Учителя Беинса Дуно - Петър Дънов
НАЧАЛО

Новости в сайта | Контакти | Дарение
Категория:
  Търсене в различните класовеПодробности при търсенеКАТАЛОГ С БЕСЕДИ
БИБЛИЯ СТАР ЗАВЕТ
Битие Изход Левит Числа Второзаконие Исус Навиев Съдии Рут 1 Царе 2 Царе 3 Царе 4 Царе 1 Летописи 2 Летописи Ездра 
Неемия Естир Йов Псалми Притчи Еклесиаст Песен на песните Исая Еремия Плач Еремиев Езекил Данаил Осия Иоил 
Амос Авдий Йон Михей Наум Авакум Софоний Агей Захария Малахия 

БИБЛИЯ НОВ ЗАВЕТ
Матей Марко Лука Йоан Деяния Римляни 1 Коринтяни 2 Коринтяни Галатяни Ефесяни Филипяни Колосяни 1 Солунци 
2 Солунци 1 Тимотей 2 Тимотей Тит Филимон Евреи Яков 1 Петрово 2 Петрово 1 Йоаново 2 Йоаново 3 Йоаново Юда Откровение 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,

Лука 17
1. И рече на учениците Си: Не е възможно да не дойдат съблазните; но горко на онзи, чрез който дохождат!
    ● Новото в живота, ИБ, ПС
2. По-добре би било за него да се окачи един голям воденичен камък на врата му и да бъде хвърлен в морето, а не да съблазни един от тия малките.
3. Внимавайте на себе си. Ако прегреши брат ти, смъмри го; и ако се покае прости му.
4. И седем пъти на ден ако ти сгреши, и седем пъти се обърне към тебе и каже: Покайвам се, прощавай му.
5. И апостолите рекоха на Господа: Придай ни вяра.
6. А Господ рече: Ако имате вяра колкото синапово зърно, казали бихте на тая черница: Изкорени се и насади се в морето, и тя би ви послушала.
    ● Синаповото зърно, НБ
7. А кой от вас, ако има слуга да му оре или да му пасе, ще му рече веднага, щом си дойде от нивата: Влез да ядеш?
8. Напротив не ще ли му рече: Приготви нещо да вечерям, стегни се та ми пошетай, докато ям и пия, и подир това ти ще ядеш и пиеш?
9. Нима ще благодари на слугата за дето е извършил каквото е било заповядано? [Не вярвам].
10. Също така и вие, когато извършите все що ви е заповядано, казвайте: Ние сме безполезни слуги; извършихме само това, което бяхме длъжни да извършим.
11. И в пътуването Си към Ерусалим Той минаваше границата между Самария и Галилея.
12. И като влизаше в едно село, срещнаха Го десетина прокажени, които, като се спряха отдалеч,
13. извикаха със силен глас, казвайки: Исусе наставниче, смили се за нас!
14. И като ги видя, рече им: Идете, покажете се на свещениците. И като отиваха, очистиха се.
15. И един от тях, като видя, че изцеля, върна се и със силен глас славеше Бога,
16. и падна на лице при нозете на Исуса и Му благодареше. И той бе самарянин.
17. А Исус в отговор му рече: Нали се очистиха десетимата? а где са деветимата?
18. Не намериха ли се други да се върнат и въздадат слава на Бога, освен тоя иноплеменник?
19. И рече му: Стани и си иди; твоята вяра те изцели.
20. А Исус попитан от фарисеите, кога ще дойде Божието царство, в отговор им каза: Божието царство не иде така щото да се забелязва;
21. нито ще рекат: Ето тук е! или Там е! защото, ето Божието царство е всред вас.
22. И рече на учениците: Ще дойдат дни, когато ще пожелаете да видите поне един от дните на Човешкия Син, и няма да видите.
23. И като ви рекат: Ето, тук е! да не отидете, нито да тичате подире им.
24. Защото, както светкавицата, когато блесне от единия край на хоризонта, свети до другия край на хоризонта, така ще бъде и Човешкият Син в Своя ден.
25. Но първо Той трябва да пострада много и да бъде отхвърлен от това поколение.
26. И както стана в Ноевите дни, така ще бъде и в дните на Човешкия Син;
27. ядяха, пиеха, женеха се и се омъжваха до деня, когато Ное влезе в ковчега, и дойде потопът и ги погуби всички.
28. Така също, както стана в Лотовите дни; ядяха, пиеха, купуваха, продаваха, садяха и градяха,
29. а в деня, когато Лот излезе от Содом, огън и сяра наваляха от небето и ги погубиха всички, -
30. подобно на това ще бъде и в деня, когато Човешкият Син ще се яви.
31. В оня ден, който се намери на къщния покрив, ако вещите му са в къщи, да не слиза да ги вземе; също и който е на нива да не се връща назад.
32. Помнете Лотовата жена.
    ● Лотовата жена, НБ
33. Който иска да спечели живота {Или: Душата} си, ще го изгуби; а който го изгуби, ще го опази.
34. Казвам ви, в онази нощ двама ще бъдат на едно легло; единият ще се вземе, а другият ще се остави.
35. Две жени ще мелят заедно; едната ще се вземе, а другата ще се вземе, а другата{Повторението на тези думи вероятно е печатна грешка в изданието от 1940 г.} ще се остави.
36. [Двама ще бъдат на нива; единият ще се вземе, а другият ще се остави].
37. Отговарят Му, казвайки: Къде, Господи? А Той им рече: Където е трупът, там ще се съберат и орлите.

БЕСЕДИ ОТ ТАЗИ ГЛАВА:


placeholder
V1-ON