Учителя Беинса Дуно - Петър Дънов
НАЧАЛО

Новости в сайта | Контакти | Дарение
Категория:
  Търсене в различните класовеПодробности при търсенеКАТАЛОГ С БЕСЕДИ
БИБЛИЯ СТАР ЗАВЕТ
Битие Изход Левит Числа Второзаконие Исус Навиев Съдии Рут 1 Царе 2 Царе 3 Царе 4 Царе 1 Летописи 2 Летописи Ездра 
Неемия Естир Йов Псалми Притчи Еклесиаст Песен на песните Исая Еремия Плач Еремиев Езекил Данаил Осия Иоил 
Амос Авдий Йон Михей Наум Авакум Софоний Агей Захария Малахия 

БИБЛИЯ НОВ ЗАВЕТ
Матей Марко Лука Йоан Деяния Римляни 1 Коринтяни 2 Коринтяни Галатяни Ефесяни Филипяни Колосяни 1 Солунци 
2 Солунци 1 Тимотей 2 Тимотей Тит Филимон Евреи Яков 1 Петрово 2 Петрово 1 Йоаново 2 Йоаново 3 Йоаново Юда Откровение 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150,

Псалми 139
1. (По слав. 138). За първия певец. Давидов псалом. Господи, опитал си ме и познал си ме.
2. Ти познаваш сядането ми и ставането ми; Разбираш помислите ми от далеч,
3. Издирваш ходенето ми и лягането ми, И знаеш всичките ми пътища.
4. Защото докато думата не е още на езика ми, Ето, Господи, Ти я знаеш цяла.
5. Ти си пред мен и зад мен, И турил си върху мене ръката Си.
6. Това знание е пречудно за мене; Високо е; не мога да го стигна.
7. Къде да отида от твоя Дух? Или от присъствието Ти къде да побягна?
8. Ако възляза на небето, Ти си там; Ако си постеля в преизподнята, и там си Ти.
9. Ако взема крилата на зората И се заселя в най-далечните краища на морето,
10. И там ще ме води ръката Ти, И Твоята десница ще ме държи.
11. Ако река: Поне тъмнината ще ме покрие, И светлината около мене ще стане на нощ,
12. То и самата тъмнина не укрива нищо от Тебе, А нощта свети като деня; За Тебе тъмнината и светлината са безразлични.
13. Защото Ти си образувал чреслата ми, Обвил си ме в утробата на майка ми.
14. Ще Те славя, защото страшно и чудно съм направен; Чудни са Твоите дела, И душата ми добре знае това.
15. Костникът ми не се укри от Тебе, Когато в тайна се работех, И в дълбочините на земята ми се даваше разнообразната ми форма.
16. Твоите очи видяха необразуваното ми вещество; И в твоята книга бяха записани Всичките ми определени дни, Докато още не съществуваше ни един от тях.
17. И колко скъпоценни за мене са тия Твои помисли, Боже! Колко голямо е числото им!
18. Ако бих поискал да ги изброя, те са по-многобройни от пясъка; Събуждам ли се още съм с Тебе.
19. Непременно ще поразиш нечестивите, Боже; Отдалечете се, прочее, от мене, мъже кръвопийци.
20. Защото говорят против Тебе нечестиво, И враговете Ти се подигат против Тебе заради суета.
21. Не мразя ли, Господи, ония, които мразят Тебе? И не гнуся ли се от ония, които се подигат против Тебе?
22. Със съвършена омраза ги мразя, За неприятели ги имам.
23. Изпитай ме, Боже, и познай сърцето ми; Опитай ме, и познай мислите ми;
24. И виж дали има в мене оскърбителен път; И води ме по вечния път.

БЕСЕДИ ОТ ТАЗИ ГЛАВА:


placeholder