Учителя Беинса Дуно - Петър Дънов
НАЧАЛО

Новости в сайта | Контакти | Дарение
Категория:
  Търсене в различните класовеПодробности при търсенеКАТАЛОГ С БЕСЕДИ
БИБЛИЯ СТАР ЗАВЕТ
Битие Изход Левит Числа Второзаконие Исус Навиев Съдии Рут 1 Царе 2 Царе 3 Царе 4 Царе 1 Летописи 2 Летописи Ездра 
Неемия Естир Йов Псалми Притчи Еклесиаст Песен на песните Исая Еремия Плач Еремиев Езекил Данаил Осия Иоил 
Амос Авдий Йон Михей Наум Авакум Софоний Агей Захария Малахия 

БИБЛИЯ НОВ ЗАВЕТ
Матей Марко Лука Йоан Деяния Римляни 1 Коринтяни 2 Коринтяни Галатяни Ефесяни Филипяни Колосяни 1 Солунци 
2 Солунци 1 Тимотей 2 Тимотей Тит Филимон Евреи Яков 1 Петрово 2 Петрово 1 Йоаново 2 Йоаново 3 Йоаново Юда Откровение 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150,

Псалми 83
1. (По слав. 82). Асафова псаломска песен. Боже, недей мълча; Не премълчавай, нито бивай безмълвен, Боже;
2. Защото, ето, враговете Ти правят размирие, И ненавистниците Ти са издигнали глава.
3. Коварен съвет правят против Твоите люде, И се наговарят против скритите Твои.
4. Рекоха: Елате да ги изтребим, за да не са народ, И да се не споменава вече името на Израиля.
5. Защото единодушно се съгласиха заедно, Направиха съюз против Тебе, -
6. Шатрите на Едом и исмаилите; Моав и агаряните,
7. Гевал, Амон и Амалик, Филистимците с тирските жители;
8. Още и Асирия се съедини с тях, Станаха помощници на Лотовите потомци. (Села.)
9. Стори им като на мадиамците, Като на Сисара, като на Явина при потока Кисон,
10. Които загинаха в Ендор, Ставайки тор на земята.
11. Направи благородните им като Орива и Зива, Дори всичките им първенци като Зевея и Салмана,
12. Които рекоха: Да усвоим за себе си Божиите заселища.
13. Боже мой, направи ги като въртящия се прах, Като плява пред вятъра.
14. Както огънят изгаря лесовете, И както пламъкът запалва горите.
15. Така ги прогони с урагана Си, И смути ги с бурята Си.
16. Покрий лицата им с позор, За да потърсят Твоето име, Господи.
17. Нека се посрамят и ужасят за винаги, Да! нека се смутят и погинат,
18. За да познаят, че Ти, Чието име е Иеова, Един си Всевишен над цялата земя.

БЕСЕДИ ОТ ТАЗИ ГЛАВА:


placeholder