Учителя Беинса Дуно - Петър Дънов
НАЧАЛО

Категория:

КАТАЛОГ С БЕСЕДИ
БИБЛИЯ СТАР ЗАВЕТ
Битие,   Изход,   Левит,   Числа,   Второзаконие,   Исус Навиев,   Съдии,   Рут,   1 Царе,   2 Царе,   3 Царе,   4 Царе,   1 Летописи,   2 Летописи,   Ездра ,   Неемия,   Естир,   Йов,   Псалми,   Притчи,   Еклесиаст,   Песен на песните,   Исая,   Еремия,   Плач Еремиев,   Езекил,   Данаил,   Осия,   Иоил ,   Амос,   Авдий,   Йон,   Михей,   НаумАвакум,   Софоний,   Агей,   Захария,   Малахия ,  

БИБЛИЯ НОВ ЗАВЕТ
Матей,   Марко,   Лука,   Йоан,   Деяния,   Римляни,   1 Коринтяни,   2 Коринтяни,   Галатяни,   Ефесяни,   Филипяни,   Колосяни,   1 Солунци ,   2 Солунци,   1 Тимотей,   2 Тимотей,   Тит,   Филимон,   Евреи,   Яков,   1 Петрово,   2 Петрово,   1 Йоаново,   2 Йоаново,   3 Йоаново,   Юда,   Откровение,  

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50,

Битие 21
1. И Господ посети Сара според както беше рекъл; и Господ стори на Сара както бе казал.
2. Защото Сара зачна и роди син на Авраама в старините му, в определения му от Бога срок.
3. И Авраам наименува сина, който му се роди, когото Сара му роди, Исаак {Т.е., Смях.}.
4. И на осмия ден Авраам обряза сина си Исаака, според както Бог му беше заповядал.
5. А Авраам беше на сто години, когато се роди син му Исаак.
6. И Сара каза: Бог ме направи за смях; всеки който чуе, ще ми се смее.
7. Каза още: Кой би рекъл на Авраама, че Сара ще кърми чада? - защото му родих син в старините му.
8. А като порасна детето, отбиха го; и в деня когато отбиха Исаака, Авраам направи голямо угощение.
9. А Сара видя, че синът на египтянката Агар, когото бе родила на Авраама се присмива;
10. затова рече на Авраама: Изпъди тая слугиня и сина й; защото синът на тая слугиня няма наследство с моя син Исаак.
11. Обаче тая дума се видя на Авраама твърде тежка, поради сина му Исмаил.
12. Но Бог каза на Авраама: Да не ти се види тежко за момчето и за слугинята ти; относно всичко, което ти рече Сара, послушай думите й, защото по Исаака ще се наименува твоето потомство.
13. Но и от сина на слугинята ще направя да стане народ, понеже е твое чадо.
14. Тогава на сутринта Авраам стана рано, взе хляб и мех с вода и даде ги на Агар, като ги тури на рамото й; даде й още детето и я изпрати. А тя отиде и се заблуди в пустинята Вирсавее.
15. Но изчерпи се водата в меха; и майка му хвърли детето под един храст
16. и отиде та седна насреща, далеч колкото един хвърлей на стрела, защото си рече: Да не гледам, като умира детето. И като седна насреща, издигна глас и заплака.
17. И Бог чу гласа на момчето; и ангел Божий извика към Агар от небето и рече й: Що ти е, Агар? Не бой се, защото Бог чу гласа на момчето от мястото гдето е.
18. Стани, дигни момчето и крепи го с ръката си, защото ще направя от него велик народ.
19. Тогава Бог й отвори очите, и тя видя кладенец с вода; и отиде да напълни меха с вода и даде на момчето да пие.
20. Бог беше с момчето, което като порасна, засели се в пустинята и стана стрелец.
21. Засели се във Фаранската пустиня; и майка му му взе жена от Египетската земя.
22. По онова време Авимелех, с военачалника си Фихола, говори на Авраама, казвайки: Бог е с тебе във всичко що правиш.
23. Сега, прочее, закълни ми се тук в Бога, че не ще постъпваш неверно с мене, ни със сина ми, нито с внука ми; но, според благостта, която съм показал към тебе, ще показваш и ти към мене и към земята, в която си пребивавал.
24. И рече Авраам: Заклевам се.
25. Подир това Авраам изобличи Авимелеха за водния кладенец, който Авимелеховите слуги бяха отнели на сила.
26. Но рече Авимелех: Не знам кой е сторил това нещо; нито ти ми си явил за това, нито аз съм чул, освен днес.
27. Тогава Авраам взе овци и говеда и ги даде на Авимелеха, та двамата сключиха договор помежду си.
28. А Авраам отдели седем женски агнета от стадото.
29. И Авимелех каза на Авраама: Какви са тия женски агнета, които си отделил?
30. А той рече: Тия седем женски агнета ще вземеш от мене, да ми бъдат за свидетелство, че аз съм изкопал тоя кладенец.
31. Затова той наименува онова място Вирсавее {Т.е., Клетвеният кладенец.}, защото там се заклеха двамата.
32. Така те сключиха договор във Вирсавее: и след това станаха Авимелех и военачалникът му Фихол и се върнаха във Филистимската земя.
33. И Авраам посади дъбрава във Вирсавее и там призва Името на Иеова, Вечния Бог.
34. И Авраам престоя във Филистимската земя много дни.

БЕСЕДИ ОТ ТАЗИ ГЛАВА: