Учителя Беинса Дуно - Петър Дънов
НАЧАЛО

Новости в сайта | Контакти | Дарение
Категория:
  Търсене в различните класовеПодробности при търсенеКАТАЛОГ С БЕСЕДИ
БИБЛИЯ СТАР ЗАВЕТ
Битие Изход Левит Числа Второзаконие Исус Навиев Съдии Рут 1 Царе 2 Царе 3 Царе 4 Царе 1 Летописи 2 Летописи Ездра 
Неемия Естир Йов Псалми Притчи Еклесиаст Песен на песните Исая Еремия Плач Еремиев Езекил Данаил Осия Иоил 
Амос Авдий Йон Михей Наум Авакум Софоний Агей Захария Малахия 

БИБЛИЯ НОВ ЗАВЕТ
Матей Марко Лука Йоан Деяния Римляни 1 Коринтяни 2 Коринтяни Галатяни Ефесяни Филипяни Колосяни 1 Солунци 
2 Солунци 1 Тимотей 2 Тимотей Тит Филимон Евреи Яков 1 Петрово 2 Петрово 1 Йоаново 2 Йоаново 3 Йоаново Юда Откровение 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,

Лука 21
1. Като подигна очи, Исус видя богатите, че пускат даровете си в съкровищницата.
    ● Две лепти, НБ
2. А видя и една бедна вдовица, че пускаше там две лепти {2 лепти са равни на 2 1/2 стотинки.}
3. И рече: Истина ви казвам, че тая бедна вдовица пусна повече от всички;
4. защото всички тия пуснаха в даровете [за Бога] от излишъка си; а тая от немотията си пусна целия имот, що имаше.
5. И когато някои говореха за храма, че е украсен с хубави камъни и с посветени приноси, рече:
6. Ще дойдат дни, когато от това, което гледате, няма да остане тук камък, който да се не срине.
7. И попитаха Го казвайки: Учителю, а кога ще бъде това? и какъв ще бъде белегът, когато предстои да стане това?
8. А той каза: Внимавайте да не ви заблудят; защото мнозина ще дойдат в Мое име и ще казват: Аз съм Христос, и, че времето е наближило. Да не отидете подир тях.
9. И когато чуете за войни и размирици, да не се уплашите; защото тия неща трябва първо да станат, но не е веднага свършекът.
10. Тогава им каза: Народ, ще се повдигне против народ, и царство против царство;
11. и ще има големи трусове, и в разни места глад и мор; ще има и ужаси и големи знамения от небето.
12. А преди да стане всичко това ще турят ръце на вас и ще ви изгонят, като ви предадат на синагоги и в тъмници, и ще ви извеждат пред царе и пред управители поради Моето име.
13. Това ще ви служи за свидетелство.
14. И тъй, решете в сърцата си да не обмисляте предварително що да отговаряте;
15. защото Аз ще ви дам тъй мъдро да отговорите {Гръцки: Уста и мъдрост.}, щото всичките ви противници ще бъдат безсилни да ви противостоят или противоречат.
16. И ще бъдете предадени и даже от родители и братя, от роднини и приятели; и ще умъртвят някои от вас.
17. И ще бъдете мразени от всички поради Моето име.
18. Но и косъм от главата ви няма да загине.
19. Чрез твърдостта си ще придобиете душите си.
20. А когато видите Ерусалим, че е заобиколен от войски, това да знаете, че е наближило запустяването му.
21. Тогава ония, които са в Юдея, нека бягат в планините, и които са всред града нека да излязат вън, а които са в околностите да не влизат в него.
    ● Три възгледа, НБ
22. Защото това са дни на въздаяние, за да се изпълни всичко което е писано.
    ● Все що е писано, НБ
    ● Все що е писано, НБ
23. Горко на непразните и на кърмачките, през ония дни! защото ще има голямо бедствие в страната, и гняв върху тия люде.
24. Те ще паднат под острието на ножа, и ще бъдат откарани в плен по всичките народи; и Ерусалим ще бъде тъпкан от народите, докле се изпълнят времената на езичниците.
25. И ще станат знамения в слънцето, в луната и в звездите, а по земята бедствие на народите, като ще бъдат в недоумение поради бученето на морето и вълните.
26. Човеците ще примират от страх и от очакване онова, което ще постигне вселената, защото небесните сили ще се разклатят.
27. И тогава ще видят Човешкия Син идещ в облак със сила и голяма слава.
28. А когато почне да става това, изправете се и подигнете главите си, защото изкуплението ви наближава.
29. И каза им притча: Погледнете смоковницата и всичките дървета.
30. Когато вече покарат, вие, като видите това, сами знаете, че лятото е вече близо.
31. Също така и вие, когато видите, че става това, да знаете, че е близо Божието царство.
32. Истина ви казвам, че това поколение няма да премине докле не се сбъдне всичко това.
33. Небето и земята ще преминат, но Моите думи няма да преминат.
34. Но внимавайте на себе си, да не би да натегнат сърцата ви от преяждане, пиянство и житейски грижи, и ви постигне оня ден внезапно като примка;
35. защото така ще дойде върху всички, които живеят по лицето на цялата земя.
36. Но бдете всякога, и молете се, за да сполучите да избегнете всичко, което предстои да стане, и да стоите пред Човешкия Син.
37. И всеки ден Той поучаваше в храма; а всяка нощ излизаше и нощуваше на хълма наречен Елеонски.
38. И всичките люде подраняваха при Него да Го слушат.

БЕСЕДИ ОТ ТАЗИ ГЛАВА:


placeholder
V1-ON