Учителя Беинса Дуно - Петър Дънов
НАЧАЛО

Новости в сайта | Контакти | Дарение
Категория:
  Търсене в различните класовеПодробности при търсенеКАТАЛОГ С БЕСЕДИ
БИБЛИЯ СТАР ЗАВЕТ
Битие Изход Левит Числа Второзаконие Исус Навиев Съдии Рут 1 Царе 2 Царе 3 Царе 4 Царе 1 Летописи 2 Летописи Ездра 
Неемия Естир Йов Псалми Притчи Еклесиаст Песен на песните Исая Еремия Плач Еремиев Езекил Данаил Осия Иоил 
Амос Авдий Йон Михей Наум Авакум Софоний Агей Захария Малахия 

БИБЛИЯ НОВ ЗАВЕТ
Матей Марко Лука Йоан Деяния Римляни 1 Коринтяни 2 Коринтяни Галатяни Ефесяни Филипяни Колосяни 1 Солунци 
2 Солунци 1 Тимотей 2 Тимотей Тит Филимон Евреи Яков 1 Петрово 2 Петрово 1 Йоаново 2 Йоаново 3 Йоаново Юда Откровение 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28,

Матей 7
1. Не съдете, за да не бъдете съдени.
    ● Една свещена идея, УС
    ● Не съдете, но садете, НБ
2. Защото с каквато съдба съдите, с такава ще ви съдят, и с каквато мярка мерите, с такава ще ви се мери.
3. И защо гледаш съчицата в окото на брата си, а не внимаваш на гредата в твоето око?
4. Или как ще речеш на брата си. Остави ме да извадя съчицата из окото ти; а ето гредата в твоето око?
5. Лицемерецо, първо извади гредата от твоето око, и тогава ще видиш ясно за да извадиш съчицата от братовото си око.
    ● Гредата, НБ
6. Не давайте свето нещо на кучетата, нито хвърляйте бисерите си пред свините, да не би да ги стъпчат с краката си и се обърнат да ви разкъсат.
7. Искайте, и ще ви се даде; търсете, и ще намерите; хлопайте, и ще ви се отвори,
    ● Бъдете съвършени!, НБ
    ● Просете, търсете и хлопайте, НБ
8. защото всеки, който иска, получава; който търси, намира; и на тогова, който хлопа, ще се отвори.
9. Има ли между вас човек, който, ако му поиска син му хляб, ще му даде камък?
10. или, ако поиска риба, да му даде змия?
11. И тъй, ако вие, които сте зли, знаете да давате блага на чадата си, колко повече Отец ви, Който е на небесата, ще даде добри неща на тия, които искат от Него!
12. И тъй, всяко нещо, което желаете да правят човеците на вас, така и вие правете на тях; защото това е същината на закона и пророците.
13. Влезте през тясната порта, защото широка е портата и пространен е пътят, който води в погибел, и мнозина са ония, които минават през тях.
14. Понеже тясна е портата и стеснен е пътят, който води в живот, и малцина са ония, които ги намират.
    ● Тесният път, НБ
    ● Тесният път, НБ
15. Пазете се от лъжливите пророци, които дохождат при вас с овчи дрехи, а отвътре са вълци грабители.
16. От плодовете им ще ги познаете. Бере ли се грозде от тръни, или смокини от репеи?
17. Също така, всяко добро дърво дава добри плодове, а лошото дърво дава лоши плодове.
18. Не може добро дърво да дава лоши плодове; или лошо дърво да дава добри плодове.
19. Всяко дърво, което не дава добър плод, отсича се и се хвърля в огън.
20. И тъй, от плодовете им ще ги познаете.
21. Не всеки, който Ми казва: Господи! Господи! ще влезе в небесното царство, но който върши волята на Отца Ми, Който е на небесата.
    ● Божията воля / Волята Божия, НБ
    ● Божията воля / Волята Божия, НБ
22. В онзи ден мнозина ще Ми рекат: Господи! Господи! не в Твоето ли име пророкувахме, не в Твоето ли име бесове изгонвахме, и не в Твоето ли име направихме много велики дела?
23. Но тогава ще им заявя: Аз никога не съм ви познавал; махнете се от Мене вие, които вършите беззаконие.
24. И тъй, всеки, който чуе тия Мои думи и ги изпълнява, ще се оприличи на разумен човек, който е построил къщата си на канара;
    ● Разумният човек, НБ
25. и заваля дъждът, придойдоха реките, духнаха ветровете, и устремиха се върху тая къща; но тя не падна, защото бе основана на канара.
26. И всеки, който чуе тези Мои думи и не ги изпълнява, ще се оприличи на неразумен човек, който построи къщата си на пясък;
27. и заваля дъждът, придойдоха реките и духнаха ветровете, и устремиха се върху тая къща; и тя падна, и падането й бе голямо.
28. И когато свърши Исус тия думи, народът се чудеше на учението Му;
29. защото ги поучаваше като един, който има власт, а не като техните книжници.

БЕСЕДИ ОТ ТАЗИ ГЛАВА:


placeholder
V1-ON