Учителя Беинса Дуно - Петър Дънов
НАЧАЛО

Новости в сайта | Контакти | Дарение
Категория:
  Търсене в различните класовеПодробности при търсенеКАТАЛОГ С БЕСЕДИ
БИБЛИЯ СТАР ЗАВЕТ
Битие Изход Левит Числа Второзаконие Исус Навиев Съдии Рут 1 Царе 2 Царе 3 Царе 4 Царе 1 Летописи 2 Летописи Ездра 
Неемия Естир Йов Псалми Притчи Еклесиаст Песен на песните Исая Еремия Плач Еремиев Езекил Данаил Осия Иоил 
Амос Авдий Йон Михей Наум Авакум Софоний Агей Захария Малахия 

БИБЛИЯ НОВ ЗАВЕТ
Матей Марко Лука Йоан Деяния Римляни 1 Коринтяни 2 Коринтяни Галатяни Ефесяни Филипяни Колосяни 1 Солунци 
2 Солунци 1 Тимотей 2 Тимотей Тит Филимон Евреи Яков 1 Петрово 2 Петрово 1 Йоаново 2 Йоаново 3 Йоаново Юда Откровение 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150,

Псалми 25
1. (По слав. 24). Давидов псалом. По Еврейски, азбучен псалом. Към Тебе, Господи, издигам душата си.
2. Боже мой, на Тебе съм уповал; Да се не посрамя, Да не тържествуват неприятелите ми над мене.
3. Наистина, никой, който чака Тебе, няма да се посрами; Ония ще се посрамят, които, без причина, постъпват коварно.
4. Направи ме, Господи, да позная пътищата Ти, Научи ме на пътеките Си.
5. Води ме в истината Си и учи ме; Защото Ти си Бог на Спасението ми; Тебе чакам цял ден.
6. Помни, Господи, благите Си милости И милосърдията Си, защото са от века.
7. Недей помни греховете на младостта ми, нито престъпленията ми; Помни ме, Господи, според милосърдието Си и заради благостта Си.
8. Господ е благ и праведен, Затова ще научи грешните на пътя Си.
9. Ще води кротките с правда, И ще научи кротките на пътя Си.
10. Всичките пътеки на Господа са милосърдие и вярност Към ония, които пазят завета Му и изявлението Му.
11. Заради името Си, Господи, Прости моето беззаконие, защото е голямо.
12. Бои ли се човек от Господа? - Него Той ще настави кой път да избере.
13. Душата му ще живее в спокойствие, И потомството му ще наследи земята.
14. Интимното благоволение на Господа е с ония, които Му се боят, И ще им покаже завета Си.
15. Моите очи са винаги към Господа, Защото Той ще измъкне из мрежата нозете ми.
16. Обърни се към мене и смили се за мене, Защото съм усамотен и наскърбен.
17. Олекчи скърбите на сърцето ми, Извади ме из утесненията ми.
18. Вгледай се в угнетението ми и теготата ми. И прости всичките ми грехове.
19. Виж неприятелите ми, защото са много, И с люта ненавист ме мразят.
20. Пази душата ми и избави ме; Да се не посрамя, защото на Тебе уповавам.
21. Незлобие и правота нека ме пазят, Защото Тебе чакам.
22. Боже, избави Израиля От всичките му беди.

БЕСЕДИ ОТ ТАЗИ ГЛАВА:


placeholder