Учителя Беинса Дуно - Петър Дънов
НАЧАЛО

Новости в сайта | Контакти | Дарение
Категория:
  Търсене в различните класовеПодробности при търсенеКАТАЛОГ С БЕСЕДИ
БИБЛИЯ СТАР ЗАВЕТ
Битие Изход Левит Числа Второзаконие Исус Навиев Съдии Рут 1 Царе 2 Царе 3 Царе 4 Царе 1 Летописи 2 Летописи Ездра 
Неемия Естир Йов Псалми Притчи Еклесиаст Песен на песните Исая Еремия Плач Еремиев Езекил Данаил Осия Иоил 
Амос Авдий Йон Михей Наум Авакум Софоний Агей Захария Малахия 

БИБЛИЯ НОВ ЗАВЕТ
Матей Марко Лука Йоан Деяния Римляни 1 Коринтяни 2 Коринтяни Галатяни Ефесяни Филипяни Колосяни 1 Солунци 
2 Солунци 1 Тимотей 2 Тимотей Тит Филимон Евреи Яков 1 Петрово 2 Петрово 1 Йоаново 2 Йоаново 3 Йоаново Юда Откровение 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150,

Псалми 66
1. (По слав. 65). За първия певец, псаломска песен. Възкликнете към Бога, всички земи,
2. Възпейте славата на Неговото име, Като Го хвалите, хвалете Го славно.
3. Речете Богу: Колко са страшни делата Ти! Поради величието на Твоята сила Даже враговете Ти ще се преструват пред Тебе за покорни.
4. Цялата земя ще Ти се кланя и ще Те славослови, Ще славословят името Ти. (Села).
5. Дойдете та вижте делата на Бога, Който страшно действува към човешките чада.
6. Превърна морето в суша; Пеши преминаха през реката; Там се развеселиха в Него.
7. Със силата Си господарува до века: Очите Му наблюдават народите; Бунтовниците нека не превъзнасят себе си. (Села).
8. Вие племена благославяйте нашия Бог, И направете да се чуе гласът на хвалата Му,
9. Който поддържа в живот душата ни. И не оставя да се клатят нозете ни.
10. Защото Ти, Боже, си ни опитал, Изпитал си ни както се изпитва сребро.
11. Въвел си ни в мрежата, Турил си тежък товар на гърба ни.
12. Направил си да яздят човеци върху главите ни; Преминахме през огън и вода; Но Ти ни изведе на богато място.
13. Ще вляза в дома Ти с всеизгаряния, Ще изпълня пред Тебе обреците,
14. Които произнесоха устните ми И говориха устата ми в бедствието ми.
15. Всеизгаряния от тлъсти овни ще Ти принеса с темян, Ще принеса волове и кози. (Села).
16. Дойдете, слушайте, всички, които се боите от Бога, И ще разкажа онова, което е сторил за душата ми.
17. Към Него извиках с устата си; И Той биде възвисен чрез езика ми.
18. Ако в сърцето си бях гледал благоприятно на неправда, Господ не би послушал;
19. Но Бог наистина послуша, Обърна внимание на гласа на молбата ми.
20. Благословен да е Бог. Който не отстрани от мене ни молитвата, ни Своята милост.

БЕСЕДИ ОТ ТАЗИ ГЛАВА:


placeholder