Учителя Беинса Дуно - Петър Дънов
НАЧАЛО

Новости в сайта | Контакти | Дарение
Категория:
  Търсене в различните класовеПодробности при търсенеКАТАЛОГ С БЕСЕДИ
БИБЛИЯ СТАР ЗАВЕТ
Битие Изход Левит Числа Второзаконие Исус Навиев Съдии Рут 1 Царе 2 Царе 3 Царе 4 Царе 1 Летописи 2 Летописи Ездра 
Неемия Естир Йов Псалми Притчи Еклесиаст Песен на песните Исая Еремия Плач Еремиев Езекил Данаил Осия Иоил 
Амос Авдий Йон Михей Наум Авакум Софоний Агей Захария Малахия 

БИБЛИЯ НОВ ЗАВЕТ
Матей Марко Лука Йоан Деяния Римляни 1 Коринтяни 2 Коринтяни Галатяни Ефесяни Филипяни Колосяни 1 Солунци 
2 Солунци 1 Тимотей 2 Тимотей Тит Филимон Евреи Яков 1 Петрово 2 Петрово 1 Йоаново 2 Йоаново 3 Йоаново Юда Откровение 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,

Марко 13
1. Когато излизаше от храма, един от Неговите ученици Му каза: Учителю, виж, какви камъни и какви здания!
2. А Исус му рече: Виждаш ли тия големи здания! Няма да остане тук камък на камък, който да не се срине.
3. И когато седеше на Елеонския хълм срещу храма, Петър и Яков и Андрей Го попитаха насаме:
4. Кажи ни, кога ще бъде това? и какъв ще бъде знакът, когато всичко това предстои да се изпълни?
5. А Исус почна да им казва: Пазете се да ви не подмами някой.
6. Мнозина ще дойдат в Мое име и ще рекат: Аз съм Христос и ще подмамят мнозина.
7. А когато чуете за войни и за военни слухове, недейте се смущава; това трябва да стане; но туй не е свършекът.
8. Защото народ ще се повдигне против народ, и царство против царство, ще има трусове на разни места, ще има глад; а тия неща са само началото на страданията.
9. А вие внимавайте на себе си, защото ще ви предадат на събори, и в синагоги ще ви бият; и пред управители и царе ще застанете заради Мене, за да свидетелствувате на тях.
10. Обаче, трябва първо да се проповядва благовестието на всичките народи.
11. А когато ви поведат, за да ви предадат, не се безпокойте предварително какво ще говорите; но каквото ви се даде в оня час, това говорете! защото не сте вие, които говорите, а Светият Дух.
12. Брат, брата ще предаде на смърт, и баща чадо; и чада ще се повдигнат против родители и ще ги умъртвят.
13. И ще бъдете мразени от всички заради Моето име; но който устои до край, той ще бъде спасен.
14. И когато видите мерзостта, която докарва запустение, [за която говори пророк Даниил], стояща там гдето не подобава, (който чете нека разбира), тогава ония, които са в Юдея, нека бягат по планините;
15. и който е на къщния покрив да не слиза в къщата си, нито да влиза да вземе нещо от нея;
16. и който е на нива да не се връща назад да вземе дрехата си.
17. А горко на непразните и на кърмачките през ония дни!
18. При това молете се да не стане това {Бягането ви.} зиме;
19. защото през ония дни ще има скръб небивала до сега от началото на създанието, което Бог е създал, нито ще има такава.
20. И ако Господ не съкратеше ония дни, не би се избавила ни една твар; но заради избраните, които Той избра, съкратил е дните.
21. Тогава ако ви каже някой: Ето, тук е Христос, или: Ето там! не вярвайте;
22. защото ще се появят лъжехристи и лъжепророци, които ще покажат знамения и чудеса, за да подмамят, ако е възможно и избраните.
23. А вие внимавайте; ето, предсказах ви всичко.
24. Но през ония дни, подир оная скръб, слънцето ще потъмнее, луната няма да даде светлината си,
25. звездите ще падат от небето, и силите, които са на небето ще се разклатят.
26. Тогава ще видят Човешкият Син идещ на облаци с голяма сила и слава.
27. И тогава ще изпрати ангелите, и ще съберат избраните Му от четирите ветрища, от края на земята до края на небето.
28. А научете притчата от смоковницата: Когато клоните й вече омекнат и развият листа, знаете, че е близо лятото;
    ● Близо е лятото, НБ
29. също така и вие, когато видите, че става това, да знаете, че Той е близо при вратата.
30. Истина ви казвам: Това поколение няма да премине, докле не се сбъдне всичко това.
31. Небето и земята ще преминат, но Моите думи няма да преминат.
32. А за оня ден или час никой не знае, нито ангелите на небесата, нито Синът, а само Отец.
33. Внимавайте, бдете и молете се; защото не знаете кога ще настане времето.
34. Понеже това ще бъде както кога човек, живущ в чужбина, като остави къщата си, и даде власт на слугите си, всекиму особената му работа, заповяда и на вратаря да бди.
35. Бдете, прочее, (защото не знаете кога ще дойде господарят на къщата - вечерта ли, или в среднощ, или когато пеят петлите, или заранта),
36. да не би, като дойде неочаквано, да ви намери заспали.
37. А каквото казвам на вас, на всички го казвам: Бдете.

БЕСЕДИ ОТ ТАЗИ ГЛАВА:


placeholder
V1-ON