Учителя Беинса Дуно - Петър Дънов
НАЧАЛО

Новости в сайта | Контакти | Дарение
Категория:
  Търсене в различните класовеПодробности при търсенеКАТАЛОГ С БЕСЕДИ
БИБЛИЯ СТАР ЗАВЕТ
Битие Изход Левит Числа Второзаконие Исус Навиев Съдии Рут 1 Царе 2 Царе 3 Царе 4 Царе 1 Летописи 2 Летописи Ездра 
Неемия Естир Йов Псалми Притчи Еклесиаст Песен на песните Исая Еремия Плач Еремиев Езекил Данаил Осия Иоил 
Амос Авдий Йон Михей Наум Авакум Софоний Агей Захария Малахия 

БИБЛИЯ НОВ ЗАВЕТ
Матей Марко Лука Йоан Деяния Римляни 1 Коринтяни 2 Коринтяни Галатяни Ефесяни Филипяни Колосяни 1 Солунци 
2 Солунци 1 Тимотей 2 Тимотей Тит Филимон Евреи Яков 1 Петрово 2 Петрово 1 Йоаново 2 Йоаново 3 Йоаново Юда Откровение 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,

Лука 15
1. А всичките бирници и грешници се приближаваха при Него да Го слушат.
    ● Жилище ще направим, МОК
2. А фарисеите и книжниците роптаеха, казвайки: Тоя приема грешниците и яде с тях.
3. И той им изговори тая притча, като каза:
4. Кой от вас, ако има сто овце, и му се изгуби една от тях, не оставя деветдесетте и девет в пустинята, и не отива след изгубената докле я намери?
5. И като я намери, вдига я на рамената си радостен.
6. И като си дойде у дома свиква приятелите си и съседите си и им казва: Радвайте се с мене, че си намерих изгубената овца.
7. Казвам ви, че също така ще има повече радост на небето за един грешник, който се кае, нежели за деветдесет и девет праведници, които нямат нужда от покаяние.
8. Или коя жена, ако има десет драхми, и изгуби една драхма, не запаля светило, не помита къщата, и не търси грижливо докле я намери?
9. И като я намери, свиква приятелките и съседките си и казва: Радвайте се с мене, защото намерих драхмата, която бях изгубила.
10. Също така, казвам ви, има радост пред Божиите ангели за един грешник, който се кае.
11. Каза още: Някой си човек имаше двама сина.
    ● Блудният син, НБ
    ● Младият син, НБ
    ● Двама синове, НБ
12. И по-младият от тях рече на баща си: Тате, дай ми дела, който ми се пада от имота. И той им раздели имота.
13. И не след много дни по-младият син си събра всичко и отиде в далечна страна, и там разпиля имота си с разпуснатия си живот.
14. И като иждиви всичко, настана голям глад в оная страна; и той изпадна в лишение.
15. И отиде да се пристави на един от гражданите на оная страна, който го прати на полетата си да пасе свини.
    ● И отиде та се представи, НБ
16. И желаеше да се насити с рошковите, от които ядяха свините; но никой не му даваше.
17. А като дойде на себе си рече: Колко наемници на баща ми имат излишък от хляб, а пък аз умирам от глад!
18. Ще стана да ида при баща си и ще му река: Тате, съгреших против небето и пред тебе;
19. не съм вече достоен да се наричам твой син; направи ме като един от наемниците си.
20. И стана и дойде при баща си. А когато бе още далеч, видя го баща му, смили се, и като се завтече, хвърли се на врата му и го целуваше.
21. Рече му синът: Тате, съгреших против небето и пред тебе; не съм вече достоен да се наричам, твой син.
22. Но бащата рече на слугите си: Скоро изнесете най-хубавата премяна и облечете го, и турете пръстен на ръката му и обуща на нозете му;
    ● И рече баща му, НБ
    ● И рече баща му, НБ
23. докарайте угоеното теле и го заколете и нека ядем и се веселим;
24. защото този мой син бе мъртъв, и оживя, изгубен бе, и се намери. И почнаха да се веселят.
25. А по-старият му син беше на нивата; и като си идеше и се приближи до къщата, чу песни и игри.
26. И повика един от слугите и попита, що е това.
27. А той му рече: Брат ти си дойде; и баща ти закла угоеното теле, защото го прие здрав.
28. И той се разсърди и не искаше да влезе и баща му излезе и го молеше.
29. А той в отговор рече на баща си: Ето, толкова години ти работя, и никога не съм престъпил някоя твоя заповед; но на мене нито яре не си дал някога да се повеселя с приятелите си;
30. а щом си дойде този твой син, който изпояде имота ти с блудниците, за него си заклал угоеното теле.
31. А той му каза: Синко ти си винаги с мене, и всичко мое твое е.
32. Но прилично беше да се развеселим и да се зарадваме; защото този твой брат бе мъртъв, и оживя, и изгубен бе, и се намери.
    ● Мъртъъв бе и оживя, загинал бе и намери се, НБ

БЕСЕДИ ОТ ТАЗИ ГЛАВА:
    ● Три фази, НБ
    ● Намерената овца, НБ
    ● Намерената овца, НБ


placeholder
V1-ON