Учителя Беинса Дуно - Петър Дънов
НАЧАЛО

Новости в сайта | Контакти | Дарение
Категория:
  Търсене в различните класовеПодробности при търсенеКАТАЛОГ С БЕСЕДИ
БИБЛИЯ СТАР ЗАВЕТ
Битие Изход Левит Числа Второзаконие Исус Навиев Съдии Рут 1 Царе 2 Царе 3 Царе 4 Царе 1 Летописи 2 Летописи Ездра 
Неемия Естир Йов Псалми Притчи Еклесиаст Песен на песните Исая Еремия Плач Еремиев Езекил Данаил Осия Иоил 
Амос Авдий Йон Михей Наум Авакум Софоний Агей Захария Малахия 

БИБЛИЯ НОВ ЗАВЕТ
Матей Марко Лука Йоан Деяния Римляни 1 Коринтяни 2 Коринтяни Галатяни Ефесяни Филипяни Колосяни 1 Солунци 
2 Солунци 1 Тимотей 2 Тимотей Тит Филимон Евреи Яков 1 Петрово 2 Петрово 1 Йоаново 2 Йоаново 3 Йоаново Юда Откровение 

1, 2, 3, 4, 5, 6,

Ефесяни 5
1. И тъй, бивайте подражатели на Бога, като възлюбени чада;
    ● Тониране, ООК
2. и ходете в любов, както и Христос ви възлюби и предаде Себе Си за нас принос и жертва на Бога за благоуханна миризма.
3. А блудство и всякаква нечистота или сребролюбие да не се даже споменават между вас, както прилича на светии;
4. нито срамотни или празни приказки, нито подигравки, които са неприлични неща, но по-добре благодарение.
5. Защото добре знаете това, че никой блудник, или нечист, или сребролюбец, (който е идолопоклонник), няма наследство в царството на Христа и Бога.
6. Никой да ви не мами с празни думи; понеже поради тия неща иде Божият гняв върху синовете на непокорството.
7. И тъй, не бивайте съучастници на тях.
8. Тъй като някога си бяхте тъмнина, а сега сте светлина в Господа, обхождайте се като чада на светлината;
9. (защото плодът на светлината се състои във всичко що е благо, право и истинно).
10. Опитвайте, що е благоугодно на Господа;
11. и не участвувайте в безплодните дела на тъмнината, а по-добре ги изобличавайте;
    ● Двете линии, ООК
12. защото това, което скришом вършат непокорните, срамотно е и да се говори.
13. А всичко, което се изобличава, става явно чрез светлината; понеже всяко нещо, което става явно е осветлено.
14. Затова казва: Стани, ти, който спиш, И възкръсни от мъртвите, И ще те осветли Христос.
15. И тъй, внимавайте добре как се обхождате, не като глупави, но като мъдри,
16. като изкупвате благовремието, защото дните са лоши.
17. Затова не бивайте несмислени, но проумявайте, що е Господната воля.
18. И не се опивайте с вино, следствието от което е разврат, но изпълняйте се с Духа;
19. и разговаряйте се с псалми и химни и духовни песни, като пеете и възпявате Господа в сърцето си,
20. и като винаги благодарите за всичко на Бога и Отца в името на нашия Господ Исус Христос,
21. като се подчинявате един на друг в страх от Христа.
22. Жени, подчинявайте се на своите мъже, като длъжност към Господа;
23. защото мъжът е глава на жената, както и Христос е глава на църквата (като само Той е спасител на тялото).
24. Но както църквата се подчинява на Христа, така и жените нека се подчиняват във всичко на своите мъже.
25. Мъже, любете жените си както и Христос възлюби църквата и предаде Себе Си за нея,
26. за да я освети, като я е очистил с водно умиване чрез словото,
27. за да я представи на Себе Си църква славна, без петно, или бръчка, или друго такова нещо, но да бъде света и непорочна.
28. Така са длъжни и мъжете да любят жените си, както своите тела. Който люби жена си, себе си люби.
29. Защото никой никога не е намразил своето тяло, но го храни и се грижи за него, както и Христос за църквата;
30. понеже сме части на Неговото тяло [от Неговата плът и от Неговите кости].
31. "Затова ще остави човек баща си и майка си, и ще се привърже към жена си, и двамата ще станат една плът".
32. Тая тайна е голяма; но аз говоря това за Христа и за църквата.
33. Но и вие, всеки до един, да люби своята жена, както себе си; а жената да се бои от мъжа си.

БЕСЕДИ ОТ ТАЗИ ГЛАВА:
    ● Възпитание на ума (Утринна молитва) / Нарядъ и упътвания (нѣдѣля), СБ
    ● Възпитание на ума (Утринна молитва) / Нарядъ и упътвания (нѣдѣля), СБ


placeholder
V1-ON