Учителя Беинса Дуно - Петър Дънов
НАЧАЛО

Новости в сайта | Преводи - Beinsa.eu | Контакти | Дарение
Категория:

КАТАЛОГ С БЕСЕДИ
БИБЛИЯ СТАР ЗАВЕТ
Битие,   Изход,   Левит,   Числа,   Второзаконие,   Исус Навиев,   Съдии,   Рут,   1 Царе,   2 Царе,   3 Царе,   4 Царе,   1 Летописи,   2 Летописи,   Ездра ,   Неемия,   Естир,   Йов,   Псалми,   Притчи,   Еклесиаст,   Песен на песните,   Исая,   Еремия,   Плач Еремиев,   Езекил,   Данаил,   Осия,   Иоил ,   Амос,   Авдий,   Йон,   Михей,   НаумАвакум,   Софоний,   Агей,   Захария,   Малахия ,  

БИБЛИЯ НОВ ЗАВЕТ
Матей,   Марко,   Лука,   Йоан,   Деяния,   Римляни,   1 Коринтяни,   2 Коринтяни,   Галатяни,   Ефесяни,   Филипяни,   Колосяни,   1 Солунци ,   2 Солунци,   1 Тимотей,   2 Тимотей,   Тит,   Филимон,   Евреи,   Яков,   1 Петрово,   2 Петрово,   1 Йоаново,   2 Йоаново,   3 Йоаново,   Юда,   Откровение,  

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50,

Битие 11
1. А по цялата земя се употребяваше един език и един говор.
2. И като потеглюваха човеците към изток, намериха поле в Сенаарската земя, гдето се и заселиха.
3. И рекоха си един на друг: Елате, да направим тухли и да ги изпечем в огъня. Тухли употребяваха вместо камъни, а смола употребяваха вместо кал.
4. И рекоха: Елате, да си съградим град, даже кула, чийто връх да стига до небето; и да си спечелим име, да не би да се разпръснем по лицето на цялата земя.
5. А Господ слезе да види града и кулата, които градяха човеците.
6. И рече Господ: Ето, едни люде са, и всички говорят един език; и това е което са почнали да правят; и не ще може вече да им се забрани, какво да било нещо, що биха намислили да направят.
7. Елате да слезем, и там да разбъркаме езика им, тъй щото един други да не разбират езика си.
8. Така Господ ги разпръсна от там по лицето на цялата земя; а те престанаха да градят града.
9. За това той се наименува Вавилон {Т.е., Бъркотия.}, защото там Господ разбърка езика на цялата земя; и от там Господ ги разпръсна по лицето на цялата земя.
10. Ето Симовото потомство: Сим беше на сто години, а роди Арфаксада две години след потопа;
11. а откак роди Арфаксада, Сим живя петстотин години, и роди синове и дъщери.
12. Арфаксад живя тридесет и пет години и роди Сала;
13. а откак роди Сала, Арфаксад живя четиристотин и три години, и роди синове и дъщери.
14. Сала живя тридесет години и роди Евера;
15. а откак роди Евера, Сала живя четиристотин и три години, и роди синове и дъщери.
16. Евер живя тридесет и четири години и роди Фалека;
17. а откак роди Фалека, Евер живя четиристотин и тридесет години и роди синове и дъщери.
18. Фалек живя тридесет години и роди Рагава;
19. а откак роди Рагава, Фалек живя двеста и девет години и роди синове и дъщери.
20. Рагав живя тридесет и две години и роди Серуха;
21. а откак роди Серуха, Рагав живя двеста и седем години и роди синове и дъщери.
22. Серух живя тридесет години и роди Нахора;
23. а откак роди Нахора, Серух живя двеста години и роди синове и дъщери.
24. Нахор живя двадесет и девет години и роди Тара;
25. а откак роди Тара, Нахор живя сто и деветнадесет години и роди синове и дъщери.
26. Тара живя седемдесет години и роди Аврама, Нахора и Арана.
27. Ето потомството и на Тара: Тара роди Аврама, Нахора и Арана; а Аран роди Лота.
28. И Аран умря преди баща си Тара в Ур Халдейски, в родната си земя.
29. И Аврам и Нахор си взеха жени; името на Аврамовата жена бе Сарайя, а името на Нахоровата жена Мелха, дъщеря на Арана, който освен че беше баща на Мелха, беше баща и на Есха.
30. А Сарайя беше бездетна, нямаше чадо.
31. И Тара взе сина си Аврама и внука си Лота, Арановия син, и снаха си Сарайя, жената на сина си Аврама та излязоха заедно от Ур Халдейски, за да отидат в Ханаанската земя; и дойдоха в Харан, дето се и заселиха.
32. И дните на Тара станаха двеста и пет години; и Тара умря в Харан.

БЕСЕДИ ОТ ТАЗИ ГЛАВА: