Учителя Беинса Дуно - Петър Дънов
НАЧАЛО

Новости в сайта | Контакти | Дарение
Категория:
  Търсене в различните класовеПодробности при търсенеКАТАЛОГ С БЕСЕДИ
БИБЛИЯ СТАР ЗАВЕТ
Битие Изход Левит Числа Второзаконие Исус Навиев Съдии Рут 1 Царе 2 Царе 3 Царе 4 Царе 1 Летописи 2 Летописи Ездра 
Неемия Естир Йов Псалми Притчи Еклесиаст Песен на песните Исая Еремия Плач Еремиев Езекил Данаил Осия Иоил 
Амос Авдий Йон Михей Наум Авакум Софоний Агей Захария Малахия 

БИБЛИЯ НОВ ЗАВЕТ
Матей Марко Лука Йоан Деяния Римляни 1 Коринтяни 2 Коринтяни Галатяни Ефесяни Филипяни Колосяни 1 Солунци 
2 Солунци 1 Тимотей 2 Тимотей Тит Филимон Евреи Яков 1 Петрово 2 Петрово 1 Йоаново 2 Йоаново 3 Йоаново Юда Откровение 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150,

Псалми 34
1. (По слав. 33). Псалом на Давида, когато се престори на луд пред Авимелеха {Анхус. 1 Цар. 21:12 - 22:1}, който го пусна, та си отиде. По еврейски азбучен псалом. Ще благославям Господа на всяко време Похвала към Него ще бъде винаги в устата ми.
2. С Господа ще се хвали душата ми; Смирените ще чуят това и ще се зарадват.
3. Величайте Господа с мене, И заедно нека възвеличим името Му.
4. Потърсих Господа; и Той ме послуша, И от всичките ми страхове ме избави.
5. Погледнаха към Него; и светнаха очите им, И лицата им никога няма да се посрамят.
6. Тоя сиромах извика; и Господ го послуша, И от всичките му неволи го избави.
7. Ангелът на Господа се опълчва около ония, които Му се боят, И ги избавя.
8. Вкусете и вижте, че Господ е благ; Блажен оня човек, който уповава на Него.
9. Бойте се от Господа, вие Негови светии; Защото за боящите се от Него няма оскъдност.
10. Лъвчетата търпят нужда и глад; Но ония, които търсят Господа, няма да бъдат в оскъдност за никое добро.
11. Дойдете, чада, послушайте мене; Ще ви науча на страх от Господа.
12. Желае ли човек живот, Обича ли дългоденствие, за да види добрини? -
13. Пази езика си от зло И устните си от лъжливо говорене.
14. Отклонявай се от злото и върши доброто, Търси мира и стреми се към него.
15. Очите на Господа са върху праведните, И ушите Му към техния вик.
16. Лицето на Господа е против ония, които вършат зло, За да изтреби помена им от земята.
17. Праведните извикаха, и Господ послуша, И от всичките им беди ги избави.
18. Господ е близо при ония, които са със съкрушено сърце, И спасява ония, които са с разкаян дух.
19. Много са неволите на праведния; Но Господ го избавя от всички тях;
20. Той пази всичките му кости; Ни една от тях не се строшава.
21. Злощастието ще затрие грешния; И ония, които мразят праведния, ще бъдат осъдени.
22. Господ изкупва душата на слугите Си; И от ония, които уповават на Него, ни един няма да бъде осъден.

БЕСЕДИ ОТ ТАЗИ ГЛАВА:


placeholder