Учителя Беинса Дуно - Петър Дънов
НАЧАЛО

Новости в сайта | Контакти | Дарение
Категория:
  Търсене в различните класовеПодробности при търсенеКАТАЛОГ С БЕСЕДИ
БИБЛИЯ СТАР ЗАВЕТ
Битие Изход Левит Числа Второзаконие Исус Навиев Съдии Рут 1 Царе 2 Царе 3 Царе 4 Царе 1 Летописи 2 Летописи Ездра 
Неемия Естир Йов Псалми Притчи Еклесиаст Песен на песните Исая Еремия Плач Еремиев Езекил Данаил Осия Иоил 
Амос Авдий Йон Михей Наум Авакум Софоний Агей Захария Малахия 

БИБЛИЯ НОВ ЗАВЕТ
Матей Марко Лука Йоан Деяния Римляни 1 Коринтяни 2 Коринтяни Галатяни Ефесяни Филипяни Колосяни 1 Солунци 
2 Солунци 1 Тимотей 2 Тимотей Тит Филимон Евреи Яков 1 Петрово 2 Петрово 1 Йоаново 2 Йоаново 3 Йоаново Юда Откровение 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150,

Псалми 103
1. (По слав. 102). Давидов псалом. Благославяй, душе моя, Господа, И всичко що е вътре в мене нека хвали светото Му име.
2. Благославяй, душе моя, Господа, И не забравяй ни едно от всичките Му благодеяния.
3. Той е, Който прощава всичките ти беззакония, Изцелява всичките ти болести;
4. Който изкупва от рова живота ти, Венчава те с милосърдие и благи милости;
5. Който насища с блага душата {Еврейски: Украшението.} ти, Тъй щото младостта ти се подновява като на орел.
6. Господ извършва правда и правосъдие За всичките угнетявани.
7. Направи Моисея да познае пътищата Му, И израилтяните делата Му.
8. Жалостив и милостив е Господ, Дълготърпелив и многомилостив.
9. Не ще изобличава винаги, Нито ще държи гняв до века.
10. Не е постъпил с нас според греховете ни, Нито е въздал нам според беззаконието ни.
11. Защото колкото е високо небето от земята, Толкова голяма е милостта Му към ония, които Му се боят,
12. Колкото отстои изток от запад, Толкова е отдалечил от нас престъпленията ни.
13. Както баща жали чадата си, Така Господ жали ония, които Му се боят.
14. Защото Той познава нашия състав, Помни, че ние сме пръст.
15. Дните на човека са като трева; Като полски цвят, така цъфти.
16. Защото като преминава вятърът над него, и няма го, И мястото му го не познава вече.
17. Но милостта на Господа е от века и до века върху ония, които Му се боят. И правдата Му върху внуците
18. На ония, които пазят завета Му, И помнят заповедите Му, за да ги изпълняват.
19. Господ е поставил престола Си на небето; И Неговото царство владее над всичко.
20. Благославяйте Господа, вие ангели Негови, Мощни със сила, които изпълняват словото Му, Като слушате гласа на словото Му
21. Благославяйте Господа, всички Негови войнства, Негови служители, които изпълнявате волята Му.
22. Благославяйте Господа, всички Негови дела. Във всяко място на владението Му. Благославяй душе моя, Господа.

БЕСЕДИ ОТ ТАЗИ ГЛАВА:


placeholder