Учителя Беинса Дуно - Петър Дънов
НАЧАЛО

Новости в сайта | Контакти | Дарение
Категория:
  Търсене в различните класовеПодробности при търсенеКАТАЛОГ С БЕСЕДИ
БИБЛИЯ СТАР ЗАВЕТ
Битие Изход Левит Числа Второзаконие Исус Навиев Съдии Рут 1 Царе 2 Царе 3 Царе 4 Царе 1 Летописи 2 Летописи Ездра 
Неемия Естир Йов Псалми Притчи Еклесиаст Песен на песните Исая Еремия Плач Еремиев Езекил Данаил Осия Иоил 
Амос Авдий Йон Михей Наум Авакум Софоний Агей Захария Малахия 

БИБЛИЯ НОВ ЗАВЕТ
Матей Марко Лука Йоан Деяния Римляни 1 Коринтяни 2 Коринтяни Галатяни Ефесяни Филипяни Колосяни 1 Солунци 
2 Солунци 1 Тимотей 2 Тимотей Тит Филимон Евреи Яков 1 Петрово 2 Петрово 1 Йоаново 2 Йоаново 3 Йоаново Юда Откровение 

1, 2, 3, 4,

Филипяни 4
1. Затова, възлюбени и многожелани мои братя, моя радост и мой венец, стойте така твърдо в Господа, възлюбени мои.
2. Моля Еводия, моля и Синтихия, да бъдат единомислени в Господа.
3. Да! и тебе умолявам, искрени ми сътруднико, помагай на тия жени, защото се трудеха в делото на благовестието заедно с мене, и с Климента, и с другите ми съработници, чиито имена са в книгата на живота.
4. Радвайте се всякога в Господа; пак ще кажа: Радвайте се.
5. Вашата кротост да бъде позната на всичките човеци; Господ е близо.
6. Не се безпокойте за нищо; но във всяко нещо, с молитва и молба изказвайте прошенията си на Бога с благодарение;
7. и Божият мир, който никой ум не може да схване, ще пази сърцата ви и мислите ви в Христа Исуса.
8. Най-после, братя, всичко, що е истинно, що е честно, що е праведно, що е любезно, що е благодатно, - ако има нещо добродетелно, и ако има нещо похвално, - това зачитайте.
    ● Що е истинно, НБ
    ● Истинно, честно и справедливо, НБ
9. Това, което сте и научили, и приели, и чули, и видели в мене, него вършете; и Бог на мира ще бъде с вас.
10. Аз много се радвам в Господа, че сега най-после направихте да процъфти изново вашата грижа за мене; за което наистина сте се грижили, ала не сте имали благовремие.
11. Не казвам това поради оскъдност; защото се научих да съм доволен в каквото състояние и да се намеря.
12. Зная и в оскъдност да живея, зная и в изобилие да живея; във всяко нещо и във всички обстоятелства съм научил тайната и да съм сит, и да съм гладен, и да съм в изобилие, и да съм в оскъдност.
13. За всичко имам сила чрез Онзи, Който ме подкрепява.
14. Но сторихте добре, като взехте участие в скръбта ми.
15. А и вие, филипяни, знаете, че когато излязох от Македония и почнах делото на благовестието, ни една църква, освен едни вие, не влезе във връзка с мене за даване и вземане;
16. защото и в Солун един-два пъти ми пращахте за нуждата ми.
17. Не че искам подаръка, но искам плода, който се умножава за ваша сметка.
18. Но получих всичко, и имам изобилно; наситих се като получих от Епафродита изпратеното от вас, благоуханна миризма, жертва приятна, благоугодна на Бога.
19. А моят Бог ще снабди всяка ваша нужда според Своето богатство в слава в Христа Исуса.
20. А на нашия Бог и Отец да бъде слава во вечни векове. Амин.
21. Поздравете всеки светия в Христа Исуса. Поздравяват ви братята, които са с мене.
22. Поздравяват ви всичките светии, а особено тия, които са от Кесаревия дом.
23. Благодатта на Господа Исуса Христа да бъде с духа ви. [Амин].

БЕСЕДИ ОТ ТАЗИ ГЛАВА:


placeholder
V1-ON