Учителя Беинса Дуно - Петър Дънов
НАЧАЛО

Новости в сайта | Контакти | Дарение
Категория:
  Търсене в различните класовеПодробности при търсенеКАТАЛОГ С БЕСЕДИ
БИБЛИЯ СТАР ЗАВЕТ
Битие Изход Левит Числа Второзаконие Исус Навиев Съдии Рут 1 Царе 2 Царе 3 Царе 4 Царе 1 Летописи 2 Летописи Ездра 
Неемия Естир Йов Псалми Притчи Еклесиаст Песен на песните Исая Еремия Плач Еремиев Езекил Данаил Осия Иоил 
Амос Авдий Йон Михей Наум Авакум Софоний Агей Захария Малахия 

БИБЛИЯ НОВ ЗАВЕТ
Матей Марко Лука Йоан Деяния Римляни 1 Коринтяни 2 Коринтяни Галатяни Ефесяни Филипяни Колосяни 1 Солунци 
2 Солунци 1 Тимотей 2 Тимотей Тит Филимон Евреи Яков 1 Петрово 2 Петрово 1 Йоаново 2 Йоаново 3 Йоаново Юда Откровение 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150,

Псалми 136
1. (По слав. 135). Славете Господа, защото е благ, Защото милостта Му трае до века;
2. Славете Бога на боговете, Защото милостта Му трае до века.
3. Славете Господа на господарите, Защото милостта Му трае до века.
4. Който Един върши велики чудеса, Защото милостта Му трае до века;
5. Който с мъдрост направи небесата, Защото милостта Му трае до века;
6. Който простря земята върху водите, Защото милостта Му трае до века;
7. Който направи големи светила, Защото милостта Му трае до века;
8. Слънцето за да владее деня, Защото милостта Му трае до века;
9. Луната и звездите за да владеят нощта, Защото милостта Му трае до века;
10. Който порази египтяните в първородните им, Защото милостта Му трае до века;
11. И изведе Израиля изсред тях, Защото милостта Му трае до века;
12. С мощна ръка и с издигната мишца, Защото милостта Му трае до века;
13. Който раздели Червеното море на две части, Защото милостта Му трае до века;
14. И преведе Израиля презсред него, Защото милостта Му трае до века;
15. Който повали Фараона и множеството му в Червеното море, Защото милостта Му трае до века;
16. Който преведе людете Си през пустинята, Защото милостта Му трае до века;
17. Който порази велики царе, Защото милостта Му трае до века;
18. И изби прочути царе, Защото милостта Му трае до века;
19. Аморейския цар Сион, Защото милостта Му трае до века;
20. И васанския цар Ог, Защото милостта Му трае до века
21. И даде земята им в наследство, Защото милостта Му трае до века,
22. В наследство на слугата Си Израил, Защото милостта Му трае до века,
23. Който си спомни за нас в унижението ни, Защото милостта Му трае до века;
24. И ни избави от противниците ни, Защото милостта Му трае до века;
25. Който дава храна на всяка твар, Защото милостта Му трае до века;
26. Славете небесния Бог, Защото милостта Му трае до века.

БЕСЕДИ ОТ ТАЗИ ГЛАВА:


placeholder