Учителя Беинса Дуно - Петър Дънов
НАЧАЛО

Новости в сайта | Контакти | Дарение
Категория:
  Търсене в различните класовеПодробности при търсенеКАТАЛОГ С БЕСЕДИ
БИБЛИЯ СТАР ЗАВЕТ
Битие Изход Левит Числа Второзаконие Исус Навиев Съдии Рут 1 Царе 2 Царе 3 Царе 4 Царе 1 Летописи 2 Летописи Ездра 
Неемия Естир Йов Псалми Притчи Еклесиаст Песен на песните Исая Еремия Плач Еремиев Езекил Данаил Осия Иоил 
Амос Авдий Йон Михей Наум Авакум Софоний Агей Захария Малахия 

БИБЛИЯ НОВ ЗАВЕТ
Матей Марко Лука Йоан Деяния Римляни 1 Коринтяни 2 Коринтяни Галатяни Ефесяни Филипяни Колосяни 1 Солунци 
2 Солунци 1 Тимотей 2 Тимотей Тит Филимон Евреи Яков 1 Петрово 2 Петрово 1 Йоаново 2 Йоаново 3 Йоаново Юда Откровение 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150,

Псалми 2
1. Защо се разоряват народите, И племената намислюват суета?
2. Опълчват се земните царе, И управниците се наговарят заедно, Против Господа и против Неговия Помазаник, като казват:
3. Нека разкъсаме връзките им, И нека отхвърлим от себе си въжетата им.
4. Тоя, Който седи на небесата, ще се смее; Господ ще им се поругае.
5. Тогава ще им продума в гнева Си, И в тежкото Си негодувание ще ги смути, казвайки:
6. Но Аз поставих Царя Си На Сион, светия Мой хълм.
7. Аз ще изявя постановлението; Господ ми каза: Ти си Мой Син; Аз днес те родих.
8. Поискай от Мене и Аз ще ти дам народите за твое наследство, И земните краища за твое притежание.
9. Ще ги съкрушиш с желязна тояга, Ще ги строшиш като грънчарски съд.
10. Сега, прочее, вразумете се, о царе; Научете се, земни съдии.
11. Слугувайте на Господа със страх, И радвайте се с трепет.
12. Целувайте Избраника, за да се не разгневи, Та погинете в пътя; Защото скоро ще пламне Неговият гняв. Блажени са всички, които се надяват на Него.

БЕСЕДИ ОТ ТАЗИ ГЛАВА:


placeholder
V1-ON