Учителя Беинса Дуно - Петър Дънов
НАЧАЛО

Категория:

КАТАЛОГ С БЕСЕДИ
БИБЛИЯ СТАР ЗАВЕТ
Битие,   Изход,   Левит,   Числа,   Второзаконие,   Исус Навиев,   Съдии,   Рут,   1 Царе,   2 Царе,   3 Царе,   4 Царе,   1 Летописи,   2 Летописи,   Ездра ,   Неемия,   Естир,   Йов,   Псалми,   Притчи,   Еклесиаст,   Песен на песните,   Исая,   Еремия,   Плач Еремиев,   Езекил,   Данаил,   Осия,   Иоил ,   Амос,   Авдий,   Йон,   Михей,   НаумАвакум,   Софоний,   Агей,   Захария,   Малахия ,  

БИБЛИЯ НОВ ЗАВЕТ
Матей,   Марко,   Лука,   Йоан,   Деяния,   Римляни,   1 Коринтяни,   2 Коринтяни,   Галатяни,   Ефесяни,   Филипяни,   Колосяни,   1 Солунци ,   2 Солунци,   1 Тимотей,   2 Тимотей,   Тит,   Филимон,   Евреи,   Яков,   1 Петрово,   2 Петрово,   1 Йоаново,   2 Йоаново,   3 Йоаново,   Юда,   Откровение,  

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50,

Битие 10
1. Ето потомството на Ноевите синове, Сима, Хама и Яфета; че и на тях се родиха синове след потопа.
2. Яфетови синове: Гомер, Магог, Мадай, Яван, Тувал, Мосох и Тирас.
3. А Гомерови синове: Асханаз, Рифат и Тогарма.
4. А Яванови синове: Елисей, Тарсис, Китим и Доданим.
5. От тях се разделиха островите на народите, в техните земи, всеки според езика си, според племето си, в народите си.
6. Хамови синове: Хус, Мицраим, Фут и Ханаан.
7. А Хусови синове: Сева, Евила, Савта, Раама и Савтека; а Раамови синове: Шева и Дедан.
8. Хус роди и Нимрода. Той пръв стана силен на земята.
9. Той беше голям ловец пред Господа; затова се казва: Като Нимрода, голям ловец пред Господа.
10. Първо той царува над Вавилон Ерех, Акад и Халне, в Сенаарската земя.
11. От тая земя излезе и отиде в Асирия, та съгради Ниневия, Роовот-Ир, Халах
12. и Ресен между Ниневия и Халах (който е големият град).
13. А Мицраим роди Лудим, Анамим, Леавим, Нафтухим,
14. Патрусим, Каслухим (от които произлязоха филистимците) и Кафторим.
15. А Ханаан роди: първородния си син Сидон, после Хет,
16. евусейците, аморейците, гергесейците,
17. евейците, арукейците, асенейците,
18. арвадците, цемарейците и аматейците; и след това ханаанските племена се пръснаха.
19. Пределът на ханаанците беше от Сидон, като се отива за Герар до Газа, и като се отива за Содом и Гомор, Адма и Цевоим до Лаша.
20. Тия са Хамовите синове в земите си, в народите си, според племената си, според езиците си.
21. Родиха се тъй също чада на Сима, баща на всичките Еверовци и по-стар брат на Яфета.
22. Симови синове: Елам, Асур, Арфаксад, Луд и Арам.
23. А Арамови синове: Уз, Ул, Гетер и Маш.
24. И Арфаксад роди Сала, а Сала роди Евера.
25. И на Евера се родиха двама сина; името на единия беше Фалек {Т.е., Разделение.}, защото в неговите дни се разпредели земята; а името на брата му беше Иоктан.
26. Иоктан роди Алмодада, Шалефа, Хацармавета, Яраха.
27. Адорама, Узала, Дикла,
28. Овала, Авимаила, Шева,
29. Офира, Евила и Иовава; всички тия бяха Иоктанови синове.
30. Техните поселения бяха от Меша, като се отива за Сефар, източната планина.
31. Тия са Симовите синове в земите си, според племената си, според езиците си, според народите си.
32. Тия са племената на Ноевите синове според поколенията им, в народите им; и от тях се отделиха народите по земята след потопа.

БЕСЕДИ ОТ ТАЗИ ГЛАВА: