Учителя Беинса Дуно - Петър Дънов
НАЧАЛО

Новости в сайта | Контакти | Дарение
Категория:
  Търсене в различните класовеПодробности при търсенеКАТАЛОГ С БЕСЕДИ
БИБЛИЯ СТАР ЗАВЕТ
Битие Изход Левит Числа Второзаконие Исус Навиев Съдии Рут 1 Царе 2 Царе 3 Царе 4 Царе 1 Летописи 2 Летописи Ездра 
Неемия Естир Йов Псалми Притчи Еклесиаст Песен на песните Исая Еремия Плач Еремиев Езекил Данаил Осия Иоил 
Амос Авдий Йон Михей Наум Авакум Софоний Агей Захария Малахия 

БИБЛИЯ НОВ ЗАВЕТ
Матей Марко Лука Йоан Деяния Римляни 1 Коринтяни 2 Коринтяни Галатяни Ефесяни Филипяни Колосяни 1 Солунци 
2 Солунци 1 Тимотей 2 Тимотей Тит Филимон Евреи Яков 1 Петрово 2 Петрово 1 Йоаново 2 Йоаново 3 Йоаново Юда Откровение 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28,

Матей 24
1. И като излезе Исус от храма и си отиваше, учениците Му се приближиха да Му покажат зданията на храма.
2. А Той в отговор им рече: Не виждате ли всичко това? Истина ви казвам: Няма да остане тук камък на камък, който да се не срине.
    ● Камъкът има мистично значение, ИБ
3. И когато седеше на Елеонския хълм, учениците дойдоха при Него насаме и рекоха: Кажи ни, кога ще бъде това? и какъв ще бъде белегът на Твоето пришествие и за свършека на века?
4. Исус в отговор им каза: Пазете се да ви не заблуди някой;
5. защото мнозина ще дойдат в Мое име казвайки: Аз съм Христос, и ще заблудят мнозина.
6. И ще чуете за войни и за военни слухове; но внимавайте да се не смущавате; понеже тия неща трябва да станат; но това още не е свършекът.
7. Защото ще се повдигне народ против народ, и царство против царство; и на разни места ще има глад и трусове.
8. Но всичко това ще бъде само начало на страдания,
9. Тогава ще ви предадат на мъки и ще ви убият; и ще бъдете намразени от всичките народи поради Моето име.
10. И тогава мнозина ще се съблазнят, и един друг ще се предадат, и един друг ще се намразят.
11. И много лъжепророци ще се появят и ще заблудят мнозина.
12. Но понеже ще се умножи беззаконието, любовта на мнозинството ще охладнее.
13. Но който устои до край, той ще бъде спасен.
14. И това благовестие на царството ще бъде проповядвано по цялата вселена за свидетелство на всичките народи; и тогава ще дойде свършекът.
15. Затова, когато видите мерзостта, която докарва запустение, за която говори пророк Даниил, стояща на светото място, (който чете нека разбира),
16. тогава ония които са в Юдея, нека бягат по планините;
17. който се намери на къщния покрив да не слиза да вземе нещата от къщата си;
18. и който се намери на нива да се не връща назад да вземе дрехата си.
19. А горко на непразните и на кърмещите в ония дни!
20. При това, молете се да се не случи бягането ви зиме или в съботен ден;
21. защото тогава ще има голяма скръб, небивала от началото на света до сега, и каквато не ще има.
22. И ако да не се съкратяха ония дни, не би се избавила ни една твар; но заради избраните, ония дни ще се съкратят.
    ● Новата култура, СБ, РБ
23. Тогава ако някой ви каже: Ето тук е Христос, или: Тука, не вярвайте;
24. защото ще се появят лъжехристи, и лъжепророци, които ще покажат големи знамения и чудеса, така щото да заблудят, ако е възможно, и избраните.
25. Ето предсказах ви.
26. Прочее, ако ви кажат: Ето, Той е в пустинята; не излизайте; или: Ето Той е във вътрешните стаи; не вярвайте.
27. Защото както светкавицата излиза от изток и се вижда дори до запад, така ще бъде пришествието на Човешкия Син.
28. Дето бъде мършата, там ще се съберат и орлите.
29. А веднага след скръбта на ония дни, слънцето ще потъмнее, луната няма да даде светлината си, звездите ще паднат от небето и небесните сили ще се разклатят.
    ● Закон за частите и за цялото / Законът на частите и законът на цялото, ООК
    ● Закон за частите и за цялото / Законът на частите и законът на цялото, ООК
30. Тогава ще се яви на небето знамението на Човешкия Син; и тогава ще заплачат всички земни племена като видят Човешкия син идещ на небесните облаци със сила и голяма слава.
31. Ще изпрати Своите ангели със силен тръбен глас; и те ще съберат избраните Му от четирите ветрища, от единия край на небето до другия.
32. А научете притчата от смоковницата: Когато клоните й вече омекнат и развият листа, знаете, че е близо лятото.
33. Също така и вие, когато видите всичко това, да знаете, че Той е близо при вратата.
34. Истина ви казвам: Това поколение няма да премине, докле не се сбъдне всичко това.
35. Небето и земята ще преминат, но Моите думи няма да преминат.
36. А за оня ден и час никой не знае, нито небесните ангели, нито Синът, а само Отец.
37. И като бяха Ноевите дни, така ще бъде пришествието на Човешкия Син.
38. Защото, както и в ония дни преди потопа, ядяха и пиеха, женеха се и се омъжваха, до деня до когато Ное влезе в ковчега,
39. и не усетиха, до като дойде потопът и завлече всички, така ще бъде и пришествието на Човешкия Син.
40. Тогава двама ще бъдат на полето; единият се взема, а другият се оставя.
41. Две жени ще мелят на мелницата; едната се взема, а другата се оставя.
42. Затова бдете, защото не знаете в кой ден ще дойде вашият Господ.
43. Но това да знаете, че ако домакинът би знаел в кой час щеше да дойде крадецът, бдял би, и не би оставил да му подкопаят къщата.
44. Затова бъдете и вие готови; защото в час, когато го не мислите, Човешкият Син иде.
45. Кой е, прочее, верният и разумен слуга, когото господарят му е поставил над домочадието си; за да им дава храна на време?
46. Блажен е оня слуга, чийто господар, като си дойде, го намери, че прави така.
47. Истина ви казвам, че ще го постави над целия си имот.
    ● Ще го поставя над всички си имот, НБ
48. Но, ако оня слуга е зъл {Гръцки: Оня зъл слуга каже.}, и каже в сърцето си: Господарят ми се забави,
49. и той почне да бие служителите си, и да яде и пие с пияниците,
50. господарят на оня слуга ще дойде в ден, когато той не го очаква, и в час, когато не знае,
51. и, като го бие тежко, ще определи неговата участ с лицемерите; там ще бъде плач и скърцане със зъби.

БЕСЕДИ ОТ ТАЗИ ГЛАВА:
    ● Светлина, топлина, сила, УС
    ● Истина и добро, УС
    ● Чантата на Любовта, УС
    ● Дрехата на Любовта, на Мъдроста и на Истината, УС


placeholder
V1-ON