Учителя Беинса Дуно - Петър Дънов
НАЧАЛО

Новости в сайта | Контакти | Дарение
Категория:
  Търсене в различните класовеПодробности при търсенеКАТАЛОГ С БЕСЕДИ
БИБЛИЯ СТАР ЗАВЕТ
Битие Изход Левит Числа Второзаконие Исус Навиев Съдии Рут 1 Царе 2 Царе 3 Царе 4 Царе 1 Летописи 2 Летописи Ездра 
Неемия Естир Йов Псалми Притчи Еклесиаст Песен на песните Исая Еремия Плач Еремиев Езекил Данаил Осия Иоил 
Амос Авдий Йон Михей Наум Авакум Софоний Агей Захария Малахия 

БИБЛИЯ НОВ ЗАВЕТ
Матей Марко Лука Йоан Деяния Римляни 1 Коринтяни 2 Коринтяни Галатяни Ефесяни Филипяни Колосяни 1 Солунци 
2 Солунци 1 Тимотей 2 Тимотей Тит Филимон Евреи Яков 1 Петрово 2 Петрово 1 Йоаново 2 Йоаново 3 Йоаново Юда Откровение 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28,

Матей 4
1. Тогава Исус биде отведен от Духа в пустинята, за да бъде изкушаван от дявола.
    ● Трите пътя, НБ
    ● Разумна икономия / Нова земя, ИБ, ПС
    ● Възведен биде / Възведен биде Исус, НБ
2. И след като пости четиридесет дни и четиридесет нощи, най-после огладня.
3. И тъй изкусителят дойде и Му рече: Ако си Божий Син заповядай тия камъни да станат хлябове.
    ● Изкушението, НБ
    ● Трите положения, НБ
    ● Трите положения, НБ
4. А Той в отговор каза: Писано е: "Не само с хляб ще живее човек, но с всяко слово, което излиза от Божиите уста.
    ● Ценността на вашата душа, УС
5. Тогава дяволът Го завежда в светия град, поставя Го на крилото на храма и Му казва:
6. Ако си Божий Син, хвърли се долу; защото е писано: - "Ще заповяда на ангелите Си за Тебе: И на ръце ще Те дигат. Да не би да удариш о камък ногата Си".
7. Исус му рече: Писано е още: "Да не изпитваш Господа твоя Бог".
8. Пак Го завежда дяволът на една много висока планина, показва Му всичките царства на света и тяхната слава и казва Му:
9. Всичко това ще ти дам, ако паднеш да ми се поклониш.
10. Тогава Исус му каза: Махни се, Сатано, защото е писано: "На Господа твоя Бог да се покланяш, и само Нему да служиш".
11. Тогава дяволът Го остави; и, ето, ангели дойдоха и Му прислужваха.
12. А когато чу Исус, че Иоан бил предаден на властта, оттегли се в Галилея.
13. И като напусна Назарет, дойде и се настани в Капернаум край езерото {Гръцки: Морето. Така и навсякъде в това евангелие.}, в Завулоновите и Нефталимовите предели;
14. за да се сбъдне реченото чрез пророк Исаия, който казва: -
15. "Завулоновата земя и Нефталимовата земя, Край езерото, отвъд Иордан, Езическа Галилея;
16. Людете, които седяха в тъмнина. Видяха голяма светлина И на ония, които седяха в страната на мрачната сянка, На тях изгря светлина".
17. От тогава Исус започна да проповядва, казвайки: Покайте се, защото наближи небесното царство.
    ● Настанало е Царството Божие, НБ
18. И като ходеше край галилейското езеро, видя двамата братя, Симона, наречен Петър и брат му Андрея, че хвърляха мрежа в езерото, понеже бяха рибари.
19. И казва им: Дойдете след Мене и Аз ще ви направя ловци на човеци.
20. И те веднага оставиха мрежите и отидоха след Него.
21. И като отмина от там, видя други двама братя, Якова Заведеев и брат му Иоана, че кърпеха мрежите си в ладията с баща си Заведея; и ги повика.
22. И те на часа оставиха ладията и баща си, и отидоха след Него.
23. Тогава Исус ходеше по цяла Галилея, и поучаваше в синагогите им, и проповядваше благовестието на царството, като изцеляваше всякаква болест и всякаква немощ между людете.
    ● И обхождаше Исусъ всичка Галилея / И обхождаше Исус всичка Галилея, НБ, МС
    ● И обхождаше Исусъ всичка Галилея / И обхождаше Исус всичка Галилея, НБ, МС
24. И разнесе се слух за Него по цяла Сирия; и довеждаха при Него всички болни, страдащи от разни болести и мъки, хванати от бяс, епилептици и парализирани; и ги изцели.
25. И подире Му вървяха големи множества от Галилея и Декапол, от Ерусалим и Юдея, и из отвъд Иордан.

БЕСЕДИ ОТ ТАЗИ ГЛАВА:
    ● Трите изкушения, УС


placeholder
V1-ON