Учителя Беинса Дуно - Петър Дънов
НАЧАЛО

Новости в сайта | Контакти | Дарение
Категория:
  Търсене в различните класовеПодробности при търсенеКАТАЛОГ С БЕСЕДИ
БИБЛИЯ СТАР ЗАВЕТ
Битие Изход Левит Числа Второзаконие Исус Навиев Съдии Рут 1 Царе 2 Царе 3 Царе 4 Царе 1 Летописи 2 Летописи Ездра 
Неемия Естир Йов Псалми Притчи Еклесиаст Песен на песните Исая Еремия Плач Еремиев Езекил Данаил Осия Иоил 
Амос Авдий Йон Михей Наум Авакум Софоний Агей Захария Малахия 

БИБЛИЯ НОВ ЗАВЕТ
Матей Марко Лука Йоан Деяния Римляни 1 Коринтяни 2 Коринтяни Галатяни Ефесяни Филипяни Колосяни 1 Солунци 
2 Солунци 1 Тимотей 2 Тимотей Тит Филимон Евреи Яков 1 Петрово 2 Петрово 1 Йоаново 2 Йоаново 3 Йоаново Юда Откровение 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150,

Псалми 73
1. (По слав. 72). Асафов Псалом {Псал. 50, надписът.}. Благ е наистина Бог към Израиля, Към чистосърдечните.
2. А колкото за мене, нозете ми почти се отклониха, Без малко бяха се подхлъзнали стъпките ми.
3. Защото завидях на надменните, Като гледах благоденствието на нечестивите.
4. Понеже не се притесняват при умирането си, Но тялото им е тлъсто.
5. Не са в общите човешки трудове Нито са измъчвани, като другите човеци.
6. Затова гордостта като верижка окръжава шията им, Насилието ги облича като дреха.
7. Очите им изпъкват от тлъстина; Мечтанията на сърцето им се превишават.
8. Присмиват се и говорят нечестиво за насилие; Говорят горделиво,
9. Издигат устата си до небето, И езикът им обхожда земята.
10. Затова отбиват се при тях {Еврейски: Там.} людете му; И вода с пълна чаша се изпива от тях.
11. И казват: От где знае Бог? И: Има ли знание у Всевишния?
12. Ето, такива са нечестивите! винаги са благополучни! Умножават богатство!
13. Наистина аз съм напразно очистил сърцето си, И съм измил в невинност ръцете си,
14. Тъй като съм измъчван цял ден, И наказван всяка заран.
15. Ако речех да говоря така, Ето, изневерил бих на поколението на чадата Ти;
16. И мислех как да разбера това, Но ми се виждаше много мъчно,
17. До като влязох в Божието светилище И размишлявах върху сетнината им.
18. Ти наистина си ги турил на плъзгави места, Тръшнал си ги на разорение.
19. Как изведнъж стигат в запустение! Съвършено се довършват от ужаси.
20. Както се презира съновидение, когато се събуди някой, Така и Ти, Господи, когато се събудиш, ще презреш образа им,
21. Но тогава моето сърце кипеше. И чреслата ми се измъчваха.
22. До толкова бях избезумял и не разбирах! Бях като скот пред Тебе.
23. Обаче аз винаги съм с Тебе, Ти ме хвана за дясната ми ръка.
24. Чрез съвета Си ще ме водиш, И подир това ще ме приемеш в слава.
25. Кого имам на небето освен Тебе? И на земята не желая другиго освен Тебе.
26. Чезне плътта ми и сърцето ми; Но Бог е сила на сърцето ми и вечния ми дял.
27. Защото, ето, тия, които се отдалечават от Тебе ще погинат; Ти изтребваш всички, които като блудници Те оставят.
28. Но за мене е добре да се приближа при Бога; Тебе, Господи Иеова, направих прибежището си, За да възгласявам всичките Твои дела.

БЕСЕДИ ОТ ТАЗИ ГЛАВА:


placeholder