Учителя Беинса Дуно - Петър Дънов
НАЧАЛО

Новости в сайта | Контакти | Дарение
Категория:
  Търсене в различните класовеПодробности при търсенеКАТАЛОГ С БЕСЕДИ
БИБЛИЯ СТАР ЗАВЕТ
Битие Изход Левит Числа Второзаконие Исус Навиев Съдии Рут 1 Царе 2 Царе 3 Царе 4 Царе 1 Летописи 2 Летописи Ездра 
Неемия Естир Йов Псалми Притчи Еклесиаст Песен на песните Исая Еремия Плач Еремиев Езекил Данаил Осия Иоил 
Амос Авдий Йон Михей Наум Авакум Софоний Агей Захария Малахия 

БИБЛИЯ НОВ ЗАВЕТ
Матей Марко Лука Йоан Деяния Римляни 1 Коринтяни 2 Коринтяни Галатяни Ефесяни Филипяни Колосяни 1 Солунци 
2 Солунци 1 Тимотей 2 Тимотей Тит Филимон Евреи Яков 1 Петрово 2 Петрово 1 Йоаново 2 Йоаново 3 Йоаново Юда Откровение 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28,

Матей 9
1. Тогава Той влезе в една ладия, премина и дойде в Своя Си град.
    ● И прослави Бога, НБ
2. И, ето, донесоха при Него един паралитик, сложен на постелка; и Исус като видя вярата им, рече на паралитика: Дерзай, синко; прощават ти се греховете.
3. И, ето, някои от книжниците си казаха: Този богохулствува.
4. А Исус, като узна помислите им, рече: Защо мислите зло в сърцата си?
5. Защото кое е по-лесно, да река: Прощават ти се греховете, или да река: Стани и ходи?
6. Но, за да познаете, че Човешкият Син има власт на земята да прощава греховете (тогава каза на паралитика): Стани, вдигни си постелката и иди у дома си.
7. И той стана и отиде у дома си.
8. А множествата, като видяха това, страх ги обзе и прославиха Бога, Който бе дал такава власт на човеците.
9. И като минаваше оттам, Исус видя един човек, на име Матей, седящ в бирничеството; и рече му: Върви след Мене. И той стана да Го последва.
    ● Отиде след Него, НБ
10. И когато бе седнал на трапезата в къщата, ето, мнозина бирници и грешници дойдоха и насядаха с Исуса и с учениците Му.
11. И фарисеите, като видяха това, рекоха на учениците Му: Защо яде вашият учител с бирниците и грешниците?
12. А Той, като чу това, рече: Здравите нямат нужда от лекар, а болните.
13. Но идете и научете се що значи тази дума: "Милост искам, а не жертви", защото не съм дошъл да призова праведните, а грешните [на покаяние].
14. Тогава дохождат при Него Иоановите ученици и казват: Защо ние и фарисеите постим много, а Твоите ученици не постят?
15. Исус им каза: Могат ли сватбарите да жалеят, докато е с тях младоженецът? Ще дойде обаче, време, когато младоженецът ще им се отнеме; и тогава ще постят.
16. Никой не кърпи вехта дреха с невалян плат; защото това, което трябваше да я запълни, отдира от дрехата, и съдраното става по-лошо.
17. Нито наливат ново вино във вехти мехове; инак, меховете се спукват, виното изтича, и меховете се изхабяват. Но наливат ново вино в нови мехове, та и двете се запазват.
18. Когато им говореше това, ето, един началник дойде и им се кланяше, и казваше: Дъщеря ми току що умря; но дойди и възложи ръката Си на нея и тя ще оживее.
19. И, като стана, Исус отиде подир него, тоже и учениците Му.
20. И, ето, една жена, която имаше кръвотечение дванадесет години, приближи се изотзад и се допря до полата на дрехата Му;
    ● Двете жени, НБ
    ● Двете жени, НБ
21. защото си думаше: Ако се допра до дрехата Му, ще оздравея.
22. А Исус като се обърна и я видя, рече: Дерзай, дъщерьо; твоята вяра те изцели. И от същия час жената оздравя.
23. И когато дойде Исус в къщата на началника, и видя свирачите и народа разтревожен, рече:
24. Идете си, защото момичето не е умряло, но спи. А те Му се присмиваха.
25. А като изпъдиха народа, Той влезе и я хвана за ръката; и момичето стана.
26. И това се разчу по цялата оная страна.
27. И когато Исус си отиваше оттам, подир Него вървяха двама слепи, които викаха, казвайки: Смили се за нас, Сине Давидов!
28. И като влезе в къщи, слепите се приближиха до Него; и Исус им каза: Вярвате ли че мога да сторя това? Казват Му: Вярваме, Господи.
29. Тогава Той се допря до очите им, и рече: Нека ви бъде според вярата ви.
30. И очите им се отвориха. А Исус им заръча строго, като каза: Внимавайте никой да не знае това.
31. А те, като излязоха разгласиха славата Му по цялата оная страна.
32. И когато те излизаха, ето, доведоха при Него един ням човек, хванат от бяс.
33. И след като бе изгонен бесът, немият проговори; и множествата се чудеха и думаха: Никога не се е виждало такова нещо в Израиля.
34. А фарисеите казваха: Чрез началника на бесовете Той изгонва бесовете.
35. Тогава Исус обикаляше всичките градове и села и поучаваше в синагогите им и проповядваше благовестието на царството; и изцеляваше всякаква болест и всякаква немощ.
36. А когато видя множествата, смили се за тях, защото бяха отрудени и пръснати като овце, които нямат пастир.
37. Тогава рече на учениците Си: Жетвата е изобилна, а работниците малко;
38. затова, молете се на Господаря на жетвата да изпрати работници на жетвата Си.

БЕСЕДИ ОТ ТАЗИ ГЛАВА:
    ● Който знае и който не знае, НБ


placeholder
V1-ON