Учителя Беинса Дуно - Петър Дънов
НАЧАЛО

Новости в сайта | Контакти | Дарение
Категория:
  Търсене в различните класовеПодробности при търсенеКАТАЛОГ С БЕСЕДИ
БИБЛИЯ СТАР ЗАВЕТ
Битие Изход Левит Числа Второзаконие Исус Навиев Съдии Рут 1 Царе 2 Царе 3 Царе 4 Царе 1 Летописи 2 Летописи Ездра 
Неемия Естир Йов Псалми Притчи Еклесиаст Песен на песните Исая Еремия Плач Еремиев Езекил Данаил Осия Иоил 
Амос Авдий Йон Михей Наум Авакум Софоний Агей Захария Малахия 

БИБЛИЯ НОВ ЗАВЕТ
Матей Марко Лука Йоан Деяния Римляни 1 Коринтяни 2 Коринтяни Галатяни Ефесяни Филипяни Колосяни 1 Солунци 
2 Солунци 1 Тимотей 2 Тимотей Тит Филимон Евреи Яков 1 Петрово 2 Петрово 1 Йоаново 2 Йоаново 3 Йоаново Юда Откровение 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28,

Матей 17
1. И след шест дни Исус взема Петра, Якова и брата му Иоана, и ги завежда на една висока планина на саме.
2. И преобрази се пред тях; лицето Му светна като слънцето, а дрехите Му станаха бели като светлината.
3. И, ето, явиха им се Моисей и Илия, които се разговаряха с Него.
4. И Петър проговори, казвайки на Исуса: Господи, добре е да сме тука; ако искаш, аз ще направя тука три скинии {Шатри.}, за Тебе една, за Моисея една и една за Илия.
5. А когато той още говореше, ето, светъл облак ги засени; и ето из облака глас, който каза: Този е Моят възлюбен Син, в Когото е Моето благоволение, Него слушайте.
6. И учениците, като чуха това, паднаха на лицата си, и много се уплашиха.
7. А Исус се приближи при тях, допря се до тях, и рече: Станете, не бойте се.
8. И те, като подигнаха очи, не видяха никой, освен Исуса сам.
9. И като слизаха от планината Исус им заръча, като каза: Никому не съобщавайте за това видение, докле Човешкият син не възкръсне от мъртвите.
10. Учениците Му го попитаха, казвайки: Защо тогава думат книжниците, че Илия трябва първо да дойде?
11. А Той в отговор рече: Наистина Илия иде, и ще възстанови всичко.
12. Но казвам ви, че Илия вече е дошъл, и не го познаха, но постъпиха с него както си искаха. Също така и Човешкият Син ще пострада от тях.
13. Тогава учениците разбраха, че им говореше за Иоана Кръстителя.
14. И когато дойдоха при народа, приближи се до Него един човек, който коленичи пред Него и каза:
15. Господи, смили се за сина ми, защото е епилептик и зле страда; понеже пада в огъня, и често във водата.
16. И доведох го при Твоите ученици но те не можаха да го изцелят.
17. Исус в отговор каза: О роде невярващ и извратен, до кога ще бъда с вас? до кога ще ви търпя? Доведете го тука при Мене.
18. И Исус смъмра беса и той излезе от него; и момчето оздравя в същия час.
19. Тогава учениците дойдоха при Исуса насаме и казаха: Защо ние не можахме да го изгоним?
20. Той им каза: Поради вашето маловерие. Защото истина ви казвам: Ако имате вяра колкото синапово зърно, ще речете на тая планина: Премести се оттука там, и тя ще се премести; и нищо няма да ви бъде невъзможно.
21. [А тоя род не излиза, освен с молитва и пост].
22. И когато седяха в Галилея, Исус им рече: Човешкият Син ще бъде предаден в ръцете на човеците,
23. и ще Го убият; и на третия ден ще бъде възкресен. И те се наскърбиха твърде много.
24. А когато дойдоха в Капернаум, събирачите на двете драхми за храма се приближиха при Петра и казаха: Вашият учител не плаща ли двете драхми?
25. Той рече: Плаща. И когато влезе в къщи, Исус го изпревари и му рече: Какво мислиш, Симоне? земните царе от кои събират данък или налог? от своите ли хора, или от чужденците?
26. А когато каза: От чужденците, Исус му рече: Като е тъй своите им са свободни.
27. Но, за да не ги съблазним, иди на езерото, хвърли въдица, и измъкни рибата, която първо се закачи, и като разтвориш устата й ще намериш един статир; вземи го и дай им го за Мене и за тебе.

БЕСЕДИ ОТ ТАЗИ ГЛАВА:
    ● Добри проводници, УС


placeholder
V1-ON