Учителя Беинса Дуно - Петър Дънов
НАЧАЛО

Новости в сайта | Контакти | Дарение
Категория:
  Търсене в различните класовеПодробности при търсенеКАТАЛОГ С БЕСЕДИ
БИБЛИЯ СТАР ЗАВЕТ
Битие Изход Левит Числа Второзаконие Исус Навиев Съдии Рут 1 Царе 2 Царе 3 Царе 4 Царе 1 Летописи 2 Летописи Ездра 
Неемия Естир Йов Псалми Притчи Еклесиаст Песен на песните Исая Еремия Плач Еремиев Езекил Данаил Осия Иоил 
Амос Авдий Йон Михей Наум Авакум Софоний Агей Захария Малахия 

БИБЛИЯ НОВ ЗАВЕТ
Матей Марко Лука Йоан Деяния Римляни 1 Коринтяни 2 Коринтяни Галатяни Ефесяни Филипяни Колосяни 1 Солунци 
2 Солунци 1 Тимотей 2 Тимотей Тит Филимон Евреи Яков 1 Петрово 2 Петрово 1 Йоаново 2 Йоаново 3 Йоаново Юда Откровение 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,

Лука 4
1. А Исус, пълен със Светия Дух, когато се върна в Иордан, бе воден от Духа из пустинята четиридесет дена,
2. дето бе изкушаван от дявола. И не яде нищо през тия дни; и като се изминаха те, Той огладня.
3. И дяволът Му рече: Ако си Божий Син, заповядай на тоя камък да стане хляб.
4. А Исус му отговори: Писано е: "Не само с хляб ще живее човек, [но с всяко Божие слово"].
5. Тогава като Го възведе [на една планина] на високо и Му показа всичките царства на вселената, в един миг време, дяволът Му рече:
6. На Тебе ще дам всичката власт и слава на тия царства, (защото на мене е предадена, и аз я давам комуто ща), -
7. и тъй, ако ми се поклониш, всичко ще бъде Твое.
8. А Исус в отговор му каза: Писано е: "На Господа твоя Бог да се кланяш, и само Нему да служиш".
9. Тогава Го заведе в Ерусалим, постави Го на крилото на храма, и Му рече: Ако си Божий Син, хвърли се от тук долу;
10. защото е писано: - "Ще заповяда на ангелите Си за Тебе, да Те пазят;
11. И на ръце ще Те дигат, Да не би да удариш о камък ногата Си".
12. А Исус в отговор му рече: Казано е: "Да не изпитваш Господа твоя Бог".
13. И като изчерпа всяко изкушение, дяволът се оттегли от Него за известно време.
14. А Исус се върна в Галилея със силата на Духа; и слух се разнесе за Него по цялата околност.
15. И Той поучаваше по синагогите им; и всички Го прославяха.
16. И дойде в Назарет, дето беше отхранен, и по обичая си влезе в синагогата един съботен ден и стана да чете.
17. И подадоха Му книгата на пророк Исаия; и Той, като отвори книгата, намери мястото дето бе писано: -
18. "Духът на Господа е на Мене, Защото Ме е помазал да благовестявам на сиромасите; Прати Ме да проглася освобождение на пленниците, И прогледване на слепите, Да пусна на свобода угнетените,
    ● Дух Господен, НБ
    ● Дух Господен, НБ
19. Да проглася благоприятната Господна година".
20. И като затвори книгата, върна я на служителя и седна; а очите на всички в синагогата бяха впити в Него.
21. И почна да им казва: Днес се изпълни това писание във вашите уши.
22. И всички Му засвидетелствуваха, чудещи се на благодатните думи, които излизаха из устата Му. И думаха: Тоя не е ли Иосифовият син?
23. А той им рече: Без друго ще Ми кажете тая поговорка: Лекарю, изцери себе си; каквото сме чули, че става в Капернаум, стори го и тука в Своята родина.
24. И пак рече: Истина ви казвам, че никой пророк не е приет в родината си.
25. А казвам ви наистина, много вдовици имаше в Израил в дните на Илия, когато се затвори небето за три години и шест месеца, и настана голям глад по цялата земя;
26. А нито при една от тях не бе пратен Илия, а само при една вдовица в Сарепта сидонска.
27. Тъй също много прокажени имаше в Израил във времето на пророк Елисея; но никой от тях не бе очистен, а само сириецът Нееман.
28. Като чуха това тия, които бяха в синагогата, всички се изпълниха с гняв,
29. и, като станаха изкараха Го вън из града, и заведоха Го при стръмнината на хълма, на който градът им беше съграден, за да Го хвърлят долу.
30. Но Той мина посред тях и си отиде.
31. И слезе в Галилейския град Капернаум, и поучаваше ги в съботен ден;
32. и учудваха се на учението Му, защото Неговото слово беше с власт.
33. И в синагогата имаше човек хванат от духа на нечист бяс; и той извика със силен глас:
34. Ех, какво имаш Ти с нас, Исусе Назарянине? Нима си дошъл да ни погубиш? Познавам Те Кой си Ти, Светият Божий.
35. Но Исус го смъмра, казвайки: Млъкни и излез из него. И бесът, като го повали насред, излезе из него, без да го повреди никак.
36. И всички се смаяха, и разговаряха се помежду си, думайки: Какво е това слово, дето Той с власт и сила заповядва на нечистите духове, и те излизат?
37. И слух се разнесе за Него по всичките околни места.
38. И като стана та излезе от синагогата, влезе в Симоновата къща. А Симоновата тъща беше хваната от силна треска; и молиха Го за нея.
39. И Той, като застана над нея, смъмра треската, и тя я остави; и на часа стана та им прислужваше.
40. И когато залязваше слънцето, всички, които имаха болни от разни болести, доведоха ги при Него; а Той, като положи ръце на всеки от тях, изцели ги.
41. Още и бесове с крясък излизаха из мнозина, и казваха: Ти си Божият Син. А Той ги мъмреше, и не ги оставяше да говорят, понеже знаеха, че Той е Христос.
42. И като се съмна, Той излезе и отиде в уединено място; а народът Го търсеше, дохождаше при Него, и искаше да Го задържи, за да си не отива от тях.
43. Но той им рече: И на другите градове трябва да благовестя Божието царство, понеже за това съм изпратен.
44. И проповядваше в Галилейските синагоги.

БЕСЕДИ ОТ ТАЗИ ГЛАВА:
    ● Трите качества на тона, УС


placeholder
V1-OFF