из род в род,
2. Преди да се родят планините, И да си дал съществувание на земята и вселената, От века и до века Ти си Бог.
3. Обръщаш човека на пръст, И казваш: Върнете се човешки чада.
4. Защото хиляда години са пред Тебе Като вчерашния ден, който е преминал, И като нощна стража.
5. Като с порой ги завличаш; те стават като сън; Заран са като трева, която пораства;
6. Заран цъфти и пораства; Вечер се окосява и изсъхва.
7. Защото довършваме се от Твоя гняв, И от негодуванието Ти сме смутени.
8. Положил си беззаконията ни, пред Себе Си, Скришните ни грехове в светлината на лицето Си,
9. Понеже всичките ни дни преминават с гнева Ти. Свършваме годините си като въздишка.
10. Дните на живота ни са естествено {Еврейски: В себе си.} седемдесет години Или даже, гдето има сила, осемдесет години; Но и най-добрите от тях са труд и скръб, Защото скоро прехождат и ние отлитаме.
11. Кой знае силата на гнева Ти И на негодуванието Ти според дължимия на Тебе страх?
12. Научи ни така да броим дните си Щото да си придобием мъдро сърце.
13. Върни се, Господи; до кога? И дано се разкаеш за скърбите на слугите Си.
14. Насити ни рано с милостта Си, За да се радваме и веселим през всичките си дни.
15. Развесели ни съразмерно с дните, в които си ни наскърбявал. И с годините, в които сме виждали зло.
16. Нека се яви Твоето дело на слугите Ти, И Твоята слава върху чадата им.
17. И нека бъде върху нас благоволението на Господа нашия Бог, да ни ръководи; И утвърждавай за нас делото на ръцете ни; Да! делото на ръцете ни утвърждавай го.

БЕСЕДИ ОТ ТАЗИ ГЛАВА:
    ● Непреривно движение, ООК


placeholder