Учителя Беинса Дуно - Петър Дънов
НАЧАЛО

Новости в сайта | Контакти | Дарение
Категория:
  Търсене в различните класовеПодробности при търсенеКАТАЛОГ С БЕСЕДИ
БИБЛИЯ СТАР ЗАВЕТ
Битие Изход Левит Числа Второзаконие Исус Навиев Съдии Рут 1 Царе 2 Царе 3 Царе 4 Царе 1 Летописи 2 Летописи Ездра 
Неемия Естир Йов Псалми Притчи Еклесиаст Песен на песните Исая Еремия Плач Еремиев Езекил Данаил Осия Иоил 
Амос Авдий Йон Михей Наум Авакум Софоний Агей Захария Малахия 

БИБЛИЯ НОВ ЗАВЕТ
Матей Марко Лука Йоан Деяния Римляни 1 Коринтяни 2 Коринтяни Галатяни Ефесяни Филипяни Колосяни 1 Солунци 
2 Солунци 1 Тимотей 2 Тимотей Тит Филимон Евреи Яков 1 Петрово 2 Петрово 1 Йоаново 2 Йоаново 3 Йоаново Юда Откровение 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28,

Матей 6
1. Внимавайте да не вършите делата на правдата си пред човеците, за да ви виждат; инак нямате награда при Отца си, Който е на небесата.
    ● Скришната стаичка, ООК, СБ
    ● Да сторя, НБ
2. И тъй, когато правиш милостиня, не тръби пред себе си, както правят лицемерите по синагогите и по улиците, за да бъдат похвалявани от човеците; истина ви казвам: Те са получили вече своята награда.
3. А когато ти правиш милостиня, нека левицата ти не узнае какво прави десницата ти;
    ● Скришната стаичка, ООК, СБ
4. за да става твоята милостиня в тайно; и твоят Отец, Който вижда в тайно, ще ти въздаде [на яве].
    ● Скришната стаичка, ООК, СБ
5. И когато се молите, не бивайте като лицемерите; защото те обичат да се молят стоящи по синагогите и по ъглите на улиците, за да ги виждат човеците; истина ви казвам: Те са получили вече своята награда.
    ● Скришната стаичка, ООК, СБ
6. А ти, когато се молиш, влез във вътрешната си стаичка, и като си затвориш вратата, помоли се на своя Отец, Който е в тайно; и Отец ти, Който вижда в тайно, ще ти въздаде [на яве].
    ● Наяве, НБ
    ● Ще ти въздаде, НБ
    ● Скришната стаичка, ООК, СБ
    ● Скришната стаичка, ООК, СБ
    ● Кога се молиш, НБ
    ● Кога се молиш, НБ
7. А когато се молите, не говорете излишни думи, както езичниците; защото те мислят че ще бъдат послушани заради многото си говорене.
    ● Скришната стаичка, ООК, СБ
8. И тъй, не бъдете като тях; защото Отец ви знае от що се нуждаете преди вие да Му искате.
9. А вие се молете така: Отче наш, Който си на небесата, да се свети Твоето име!
    ● Скришната стаичка, ООК, СБ
10. да дойде Твоето царство; да бъде Твоята воля, както на небето така и на земята;
    ● Скришната стаичка, ООК, СБ
11. Дай ни днес ежедневния хляб;
    ● Скришната стаичка, ООК, СБ
12. и прости ни дълговете, както и ние простихме на нашите длъжници;
    ● Скришната стаичка, ООК, СБ
13. и не ни въвеждай в изкушение, но избави ни от лукавия, [защото царството е Твое, и силата и славата, до вековете. Амин].
    ● Скришната стаичка, ООК, СБ
14. Защото, ако вие простите на човеците съгрешенията им, то и небесният ви Отец ще прости на вас.
15. Но ако вие не простите на човеците съгрешенията им, то и вашият Отец няма да прости вашите съгрешения.
16. А когато постите, не бивайте унили, като лицемерите; защото те помрачават лицата си, за да ги виждат човеците, че постят; истина ви казвам: Те са получили вече своята награда.
17. А ти, когато постиш, помажи главата си и умий лицето си,
18. за да те не виждат човеците, че постиш, но Отец ти, Който е в тайно; и Отец ти, Който вижда в тайно, ще ти въздаде [на яве].
19. Недейте си събира съкровища на земята, гдето молец и ръжда ги изяжда, и гдето крадци подкопават и крадат.
    ● Търсете Царството Божие, НБ
    ● Събирайте съкровища, НБ
    ● Съкровището на човека, НБ
20. Но събирайте си съкровища на небето, гдето молец и ръжда не ги изяжда, и гдето крадци не подкопават нито крадат;
21. защото гдето е съкровището ти, там ще бъде и сърцето ти.
22. Окото е светило на тялото; и тъй, ако окото ти е здраво цялото ти тяло ще бъде осветено;
    ● Светило на тялото, НБ
23. но ако окото ти е болнаво, то цялото ти тяло ще бъде помрачено. Прочее, ако светлината в тебе е тъмнина то колко голяма ще е тъмнината!
24. Никой не може да слугува на двама господари, защото или ще намрази единия, а ще обикне другия, или към единия ще се привърже, а другия ще презира. Не можете да слугувате на Бога и на мамона.
    ● Двама господари, НБ
    ● Търсете Царството Божие, НБ
    ● Търсете Царството Божие, НБ
    ● Не може да се слугува на двама господари, НБ
25. Затова ви казвам: Не се безпокойте за живота си, какво ще ядете или какво ще пиете, нито за тялото си, какво ще облечете. Не е ли животът повече от храната, и тялото от облеклото?
    ● Животът е по-драгоценен, НБ
    ● Като малките деца / Като децата, ИБ, ПС
    ● Като малките деца / Като децата, ИБ, ПС
26. Погледнете на небесните птици, че не сеят, нито жънат, нито в житници събират: и пак небесният ви Отец ги храни. Вие не сте ли много по-скъпи от тях?
27. И кой от вас може с грижене да прибави един лакът на ръста си?
28. И за облекло, защо се безпокоите? Разгледайте полските кремове как растат; не се трудят, нито предат;
    ● Разсмотрете криновете в полето как растат, ИБ
29. но казвам ви, че нито Соломон с всичката си слава не се е обличал като един от тях.
30. Но ако Бог така облича полската трева, която днес я има, а утре я хвърлят в пещ, не ще ли много повече да облича вас маловерци?
31. И тъй не се безпокойте, и не думайте: Какво ще ядем? или: Какво ще пием? или: Какво ще облечем?
32. (Защото всичко това търсят езичниците), понеже небесният ви Отец знае, че се нуждаете от всичко това.
33. Но първо търсете Неговото царство и Неговата правда; и всичко това ще ви се прибави.
    ● Царството Божие, НБ
    ● Ще се приложи, СБ, РБ
34. Затова, не се безпокойте за утре, защото утрешният ден ще се безпокои за себе си. Доста е на деня злото, което му се намери.

БЕСЕДИ ОТ ТАЗИ ГЛАВА:
    ● Път към изгубената дума, УС
    ● Скришната стаичка, ООК, СБ
    ● Процепът на Любовта, УС
    ● Тониране, УС
    ● Тихият глас, ИБ


placeholder
V1-ON