Учителя Беинса Дуно - Петър Дънов
НАЧАЛО

Новости в сайта | Контакти | Дарение
Категория:
  Търсене в различните класовеПодробности при търсенеКАТАЛОГ С БЕСЕДИ
БИБЛИЯ СТАР ЗАВЕТ
Битие Изход Левит Числа Второзаконие Исус Навиев Съдии Рут 1 Царе 2 Царе 3 Царе 4 Царе 1 Летописи 2 Летописи Ездра 
Неемия Естир Йов Псалми Притчи Еклесиаст Песен на песните Исая Еремия Плач Еремиев Езекил Данаил Осия Иоил 
Амос Авдий Йон Михей Наум Авакум Софоний Агей Захария Малахия 

БИБЛИЯ НОВ ЗАВЕТ
Матей Марко Лука Йоан Деяния Римляни 1 Коринтяни 2 Коринтяни Галатяни Ефесяни Филипяни Колосяни 1 Солунци 
2 Солунци 1 Тимотей 2 Тимотей Тит Филимон Евреи Яков 1 Петрово 2 Петрово 1 Йоаново 2 Йоаново 3 Йоаново Юда Откровение 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150,

Псалми 81
1. (По слав. 80). За първия певец, на гетския инструмент {Псал. 8, надписът.}. Асафов псалом. Пейте радостно на Бога наша сила; Възкликнете към Якововия Бог.
2. Запейте псалом и звънете тъпанче, Благозвучна арфа и псалтир.
3. Засвирете с тръба на новолуние, На пълнолуние, в деня на нашия празник.
4. Защото това е закон за Израиля, Наредба от Якововия Бог.
5. Той го заповяда за заявление всред Иосифа. Когато излезе против Египетската земя, Гдето чух език, който не познавах.
6. Отстраних рамото му изпод товар; Ръцете му се отърваха от кош.
7. В скръбно време ти ме призова, и Аз те избавих; Отговорих ти в скришно място на гърма; Изпитах те при водите на Мерива. (Села).
8. Слушайте, люде Мои, и ще заявя пред вас, Израилю, ако би Ме послушал:
9. Да няма всред тебе чужди богове, И да се не поклониш на чужд бог,
10. Аз съм Господ твоят Бог. Който те възведох из Египетската земя; Отвори широко устата си, и ще ги изпълня.
11. Но людете Ми не послушаха гласа Ми; Израил не Ме искаше.
12. Затова ги оставих да вървят по упорството на сърцето си, За да ходят по своите си намерения.
13. Дано Ме бяха слушали людете Ми, Да беше ходил Израил по Моите пътища!
14. Скоро бих покорил неприятелите им, И срещу противниците им бих обърнал ръката Си,
15. Даже ненавистниците на Господа щяха да се преструват за покорни Нему; А благоденственото време на тия щеше да трае за винаги;
16. И Той щеше да ги храни с най-изрядната пшеница; И с мед от скала щях да те наситя.

БЕСЕДИ ОТ ТАЗИ ГЛАВА:


placeholder