Учителя Беинса Дуно - Петър Дънов
НАЧАЛО

Новости в сайта | Контакти | Дарение
Категория:
  Търсене в различните класовеПодробности при търсенеКАТАЛОГ С БЕСЕДИ
БИБЛИЯ СТАР ЗАВЕТ
Битие Изход Левит Числа Второзаконие Исус Навиев Съдии Рут 1 Царе 2 Царе 3 Царе 4 Царе 1 Летописи 2 Летописи Ездра 
Неемия Естир Йов Псалми Притчи Еклесиаст Песен на песните Исая Еремия Плач Еремиев Езекил Данаил Осия Иоил 
Амос Авдий Йон Михей Наум Авакум Софоний Агей Захария Малахия 

БИБЛИЯ НОВ ЗАВЕТ
Матей Марко Лука Йоан Деяния Римляни 1 Коринтяни 2 Коринтяни Галатяни Ефесяни Филипяни Колосяни 1 Солунци 
2 Солунци 1 Тимотей 2 Тимотей Тит Филимон Евреи Яков 1 Петрово 2 Петрово 1 Йоаново 2 Йоаново 3 Йоаново Юда Откровение 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,

1 Коринтяни 11
1. Бивайте подражатели на мене, както съм и аз на Христа.
2. А похвалявам ви, че ме помните за всичко, като държите преданията тъй, както ви ги предадох.
3. Но желая да знаете, че глава на всеки мъж е Христос, а глава на жената е мъжът, глава пък на Христос е Бог.
4. Всеки мъж, който се моли или пророкува с покрита глава, засрамва главата си.
5. А всяка жена, която се моли или пророкува гологлава, засрамва главата си, защото това е едно и също, като да е с бръсната глава.
6. Защото, която жена се не покрива, нека остриже и косата си. Но ако е срамотно за жена да си стриже косата, или да си бръсне главата, то нека се покрива.
7. Защото мъжът не трябва да си покрива главата, понеже е образ и слава на Бога; а жената е слава на мъжа.
8. (Защото мъжът не е от жената, а жената е от мъжа;
9. понеже мъжът не бе създаден за жената, а жената за мъжа).
10. Затова жената е длъжна да има на главата си белег на власт, заради ангелите.
11. (Обаче, нито жената е без мъжа, нито мъжът без жената, в Господа;
12. защото, както жената е от мъжа, така и мъжът е чрез жената; а всичко е от Бога).
13. Сами в себе си съдете: Прилично ли е, жената да се моли Богу гологлава?
14. Не учи ли ви и самото естество, че, ако мъж оставя косата си да расте, това е позор за него,
15. но, ако жена оставя косата си да расте, това е слава за нея, защото косата й е дадена за покривало?
16. Но, ако някой мисли да се препира за това, - ние нямаме такъв обичай, нито Божиите църкви.
17. А като ви заръчвам следното, не ви похвалявам, защото се събирате, не за по-добро, но за по-лошо.
18. Защото, първо, слушам, че когато се събирате в църква, ставали разделения помежду ви; (и отчасти вярвам това;
19. защото е нужно да има и разцепление между вас, за да се яви, кои са одобрените помежду ви);
20. прочее, когато така се събирате заедно, не е възможно да ядете Господната вечеря;
21. защото на яденето всеки бърза да вземе своята вечеря преди другиго; и така един остава гладен, а друг се напива.
22. Що! къщи ли нямате, гдето да ядете и пиете? Или презирате Божията църква и посрамяте тия, които нямат нищо? Що да ви кажа? Да ви похваля ли за това? Не ви похвалвам.
23. Защото аз от Господа приех това, което ви и предадох, че Господ Исус през нощта, когато беше предаден, взе хляб,
24. и, като благодари, разчупи и рече: Това е Моето тяло, което е [разчупено] за вас; туй правете за Мое възпоминание.
25. Така взе и чашата след вечерята и рече: Тая чаша е новият завет в Моята кръв; това правете всеки път, когато пиете, за Мое възпоминание.
26. Защото всеки път, когато ядете тоя хляб и пиете [тая] чаша, възвестявате смъртта на Господа, докле дойде Той.
27. Затова, който яде хляба или пие Господната чаша недостойно, ще бъде виновен за грях против тялото и кръвта на Господа.
28. Но да изпитва човек себе си, и така да яде от хляба и да пие от чашата;
29. защото, който яде и пие без да разпознае Господното тяло, той яде и пие осъждане на себе си.
30. По тая причина мнозина между вас са слаби и болнави, а доста и са починали.
31. Но, ако разпознавахме сами себе си, не щяхме да бъдем съдени.
32. А когато биваме съдени от Господа, с това се наказваме, за да не бъдем осъдени заедно със света.
33. Затова, братя мои, когато се събирате да ядете, чакайте се един друг.
34. Ако някой е гладен, нека яде у дома си, за да не бъде събирането ви за осъждане. А за останалите работи, ще ги наредя, когато дойда.

БЕСЕДИ ОТ ТАЗИ ГЛАВА:


placeholder
V1-ON