Учителя Беинса Дуно - Петър Дънов
НАЧАЛО

Новости в сайта | Контакти | Дарение
Категория:
  Търсене в различните класовеПодробности при търсенеКАТАЛОГ С БЕСЕДИ
БИБЛИЯ СТАР ЗАВЕТ
Битие Изход Левит Числа Второзаконие Исус Навиев Съдии Рут 1 Царе 2 Царе 3 Царе 4 Царе 1 Летописи 2 Летописи Ездра 
Неемия Естир Йов Псалми Притчи Еклесиаст Песен на песните Исая Еремия Плач Еремиев Езекил Данаил Осия Иоил 
Амос Авдий Йон Михей Наум Авакум Софоний Агей Захария Малахия 

БИБЛИЯ НОВ ЗАВЕТ
Матей Марко Лука Йоан Деяния Римляни 1 Коринтяни 2 Коринтяни Галатяни Ефесяни Филипяни Колосяни 1 Солунци 
2 Солунци 1 Тимотей 2 Тимотей Тит Филимон Евреи Яков 1 Петрово 2 Петрово 1 Йоаново 2 Йоаново 3 Йоаново Юда Откровение 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150,

Псалми 69
1. (По слав. 68). За първия певец, по криновете {Псал. 45, надписът.}, Давидов псалом Избави ме, Боже; Защото водите стигнаха до душата ми.
2. Потъвам в дълбока тиня, гдето няма твърдо място да застана; Стигнах в дълбоки води, гдето потопът ме покрива.
3. Изнемогвам от викане; гърлото ми е изсъхнало; Очите ми чезнат, докато чакам моя Бог.
4. Тия, които ме мразят без причина, се умножиха повече от космите на главата ми; Укрепиха се моите погубители, които неправедно са мои неприятели; Тогава ме заставиха да върна онова, което не бях грабнал.
5. Боже, Ти знаеш безумието ми; И прегрешенията ми не са скрити от Тебе.
6. Господи Иеова на Силите, да се не посрамят покрай мене ония, които Те чакат; Боже Израилев, да се не опозорят покрай мене ония, които Те търсят.
7. Защото заради Тебе претърпях поругание. Срам покри лицето ми.
8. Чужд станах на братята си, И странен на чадата на майка ми.
9. Защото ревността за Твоя дом ме изяде, И укорите на ония, които укоряват Тебе, паднаха върху мене.
10. Когато плачех в душата си с пост, Това ми стана за укор;
11. Когато облякох вретище за дреха, Станах им за поговорка.
12. За мене приказват седящите в портата; И аз станах песен на пияниците.
13. Но аз към Тебе отправям молитвата си, Господи, в благоприятно време; Боже, послушай ме според голямата Твоя милост, Според верността на Твоето спасение.
14. Избави ме от тинята, за да не потъна; Нека бъда избавен от ония, които ме мразят, и от дълбоките води.
15. Не дай да ме завлече устрема на водите, Нито да ме погълне дълбочината; И не дай да затвори ямата устието си над мене.
16. Послушай ме, Господи, защото е благо Твоето милосърдие; Според много Твои благи милости погледни на мене;
17. И не скривай лицето Си от слугата Си, Понеже съм в утеснение; бърже ме послушай.
18. Приближи се при душата ми и я изкупи; Изкупи ме поради неприятелите ми.
19. Ти знаеш как ме укоряват, Как ме посрамват и ме опозоряват; Пред Тебе са всичките мои противници.
20. Укор съкруши сърцето ми, и съм много отпаднал; И чаках да ме пожали някой, но нямаше никой, - И утешители, но не намерих.
21. И дадоха ми жлъчка за ядене, И в жаждата ми ме напоиха с оцет.
22. Трапезата им пред тях нека им стане примка, И когато са на мир нека стане клопка.
23. Да се помрачат очите им та да не видят; И чреслата им направи непрестанно да се тресат.
24. Излей на тях негодуванието Си; И пламъкът на гнева Ти нека ги постигне.
25. Жилището им да запустее, И в шатрите им да няма кой да живее.
26. Защото те гонят онзи, когото Ти си поразил, И говорят за болката на ония, които Ти си наранил.
27. Приложи беззаконие на беззаконието им; И да не участвуват {Еврейски: Влязат.} в Твоята правда.
28. Да се изличат от книгата на живота, И с праведните да се не запишат.
29. А мене, който съм сиромах и оскърбен, Да ме възвиши, Боже, Твоето спасение.
30. Ще хваля името на Бога с песен, И ще Го възвелича с хваления;
31. И това ще угоди Господу Повече от вол, - от юнец имащ рога и копита.
32. Смирените ще видят и ще се зарадват; И вие, които търсите Бога, вашето сърце ще се съживи.
33. Защото Господ слуша немощните, И запрените Си не презира.
34. Нека Го хвалят небето и земята, Моретата, и всичко, което се движи в тях.
35. Защото Бог ще избави Сиона, и ще съгради Юдовите градове; И людете Му ще се заселят там, и ще го владеят.
36. Още и потомството на слугите Му ще го наследи, И ония, които обичат името Му, ще живеят в него.

БЕСЕДИ ОТ ТАЗИ ГЛАВА:


placeholder