Учителя Беинса Дуно - Петър Дънов
НАЧАЛО

Новости в сайта | Контакти | Дарение
Категория:
  Търсене в различните класовеПодробности при търсенеКАТАЛОГ С БЕСЕДИ
БИБЛИЯ СТАР ЗАВЕТ
Битие Изход Левит Числа Второзаконие Исус Навиев Съдии Рут 1 Царе 2 Царе 3 Царе 4 Царе 1 Летописи 2 Летописи Ездра 
Неемия Естир Йов Псалми Притчи Еклесиаст Песен на песните Исая Еремия Плач Еремиев Езекил Данаил Осия Иоил 
Амос Авдий Йон Михей Наум Авакум Софоний Агей Захария Малахия 

БИБЛИЯ НОВ ЗАВЕТ
Матей Марко Лука Йоан Деяния Римляни 1 Коринтяни 2 Коринтяни Галатяни Ефесяни Филипяни Колосяни 1 Солунци 
2 Солунци 1 Тимотей 2 Тимотей Тит Филимон Евреи Яков 1 Петрово 2 Петрово 1 Йоаново 2 Йоаново 3 Йоаново Юда Откровение 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150,

Псалми 145
1. (По слав. 144). Давидово хваление. По еврейски, азбучен псалом. Ще Те превъзнасям, Боже мой, Царю мой, И ще благославям Твоето име от века и до века.
2. Всеки ден ще Те благославям, И ще хваля Твоето име от века и до века.
3. Велик е Господ и твърде достохвален, И величието Му е неизследимо.
4. Едно поколение ще хвали делата Ти на друго, И ще разказват Твоето могъщество,
5. Ще размишлявам за славното величие на Твоето достойнство, И за Твоите чудесни дела;
6. И когато човеците говорят за мощта на Твоите страшни дела, То и аз ще разказвам Твоето величие.
7. Ще разгласяват спомена на Твоята голяма благост, И ще възпяват Твоята правда.
8. Благодатен и жалостив е Господ, Дълготърпелив и многомилостив.
9. Благ е Господ към всички; И благите Му милости са върху всичките Му творения.
10. Всичките Твои творения ще Те хвалят, Господи, И Твоите светии ще Те благославят;
11. Ще говорят за славата на царството Ти, И ще разказват Твоето могъщество,
12. За да изявят на човешките чада мощните Му дела, И славното величие на Неговото царство.
13. Твоето царство е вечно, И владичеството Ти трае през всички родове.
14. Господ подкрепя всичките падащи, И изправя всичките сгърбени.
15. Очите на всичките гледат към Тебе; И Ти им даваш храна на време.
16. Отваряш ръката Си И удовлетворяваш желанието на всичко живо.
17. Праведен е Господ във всичките Си пътища, И благодатен във всичките Свои дела.
18. Господ е близо при всички, които Го призовават, При всички, които с истина Го призовават.
19. Изпълнява желанието на тия, които Му се боят, Слуша викането им, и ги избавя.
20. Господ пази всички, които Го любят; А ще изтреби всичките нечестиви.
21. Устата ми ще изговарят хваление на Господа; И всяка твар нека благославя Неговото свето име от века и до века.

БЕСЕДИ ОТ ТАЗИ ГЛАВА:


placeholder