Учителя Беинса Дуно - Петър Дънов
НАЧАЛО

Новости в сайта | Контакти | Дарение
Категория:
  Търсене в различните класовеПодробности при търсенеКАТАЛОГ С БЕСЕДИ
БИБЛИЯ СТАР ЗАВЕТ
Битие Изход Левит Числа Второзаконие Исус Навиев Съдии Рут 1 Царе 2 Царе 3 Царе 4 Царе 1 Летописи 2 Летописи Ездра 
Неемия Естир Йов Псалми Притчи Еклесиаст Песен на песните Исая Еремия Плач Еремиев Езекил Данаил Осия Иоил 
Амос Авдий Йон Михей Наум Авакум Софоний Агей Захария Малахия 

БИБЛИЯ НОВ ЗАВЕТ
Матей Марко Лука Йоан Деяния Римляни 1 Коринтяни 2 Коринтяни Галатяни Ефесяни Филипяни Колосяни 1 Солунци 
2 Солунци 1 Тимотей 2 Тимотей Тит Филимон Евреи Яков 1 Петрово 2 Петрово 1 Йоаново 2 Йоаново 3 Йоаново Юда Откровение 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,

Марко 5
1. И тъй минаха отвъд езерото в гадаринската страна.
2. И като излезе от ладията, на часа Го срещна от гробищата човек с нечист дух.
3. Той живееше в гробищата, и никой вече не можеше да го върже нито с верига;
4. защото много пъти бяха го връзвали с окови и с вериги; но той бе разкъсвал веригите и счупвал оковите; и никой нямаше сила да го укроти.
5. И всякога, нощем и денем, в гробищата и по бърдата, той викаше и се изпосичаше с камъни.
6. А като видя Исуса отдалеч, затече се и Му се поклони;
7. и изкрещя със силен глас и рече: Какво имаш Ти с мен, Исусе, Сине на Всевишния Бог? Заклевам Те в Бога, недей ме мъчи.
8. (Защото му казваше: Излез от човека, душе нечисти).
9. И Исус го попита: Как ти е името? А той Му каза: Легион ми е името; защото сме мнозина.
10. И много Му се моли да не ги отпраща вън от страната.
11. А там по бърдото пасеше голямо стадо свине.
12. И бесовете Му се молиха, казвайки: Прати ни в свинете, за да влезем в тях.
13. Исус им позволи. И нечистите духове излязоха и влязоха в свинете; и стадото, на брой около две хиляди, се спусна по стръмнината в езерото, и се издавиха в езерото.
14. А ония, които ги пасяха, побягнаха и известиха това в града и по селата. И жителите дойдоха да видят какво е станало.
15. И като дохождат при Исуса, виждат хванатия по-преди от бесове, в когото е бил легиона, че седи облечен и смислен; и убояха се.
16. И ония, които бяха видели, разказваха им за станалото с хванатия от бесовете, и за свинете.
17. И те почнаха да Му се молят да си отиде от техните предели.
18. И когато влизаше в ладията, тоя, който бе по-напред хванат от бесове, Му се молеше да бъде заедно с Него.
19. Обаче Той не го допусна, но му каза: Иди си у дома при своите, и кажи им какви неща ти стори Господ и как се смили за тебе.
20. И човекът тръгна и почна да разгласява в Декапол какви неща му стори Исус; и всички се чудеха.
21. Когато Исус пак премина с ладията на отвъдната страна, събра се при Него голямо множество; и Той беше край езерото.
22. И дохожда един от началниците на синагогата, на име Яир, и като Го вижда, пада пред нозете Му,
23. и много Му се моли, казвайки: Малката ми дъщеря бере душа; моля Ти се да дойдеш и положиш ръце на нея, за да оздравее и да живее.
24. И Той отиде с него; и едно голямо множество вървеше подире Му, и хората Го притискаха.
25. И една жена, която бе имала кръвотечение дванадесет години,
26. и беше много пострадала от мнозина лекари, и беше иждивила целия си имот без да види някаква полза, а напротив беше й станало по-зле,
27. като чу отзивите за Исуса, дойде между народа изотзад и се допря до дрехата Му.
28. Защото си казваше: Ако само се допра до дрехата Му, ще оздравея.
29. И на часа пресекна кръвотечението й, и тя усети в тялото си, че се изцели от болестта.
30. И веднага Исус като усети в Себе Си, че излязла от Него сила, обърна се всред народа и каза: Кой се допря до дрехите Ми?
31. Учениците Му казаха: Ти виждаш, че народът Те притиска, и казваш ли: Кой се допря до Мене?
32. Но Той се озърташе за да види тая, която бе сторила това.
33. А жената уплашена и разтреперана, като знаеше станалото с нея, дойде и падна пред Него и Му каза цялата истина.
34. А Той й рече: Дъщерьо, твоята вяра те изцели; иди си с мир, и бъди здрава от болестта си.
35. Докато Той още говореше, дохождат от къщата на началника на синагогата и казват: Дъщеря ти умря; защо вече затрудняваш Учителя?
36. А Исус, като дочу думата, която говореха, каза на началника на синагогата: Не бой се, само вярвай.
37. И никому не позволи да Го придружи, освен на Петра, Якова и Якововия брат Иоан.
38. И като дохождат до къщата на началника на синагогата, Той вижда вълнение и мнозина, които плачеха и пищяха много.
39. И като влезе, каза им: Защо правите вълнение и плачете? Детето не е умряло, а спи.
40. А те Му се присмиваха. Но Той като изкара навън всичките, взема бащата и майката на детето, и ония, които бяха с Него, и влиза там гдето беше детето.
41. И като хвана детето за ръка, каза му: Талита куми; което значи - Момиче, тебе казвам: Стани.
42. И момичето веднага стана и ходеше, защото беше на дванадесет години. И внезапно те се смаяха твърде много.
43. И много им заръча, никой да не узнае това; и заповяда да й дадат да яде.

БЕСЕДИ ОТ ТАЗИ ГЛАВА:
    ● Любов без ревност, СБ


placeholder
V1-ON