Учителя Беинса Дуно - Петър Дънов
НАЧАЛО

Новости в сайта | Контакти | Дарение
Категория:
  Търсене в различните класовеПодробности при търсенеКАТАЛОГ С БЕСЕДИ
БИБЛИЯ СТАР ЗАВЕТ
Битие Изход Левит Числа Второзаконие Исус Навиев Съдии Рут 1 Царе 2 Царе 3 Царе 4 Царе 1 Летописи 2 Летописи Ездра 
Неемия Естир Йов Псалми Притчи Еклесиаст Песен на песните Исая Еремия Плач Еремиев Езекил Данаил Осия Иоил 
Амос Авдий Йон Михей Наум Авакум Софоний Агей Захария Малахия 

БИБЛИЯ НОВ ЗАВЕТ
Матей Марко Лука Йоан Деяния Римляни 1 Коринтяни 2 Коринтяни Галатяни Ефесяни Филипяни Колосяни 1 Солунци 
2 Солунци 1 Тимотей 2 Тимотей Тит Филимон Евреи Яков 1 Петрово 2 Петрово 1 Йоаново 2 Йоаново 3 Йоаново Юда Откровение 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,

1 Коринтяни 3
1. И аз, братя, не можах да говоря на вас, като на духовни, но като на плътски, като на младенци в Христа.
    ● Истина и Живот, ИБ, БС
    ● Онова, което ще повдигне човека, ИБ
2. С мляко ви храних, не с твърда храна; защото още не можехте да го приемете, а и сега още не можете.
3. Понеже и досега сте плътски; защото, докато има между вас завист и разпра, не сте ли плътски, и не постъпвате ли по човешки?
4. Защото кога един казва: Аз съм Павлов, а друг: Аз съм Аполосов, не сте ли като човеци слаби?
5. Какво е, прочее, Аполос, и какво е Павел? Те са служители, чрез които повярвахте, и то както Господ е дал на всеки от тях.
6. Аз насадих, Аполос напои, но Господ прави да расте.
7. И тъй, нито който сади е нещо, нито който пои, а Господ, Който прави да расте.
8. Прочее, тоя, който сади, и тоя, който пои, са равни, обаче, всеки според своя труд ще получи своята награда;
9. защото сме съработници на Бога, като вие сте Божия нива, Божие здание.
10. Според дадената ми Божия благодат, като изкусен строител аз положих основа; а друг гради на нея. Но всеки нека внимава как гради на нея.
11. Защото никой не може да положи друга основа, освен положената, която е Исус Христос.
    ● Новото основание, НБ
12. И ако някой гради на основата злато, сребро, скъпоценни камъни, дърва, сено, слама,
13. всекиму работата ще стане явна каква е; защото Господният ден ще я изяви, понеже тя чрез огън се открива; и самият огън ще изпита работата на всекиго каква е.
14. Тоя, комуто работата, която е градил, устои, ще получи награда.
15. А тоя, комуто работата изгори, ще претърпи загуба; а сам той ще се избави, но тъй като през огън.
16. Не знаете ли, че сте храм на Бога, и че Божият Дух живее във вас?
17. Ако някой развали Божия храм, него Бог ще развали; защото Божият храм е свет, който храм сте вие.
18. Никой да не се лъже. Ако някой между вас мисли, че е мъдър според тоя век, нека стане глупав за да бъде мъдър.
19. Защото мъдростта на тоя свят е глупост пред Бога, понеже е писано: "Улавя мъдрите в лукавството им";
20. и пак: "Господ знае, че разсъжденията на мъдрите са суетни".
21. Затова никой да се не хвали с човеците. Защото всичко е ваше:
22. било Павел, или Аполос, или Кифа, или светът, или животът, или смъртта, или сегашното, или бъдещето, всичко е ваше;
23. а вие сте Христови, а Христос Божий.

БЕСЕДИ ОТ ТАЗИ ГЛАВА:
    ● Мистичната чаша. Хигиена на душата, ООК


placeholder
V1-ON