Учителя Беинса Дуно - Петър Дънов
НАЧАЛО

Новости в сайта | Контакти | Дарение
Категория:
  Търсене в различните класовеПодробности при търсенеКАТАЛОГ С БЕСЕДИ
БИБЛИЯ СТАР ЗАВЕТ
Битие Изход Левит Числа Второзаконие Исус Навиев Съдии Рут 1 Царе 2 Царе 3 Царе 4 Царе 1 Летописи 2 Летописи Ездра 
Неемия Естир Йов Псалми Притчи Еклесиаст Песен на песните Исая Еремия Плач Еремиев Езекил Данаил Осия Иоил 
Амос Авдий Йон Михей Наум Авакум Софоний Агей Захария Малахия 

БИБЛИЯ НОВ ЗАВЕТ
Матей Марко Лука Йоан Деяния Римляни 1 Коринтяни 2 Коринтяни Галатяни Ефесяни Филипяни Колосяни 1 Солунци 
2 Солунци 1 Тимотей 2 Тимотей Тит Филимон Евреи Яков 1 Петрово 2 Петрово 1 Йоаново 2 Йоаново 3 Йоаново Юда Откровение 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150,

Псалми 77
1. (По слав. 76). За първия певец, по Едутуна {Псал. 39 и 62, надписите.}, Асафов псалом. Викам към Бога с гласа си, Да! към Бога с гласа си; и Той ще ме послуша.
2. В деня на неволята си търсих Господа, Нощем простирах ръката си към Него без да престана; Душата ми не искаше да се утеши.
3. Спомням си за Бога, и се смущавам; Оплаквам се, и духът ми отпада. (Села).
4. Удържаш очите ми в неспане; Смущавам се до толкоз щото не мога да продумам.
5. Размислих за древните дни, За годините на старите времена.
6. Спомням си за нощното си пеене; Размишлявам в сърцето си, И духът ми загрижено изпитва, като казва:
7. Господ до века ли ще отхвърля? Не ще ли вече да покаже благоволение?
8. Престанала ли е милостта Му за винаги? Пропада ли обещанието Му за всякога?
9. Забрави ли Бог да бъде благодатен? Или в гнева Си е затворил Своите благи милости? (Села).
10. Тогава рекох: Това е слабост за мене Да мисля, че десницата на Всевишния се изменява.
11. Ще спомена делата Господни; Защото ще си спомня чудесата извършени от Тебе в древността,
12. И ще размишлявам върху всичко що си сторил, И деянията Ти ще преговарям.
13. Боже, в светост е Твоят път; Кой бог е велик, както истинският Бог?
14. Ти си Бог, Който вършиш чудеса; Явил си между племената силата Си.
15. Изкупил си с мишцата Си людете Си, Чадата Яковови и Иосифови, (Села.)
16. Видяха Те водите, Боже, видяха Те водите и се уплашиха; Разтрепериха се и бездните.
17. Облаците изляха поройни води; небесата издадоха глас; Тоже и стрелите Ти прелетяха.
18. Гласът на гърма Ти бе във вихрушката; Светкавиците осветиха вселената; Земята се потресе и се разклати.
19. През морето бе Твоят път, И стъпките Ти през големи води, И следите Ти не се познаваха.
20. Водил си като стадо людете Си С ръката на Моисея и на Аарона.

БЕСЕДИ ОТ ТАЗИ ГЛАВА:


placeholder