Учителя Беинса Дуно - Петър Дънов
НАЧАЛО

Новости в сайта | Контакти | Дарение
Категория:
  Търсене в различните класовеПодробности при търсенеКАТАЛОГ С БЕСЕДИ
БИБЛИЯ СТАР ЗАВЕТ
Битие Изход Левит Числа Второзаконие Исус Навиев Съдии Рут 1 Царе 2 Царе 3 Царе 4 Царе 1 Летописи 2 Летописи Ездра 
Неемия Естир Йов Псалми Притчи Еклесиаст Песен на песните Исая Еремия Плач Еремиев Езекил Данаил Осия Иоил 
Амос Авдий Йон Михей Наум Авакум Софоний Агей Захария Малахия 

БИБЛИЯ НОВ ЗАВЕТ
Матей Марко Лука Йоан Деяния Римляни 1 Коринтяни 2 Коринтяни Галатяни Ефесяни Филипяни Колосяни 1 Солунци 
2 Солунци 1 Тимотей 2 Тимотей Тит Филимон Евреи Яков 1 Петрово 2 Петрово 1 Йоаново 2 Йоаново 3 Йоаново Юда Откровение 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150,

Псалми 72
1. (По слав. 71). Псалом за Соломона {Псал. 127, надписът.} Боже, дай Твоето правосъдие на царя, И правдата Си на царския син,
2. За да съди Твоите люде с правда, И угнетените Ти с правосъдие.
3. Планините ще донесат мир на людете, И хълмовете мир с правда.
4. Той ще съди справедливо угнетените между людете, Ще избави чадата на немотните, и ще смаже насилника
5. Ще Ти се боят догде трае слънцето, И догде съществува луната, из родове в родове.
6. Той ще слезе като дъжд на окосена ливада, Като ситен дъжд, който оросява земята.
7. В неговите дни ще цъфти праведният, И мир ще изобилва докато трае луната.
8. Той ще владее от море до море, И от Евфрат {Еврейски: Реката.} до краищата на земята.
9. Пред него ще коленичат жителите на пустинята; И неприятелите му ще лижат пръстта.
10. Царете на Тарсис и на островите ще донесат подаръци; Царете на Шева и на Сева ще поднесат дарове.
11. Да! ще му се поклонят всичките царе, Всичките народи ще му слугуват.
12. Защото той ще избави сиромаха, когато вика, И угнетения и безпомощния.
13. Ще се смили за сиромаха и немотния, И ще спаси душите на немотните.
14. От угнетение и насилие ще изкупи душите им; И скъпоценна ще бъде кръвта им пред очите му.
15. И ще живее; и нему ще се даде от шевското злато; Винаги ще се възнася молитва за него, И цял ден ще го благославят.
16. Изобилие от жито ще има на земята, до върховете на планините; Плодът му ще се люлее като ливанската планина; И жителите по градовете ще цъфтят като земната трева.
17. Името му ще пребъдва до века; Името му ще се продължава докато трае слънцето; И ще се благославят в него човеците; Всичките народи ще го облажават.
18. Благословен да е Господ Бог Израилев, Който Един прави чудеса;
19. И благословено да бъде славното Негово име до века: И нека се изпълни със славата Му цялата земя. Амин и амин.
20. Свършиха се молитвите на Иесевия син Давида.

БЕСЕДИ ОТ ТАЗИ ГЛАВА:


placeholder