Учителя Беинса Дуно - Петър Дънов
НАЧАЛО

Новости в сайта | Контакти | Дарение
Категория:
  Търсене в различните класовеПодробности при търсенеКАТАЛОГ С БЕСЕДИ
БИБЛИЯ СТАР ЗАВЕТ
Битие Изход Левит Числа Второзаконие Исус Навиев Съдии Рут 1 Царе 2 Царе 3 Царе 4 Царе 1 Летописи 2 Летописи Ездра 
Неемия Естир Йов Псалми Притчи Еклесиаст Песен на песните Исая Еремия Плач Еремиев Езекил Данаил Осия Иоил 
Амос Авдий Йон Михей Наум Авакум Софоний Агей Захария Малахия 

БИБЛИЯ НОВ ЗАВЕТ
Матей Марко Лука Йоан Деяния Римляни 1 Коринтяни 2 Коринтяни Галатяни Ефесяни Филипяни Колосяни 1 Солунци 
2 Солунци 1 Тимотей 2 Тимотей Тит Филимон Евреи Яков 1 Петрово 2 Петрово 1 Йоаново 2 Йоаново 3 Йоаново Юда Откровение 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150,

Псалми 135
1. (По слав. 134). Алилуя. Хвалете името Господно. Хвалете Го, вие слуги Господни,
2. Които престоявате в дома Господен, В дворовете на дома на нашия Бог.
3. Хвалете Господа, защото е благ Господ, Пейте хваления на името Му, защото това е угодно.
4. Защото Господ избра Якова за Себе Си, Израиля за Свое собствено притежание.
5. Защото аз познах, че Господ е велик, И че нашият Господ е над всичките богове.
6. Господ прави всичко що Му е угодно На небето и на земята, в моретата и във всичките бездни.
7. Повдига пари от краищата на земята, Прави светкавици за дъжда, Изважда ветрове из съкровищниците Си.
8. Той е Който порази египетските първородни И на човек и на животно.
9. Изпрати знамения и чудеса всред тебе, Египте, Върху Фараона и върху всичките му слуги.
10. Той е, Който порази големи народи И изби силни царе.
11. Аморейския цар Сион, И васанския цар Ог, И всичките ханаански царства -
12. И даде земята им в наследство, Наследство на людете Си Израил.
13. Името Ти, Господи, пребъдва до века, Споменът Ти, Господи, из род в род.
14. Защото Господ ще съди людете Си, И ще се покае за скърбите на слугите Си.
15. Идолите на народите са сребро и злато, Направа на човешки ръце.
16. Уста имат, но не говорят; Очи имат, но не виждат;
17. Уши имат, но не чуват; Нито има дишане в устата им.
18. Подобни на тях ще станат ония, които ги правят, Както и всеки, който уповава на тях.
19. Доме Израилев, благославяйте Господа; Доме Ааронов, благославяйте Господа;
20. Доме Левиев, благославяйте Господа; Вие, които се боите от Господа, благославяйте Господа;
21. Благословен да бъде от Сион Господ, Който обитава в Ерусалим. Алилуия.

БЕСЕДИ ОТ ТАЗИ ГЛАВА:


placeholder