Учителя Беинса Дуно - Петър Дънов
НАЧАЛО

Новости в сайта | Контакти | Дарение
Категория:
  Търсене в различните класовеПодробности при търсенеКАТАЛОГ С БЕСЕДИ
БИБЛИЯ СТАР ЗАВЕТ
Битие Изход Левит Числа Второзаконие Исус Навиев Съдии Рут 1 Царе 2 Царе 3 Царе 4 Царе 1 Летописи 2 Летописи Ездра 
Неемия Естир Йов Псалми Притчи Еклесиаст Песен на песните Исая Еремия Плач Еремиев Езекил Данаил Осия Иоил 
Амос Авдий Йон Михей Наум Авакум Софоний Агей Захария Малахия 

БИБЛИЯ НОВ ЗАВЕТ
Матей Марко Лука Йоан Деяния Римляни 1 Коринтяни 2 Коринтяни Галатяни Ефесяни Филипяни Колосяни 1 Солунци 
2 Солунци 1 Тимотей 2 Тимотей Тит Филимон Евреи Яков 1 Петрово 2 Петрово 1 Йоаново 2 Йоаново 3 Йоаново Юда Откровение 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150,

Псалми 89
1. (По слав. 88). Поучение на Етана Езраева {3 Цар. 4:31. 1 Лет. 2:6.}. Господи, до века ще възпявам Твоите милости; С устата си ще известявам Твоята вярност из род в род.
2. Защото рекох: Милостта Ти ще се съгради за до века; На самите небеса ще утвърдиш верността Си.
3. Ти каза: Направил съм завет с избрания Си, Заклел съм се на слугата Си Давида, казвайки:
4. Ще утвърдя потомството ти за винаги, И ще съзидам престола ти из род в род. (Села).
5. И небесата ще възпяват Твоите чудеса, Господи, Също и Твоята вярност, в събранието на светиите.
6. Защото на небето кой може да се сравни с Господа? Между синовете на силните {Еврейски: Бога. Псал. 103:20.} кой може да се уподоби Господу?
7. Бог е твърде ужасен в съвета на светиите, И достопочитаем повече от всички, които са около Него.
8. Господи Боже на Силите, кой е могъщ Господ като Тебе? Твоята вярност Те окръжава.
9. Ти владееш над надигането на морето; Когато се подигат вълните му, Ти ги укротяваш.
10. Ти си съкрушил Египет {Еврейски: Раав. Псал. 87:4.} като някого смъртно ранен; С мощната Си мишца си разпръснал враговете Си.
11. Твои са небесата, Твоя и земята; Вселената и всичко що има в нея - Ти си ги основал.
12. Север и юг - Ти си ги създал; Тавор и Ермон се радват в името Ти.
13. Ти имаш крепка мишца; Силна е ръката Ти, и издигната десницата Ти.
14. Правда и правосъдие са основа на престола Ти; Милост и истина ходят пред Твоето лице.
15. Блажени людете, които познават възклицанието на тръбите; Те ходят, Господи, в светлината на Твоето лице.
16. В Твоето име се радват всеки ден, И с правдата Ти се въздигат;
17. Защото Ти си славата на силата им; И с Твоето благоволение ще се въздигне нашият рог.
18. Понеже на Господа принадлежи да бъде наша защита, И на Светия Израилев да бъде наш Цар.
19. Тогава Ти говори на светиите Си чрез видение, Като каза: Възложих на един силен да даде помощ, Възвисих едного избран между людете.
20. Намерих слугата Си Давида; Със светото Си миро го помазах.
21. Ръката Ми ще го поддържа, И мишцата Ми ще го укрепява.
22. Неприятелят няма да го изнудва, Нито предадения {Еврейски: Сина.} на нечестие ще го наскърби.
23. Но Аз ще съкруша пред него противниците му, И ще поразя ония, които го мразят.
24. А верността Ми и милостта Ми ще бъдат с него; И с Моето име ще се издигне рогът му.
25. Тоже ще туря ръката му над морето, И десницата му над реките.
26. Той ще извика към Мене: Отец ми си, Бог мой и спасителната ми канара.
27. При това Аз ще го поставя в положение на първороден, По-горе от земните царе.
28. Вечно ще пазя милостта Си за него; И заветът Ми ще бъде верен спрямо него.
29. Също и потомството му ще направя да продължава до века, И престолът му като дните на небето.
30. Чадата му ако оставят закона Ми, И не ходят в съдбите Ми,
31. Ако престъпят {В стихове 31, 34 3 39 еврейският глагол е осквернявам.} повеленията Ми. И не опазят заповедите Ми, -
32. Тогава ще накажа {Еврейски: Посетя.} с тояга престъпленията им, И с бич беззаконията им;
33. Но милостта Си не ще оттегля от него, Нито ще изневеря на верността Си.
34. Няма да наруша+ завета Си, Нито ще променя това, що е излязло из устните Ми.
35. За едно нещо се заклех в светостта Си. И няма да излъжа Давида,
36. Че потомството му ще трае до века, И престолът му като слънцето пред мене,
37. Като луната, която е утвърдена до века, И е вярна свидетелка на небето. (Села.)
38. Но Ти си отхвърлил помазаника Си, Отказал си се от него, и си му се разгневил.
39. Погнусил си се от завета със слугата Си; Унизил+ си короната му до земята.
40. Съсипал си всичките му огради; Превърнал си крепостите му в развалини. Да! делото на ръцете ни утвърждавай го.
41. Разграбват го всички, които минават по пътя; Стана за укор на съседите си.
42. Възвисил си десницата на противниците му; Зарадвал си всичките му неприятели.
43. Още си упътил острото на меча му, И не си го укрепил в боя.
44. Направил си да престане блясъкът му, И тръшнал си престола му на земята.
45. Съкратил си дните на младостта му; Покрил си го със срам. (Села.)
46. До кога, Господи? ще се криеш ли винаги? Ще гори ли като огън гневът Ти?
47. Помни колко е кратко времето ми; За каква суета си създал всичките човешки чада!
48. Кой човек ще живее без да види смърт, И ще избави душата си от ръката на преизподнята? (Села.)
49. Где са предишните Твои милости, Господи, Които с клетва си обещал на Давида във верността Си?
50. Помни, Господи, как са укорявани слугите Ти, Как нося в пазухата си укор от толкова многочислени племена,
51. С който враговете Ти, Господи, укоряваха, С който укоряваха постъпките на Твоя помазаник.
52. Благословен да бъде Господ до века. Амин и амин!

БЕСЕДИ ОТ ТАЗИ ГЛАВА:


placeholder