Учителя Беинса Дуно - Петър Дънов
НАЧАЛО

Новости в сайта | Контакти | Дарение
Категория:
  Търсене в различните класовеПодробности при търсенеКАТАЛОГ С БЕСЕДИ
БИБЛИЯ СТАР ЗАВЕТ
Битие Изход Левит Числа Второзаконие Исус Навиев Съдии Рут 1 Царе 2 Царе 3 Царе 4 Царе 1 Летописи 2 Летописи Ездра 
Неемия Естир Йов Псалми Притчи Еклесиаст Песен на песните Исая Еремия Плач Еремиев Езекил Данаил Осия Иоил 
Амос Авдий Йон Михей Наум Авакум Софоний Агей Захария Малахия 

БИБЛИЯ НОВ ЗАВЕТ
Матей Марко Лука Йоан Деяния Римляни 1 Коринтяни 2 Коринтяни Галатяни Ефесяни Филипяни Колосяни 1 Солунци 
2 Солунци 1 Тимотей 2 Тимотей Тит Филимон Евреи Яков 1 Петрово 2 Петрово 1 Йоаново 2 Йоаново 3 Йоаново Юда Откровение 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150,

Псалми 115
1. (По слав. продължение от 113). (9)Не нам, Господи, не нам, Но на Своето име дай слава, Заради милостта Си и заради верността Си.
2. (10)Защо да рекат народите: Где е сега техният Бог?
3. (11)Нашият Бог е на небето; Прави всичко що Му е угодно.
4. (12)Техните идоли са сребро и злато, Направа на човешките ръце.
5. (13)Уста имат, но не говорят; Очи имат, но не виждат;
6. (14)Уши имат, но не чуват; Ноздри имат, но не миришат;
7. (15)Ръце имат, но не пипат; Нозе имат, но не ходят; Нито издават глас от гърлото си.
8. (16)Подобни на тях ще станат ония, които ги правят, Както и всеки, който уповава на тях.
9. (17)Израилю, уповавай на Господа; Той е тяхна помощ и щит.
10. (18)Доме Ааронов, уповавайте на Господа; Той е тяхна помощ и щит.
11. (19)Вие, които се боите от Господа, уповавайте на Господа; Той е тяхна помощ и щит.
12. (20)Господ си спомни за нас; ще ни благослови; Ще благослови Израилевия дом; Ще благослови Аароновия дом.
13. (21)Ще благослови ония, които се боят от Господа, И малки и големи.
14. (22)Дано Господ ви умножава повече и повече - Вас и чадата ви.
15. (23)Благословени сте вие от Господа, Който е направил небето и земята.
16. (24)Небесата са небеса на Господа; А земята Той даде на човешките чада,
17. (25)Мъртвите не хвалят Господа, Нито ония, които слизат в мястото на мълчанието;
18. (26)Но ние ще благославяме Господа От сега и до века. Алилуия.

БЕСЕДИ ОТ ТАЗИ ГЛАВА:


placeholder