Учителя Беинса Дуно - Петър Дънов
НАЧАЛО

Новости в сайта | Контакти | Дарение
Категория:
  Търсене в различните класовеПодробности при търсенеКАТАЛОГ С БЕСЕДИ
БИБЛИЯ СТАР ЗАВЕТ
Битие Изход Левит Числа Второзаконие Исус Навиев Съдии Рут 1 Царе 2 Царе 3 Царе 4 Царе 1 Летописи 2 Летописи Ездра 
Неемия Естир Йов Псалми Притчи Еклесиаст Песен на песните Исая Еремия Плач Еремиев Езекил Данаил Осия Иоил 
Амос Авдий Йон Михей Наум Авакум Софоний Агей Захария Малахия 

БИБЛИЯ НОВ ЗАВЕТ
Матей Марко Лука Йоан Деяния Римляни 1 Коринтяни 2 Коринтяни Галатяни Ефесяни Филипяни Колосяни 1 Солунци 
2 Солунци 1 Тимотей 2 Тимотей Тит Филимон Евреи Яков 1 Петрово 2 Петрово 1 Йоаново 2 Йоаново 3 Йоаново Юда Откровение 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150,

Псалми 22
1. (По слав. 21). За първия певец по "Кошутата на зората". Давидов псалом. Боже мой, Боже мой, защо си ме оставил? Защо стоиш далеч и не ми помагаш, Нито внимаваш на думите на охкането {Еврейски: Рикаенето.} ми?
2. Боже мой, викам денем, но не отговаряш, И нощем, но нямам отдих.
3. Но Ти си Светият, Който си възцарен между Израилевите хваления.
4. На Тебе уповаваха бащите ни Уповаваха, и Ти ги избави,
5. Към Тебе извикаха, и бяха избавени; На Тебе уповаваха, и не се посрамиха.
6. А аз съм червей, а не човек, Укоряван от човеците, и презиран от людете.
7. Всички, които ме гледат, ругаят ме, Отварят устните си, кимват с глава и казват:
8. Той упова на Господа: нека го избави; Нека го избави понеже има благоволение в него.
9. Но Ти си, Който си ме извадил из утробата; Ти си ме научил да уповавам като бях на майчините си гърди,
10. На Тебе бях оставен от рождението си; От утробата на майка ми Ти си мой Бог.
11. Да се не отдалечиш от мене; защото скръбта е близо, Понеже няма помощник.
12. Много юнци ме обиколиха; Силни васански бикове ме окръжиха.
13. Отвориха срещу мене устата си, Като лъв, който граби и реве.
14. Разлях се като вода, И разглобиха се всичките ми кости; Сърцето ми стана като восък, Разтопява се всред вътрешностите ми.
15. Силата ми изсъхна като черепка, И езикът ми прилепна за челюстите ми; И Ти си ме свел в пръстта на смъртта.
16. Защото кучета ме обиколиха; Тълпа от злодейци ме окръжи; Прободоха ръцете ми и нозете ми.
17. Мога да преброя всичките си кости, Хората се взират в мене и ме гледат.
18. Разделиха си дрехите ми, И за облеклото ми хвърлиха жребие.
19. Но Ти, Господи, да се не отдалечиш; Ти, сило моя, побързай да ми помогнеш.
20. Избави от меч душата ми, Живота {Еврейски: Едничката ми душа.} ми от силата на кучето.
21. Избави ме от устата на лъва И от роговете на дивите волове. Ти си ме послушал!
22. Ще възвестявам името Ти на братята си; Всред събранието ще Те хваля.
23. Вие, които се боите от Господа, хвалете Го; Цяло Яковово потомство славете Го; И бойте Му се, всички вие от Израилевото потомство.
24. Защото не е презрял и не се е отвращавал от скръбта на оскърбения, Нито е скрил лицето Си от него; Но послуша, когато извика той към Него.
25. От Тебе е гдето принасям хваление в голямото събрание; Ще изпълня обреците си пред ония, които Му се боят.
26. Смирените ще ядат и ще се наситят; Ще хвалят Господа ония, които Го търсят; Сърцето ви нека живее вечно.
27. Ще си спомнят и ще се обърнат към Господа Всичките земни краища, И ще се поклонят пред Тебе Всичките племена на народите;
28. Защото царството е на Господа, И Той владее над народите.
29. Ще ядат и ще се поклонят всичките богати на земята; Пред Него ще се преклонят всички, които слизат в пръстта; А онзи, който не може да запази живота си,
30. Неговото потомство ще Му слугува; Ще се приказва за Господа на идното поколение.
31. Ще дойдат и ще известят правдата Му На люде, които ще се родят, казвайки, че Той е сторил това.

БЕСЕДИ ОТ ТАЗИ ГЛАВА:


placeholder