Учителя Беинса Дуно - Петър Дънов
НАЧАЛО

Новости в сайта | Контакти | Дарение
Категория:
  Търсене в различните класовеПодробности при търсенеКАТАЛОГ С БЕСЕДИ
БИБЛИЯ СТАР ЗАВЕТ
Битие Изход Левит Числа Второзаконие Исус Навиев Съдии Рут 1 Царе 2 Царе 3 Царе 4 Царе 1 Летописи 2 Летописи Ездра 
Неемия Естир Йов Псалми Притчи Еклесиаст Песен на песните Исая Еремия Плач Еремиев Езекил Данаил Осия Иоил 
Амос Авдий Йон Михей Наум Авакум Софоний Агей Захария Малахия 

БИБЛИЯ НОВ ЗАВЕТ
Матей Марко Лука Йоан Деяния Римляни 1 Коринтяни 2 Коринтяни Галатяни Ефесяни Филипяни Колосяни 1 Солунци 
2 Солунци 1 Тимотей 2 Тимотей Тит Филимон Евреи Яков 1 Петрово 2 Петрово 1 Йоаново 2 Йоаново 3 Йоаново Юда Откровение 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150,

Псалми 107
1. (По слав. 106). Славете Господа, защото е благ, Защото Неговата милост трае до века.
2. Така нека говорят изкупените от Господа, Които Той изкупи от ръката на противника,
3. Като ги събра от страните, От изток и от запад, от север и от юг {Еврейски: Морето.}.
4. Едни се скитат по пустинята, по усамотен път, Без да намират населен град
5. Гладни и жадни, Душата им примираше в тях.
6. Тогава извикаха към Господа в бедствието си; И Той ги избави от утесненията им,
7. И заведе ги през прав път, За да отидат в населен град
8. Да славословят Господа за Неговата благост, И за чудесните Му дела към човешките чада;
9. Защото насища жадна душа, И гладна душа изпълня с блага.
10. Други седяха в тъмнина и в мрачна сянка, Вързани със скръб и с желязо,
11. Защото се разбунтуваха против Божиите слова, И презряха съвета на Всевишния.
12. Затова смири сърцето им с труд; Те паднаха и нямаше кой да им помогне.
13. Тогава извикаха към Господа в бедствието си; И Той ги избави от утесненията им;
14. Изведе ги из тъмнината и мрачната сянка, И разкъса оковите им.
15. Да славословят Господа за Неговата благост, И за чудесните Му дела към човешките чада;
16. Защото разби медните порти, И железните лостове сломи.
17. А пък безумните са в скръб поради беззаконните си пътища И поради неправдите си.
18. Душата им се гнуси от всяко ястие, А те се приближават до портите на смъртта.
19. Тогава викат към Господа в бедствието си; И Той ги избавя от утесненията им.
20. Изпраща словото Си та ги изцелява, И ги отървава от ямите, в които лежат.
21. Да славословят Господа за Неговата благост, И за чудесните Му дела към човешките чада;
22. И нека принасят жертви на хвала, И радостно възвестяват делата Му.
23. Ония пък, които слизат на морето в кораби, И вършат работи в големи води,
24. Те виждат делата на Господа, И чудесата Му в дълбочините,
25. Защото, когато заповядва и дига бурния вятър, Който повдига морските вълни,
26. Те се издигат до небесата, и пак се спущат до дълбочините; Душата им се топи от бедствие.
27. Люлеят се и политат като пияни, И целият им разсъдък ги напуща.
28. Тогава викат към Господа в бедствието си; И Той ги извежда от утесненията им;
29. Превръща бурята в тишина, И вълните й утихват.
30. Тогава те се веселят защото са утихнали; Така Той ги завежда на желаното от тях пристанище.
31. Да славословят Господа за Неговата благост, И за чудесните Му дела към човешките чада;
32. Нека Го и възвисяват в събранието на людете, И нека Го хвалят в заседанието на старейшините.
33. Той превръща реки в пустиня, И водни извори в суша,
34. Плодородна земя в солена пустота, Поради нечестието на жителите й.
35. Превръща пустиня във водни езера, И суха земя във водни извори;
36. И там заселва гладните, За да си основават градове за живеене,
37. И сеят ниви и садят лозя, И си добиват плодове и рожба.
38. Той ги и благославя, тъй щото те много се умножават, И не дава да се намалява добитъкът им.
39. Но пак, те се намаляват и се смиряват От угнетение, бедствие и тъга.
40. Той излива презрение върху князете, И ги прави да се скитат в пустиня, гдето няма път;
41. А немотният поставя на високо от неволя, И му дава челяд като стадо.
42. Праведните виждат това и се радват; А всяко беззаконие си затваря устата.
43. Който е мъдър нека внимава на това; И нека размишляват човеците за Господните милости.

БЕСЕДИ ОТ ТАЗИ ГЛАВА:


placeholder