Учителя Беинса Дуно - Петър Дънов
НАЧАЛО

Новости в сайта | Контакти | Дарение
Категория:
  Търсене в различните класовеПодробности при търсенеКАТАЛОГ С БЕСЕДИ
БИБЛИЯ СТАР ЗАВЕТ
Битие Изход Левит Числа Второзаконие Исус Навиев Съдии Рут 1 Царе 2 Царе 3 Царе 4 Царе 1 Летописи 2 Летописи Ездра 
Неемия Естир Йов Псалми Притчи Еклесиаст Песен на песните Исая Еремия Плач Еремиев Езекил Данаил Осия Иоил 
Амос Авдий Йон Михей Наум Авакум Софоний Агей Захария Малахия 

БИБЛИЯ НОВ ЗАВЕТ
Матей Марко Лука Йоан Деяния Римляни 1 Коринтяни 2 Коринтяни Галатяни Ефесяни Филипяни Колосяни 1 Солунци 
2 Солунци 1 Тимотей 2 Тимотей Тит Филимон Евреи Яков 1 Петрово 2 Петрово 1 Йоаново 2 Йоаново 3 Йоаново Юда Откровение 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,

1 Коринтяни 10
1. Защото, братя, желая да знаете, че, макар да са били бащите ни всички под облака, и всички да са минали през морето,
2. и в облака и в морето всички да са били кръстени от Моисея,
3. и всички да са яли от същата духовна храна,
4. и всички да са пили от същото духовно питие, (защото пиеха от една духовна канара, която ги придружаваше; и тая канара бе Христос),
5. пак в повечето от тях Бог не благоволи; затова ги измори в пустинята.
6. А в тия неща те ни станаха примери, та да не похотствуваме за злото, както и те похотствуваха.
7. Нито бивайте идолопоклонници, както някои от тях според писаното: "Людете седнаха да ядат и да пият, и станаха да играят".
8. Нито да блудствуваме, както блудствуваха някои от тях, и паднаха в един ден двадесет и три хиляди души.
9. Нито да изпитваме Господа, както някои от тях Го изпитаха, и погинаха от змиите.
10. Нито роптайте, както възроптаха някои от тях, и погинаха от изтребителя.
11. А всичко това им се случи за примери, и се написа за поука нам, върху които са стигнали последните времена.
12. Така щото, който мисли, че стои, нека внимава да не падне.
13. Никакво изпитание не ви е постигнало освен това, което може да носи човек; обаче, Бог е верен, Който няма да ви остави да бъдете изпитани повече, отколкото ви е силата, но заедно с изпитанието ще даде и изходен път, така щото да можете да го издържите.
14. Затова, възлюбени мои, бягайте от идолопоклонството.
15. Говоря като на разумни човеци; сами вие съдете за това, което казвам.
16. Чашата, която биде благословена, и която ние благославяме, не е ли това да имаме общение в Христовата кръв? Хлябът, който пречупваме, не е ли да имаме общение в Христовото тяло?
17. тъй като ние, ако и да сме мнозина, сме един хляб, едно тяло, понеже всички в единия хляб участвуваме.
18. Гледайте Израиля по плът; тия, които ядат жертвите, нямат ли общение в олтара? Тогава що?
19. Казвам ли аз, че идоложертвеното е нещо, или че идолът е нещо? Не.
20. Но казвам, че онова, което жертвуват езичниците, жертвуват го на бесовете, а не на Бога; но аз не желая вие да имате общение с бесовете.
21. Не можете да пиете Господната чаша и бесовската чаша; не можете да участвувате в Господната трапеза и в бесовската трапеза.
22. Или искаме да подбудим Господа на ревнивост? Ние по-силни ли сме от Него?
23. Всичко е позволено, но не всичко е полезно; всичко е позволено, но не всичко е назидателно.
24. Никой да не търси своята лична полза, но всеки ползата на другиго.
25. Всичко, що се продава на месарницата, яжте без да изпитвате за него заради съвестта си;
26. защото "Господна е земята и всичко що има в нея".
27. Ако някой от невярващите ви покани на угощение, и вие желаете да отидете, яжте каквото сложат пред вас, без да изпитвате за него заради съвестта си.
28. Но, ако някой ви рече: Това е било принесено в жертва, не яжте, заради тогова, който ви е известил, и заради съвестта, -
29. съвест, казвам, не твоята, но на другия; (понеже, защо да се съди моята свобода от друга съвест?
30. Ако аз с благодарение Богу участвувам в яденето, защо да ме злословят за онова, за което благодаря?)
31. И тъй, ядете ли, пиете ли, нещо ли вършите, всичко вършете за Божията слава.
32. Не ставайте съблазън ни на юдеи, ни на гърци, нито на Божията църква;
33. както и аз угождавам на всички във всичко, като търся не своята си полза, но ползата на мнозина, за да се спасят.

БЕСЕДИ ОТ ТАЗИ ГЛАВА:


placeholder
V1-ON