Учителя Беинса Дуно - Петър Дънов
НАЧАЛО

Новости в сайта | Контакти | Дарение
Категория:
  Търсене в различните класовеПодробности при търсенеКАТАЛОГ С БЕСЕДИ
БИБЛИЯ СТАР ЗАВЕТ
Битие Изход Левит Числа Второзаконие Исус Навиев Съдии Рут 1 Царе 2 Царе 3 Царе 4 Царе 1 Летописи 2 Летописи Ездра 
Неемия Естир Йов Псалми Притчи Еклесиаст Песен на песните Исая Еремия Плач Еремиев Езекил Данаил Осия Иоил 
Амос Авдий Йон Михей Наум Авакум Софоний Агей Захария Малахия 

БИБЛИЯ НОВ ЗАВЕТ
Матей Марко Лука Йоан Деяния Римляни 1 Коринтяни 2 Коринтяни Галатяни Ефесяни Филипяни Колосяни 1 Солунци 
2 Солунци 1 Тимотей 2 Тимотей Тит Филимон Евреи Яков 1 Петрово 2 Петрово 1 Йоаново 2 Йоаново 3 Йоаново Юда Откровение 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50,

Битие 10
1. Ето потомството на Ноевите синове, Сима, Хама и Яфета; че и на тях се родиха синове след потопа.
2. Яфетови синове: Гомер, Магог, Мадай, Яван, Тувал, Мосох и Тирас.
3. А Гомерови синове: Асханаз, Рифат и Тогарма.
4. А Яванови синове: Елисей, Тарсис, Китим и Доданим.
5. От тях се разделиха островите на народите, в техните земи, всеки според езика си, според племето си, в народите си.
6. Хамови синове: Хус, Мицраим, Фут и Ханаан.
7. А Хусови синове: Сева, Евила, Савта, Раама и Савтека; а Раамови синове: Шева и Дедан.
8. Хус роди и Нимрода. Той пръв стана силен на земята.
9. Той беше голям ловец пред Господа; затова се казва: Като Нимрода, голям ловец пред Господа.
10. Първо той царува над Вавилон Ерех, Акад и Халне, в Сенаарската земя.
11. От тая земя излезе и отиде в Асирия, та съгради Ниневия, Роовот-Ир, Халах
12. и Ресен между Ниневия и Халах (който е големият град).
13. А Мицраим роди Лудим, Анамим, Леавим, Нафтухим,
14. Патрусим, Каслухим (от които произлязоха филистимците) и Кафторим.
15. А Ханаан роди: първородния си син Сидон, после Хет,
16. евусейците, аморейците, гергесейците,
17. евейците, арукейците, асенейците,
18. арвадците, цемарейците и аматейците; и след това ханаанските племена се пръснаха.
19. Пределът на ханаанците беше от Сидон, като се отива за Герар до Газа, и като се отива за Содом и Гомор, Адма и Цевоим до Лаша.
20. Тия са Хамовите синове в земите си, в народите си, според племената си, според езиците си.
21. Родиха се тъй също чада на Сима, баща на всичките Еверовци и по-стар брат на Яфета.
22. Симови синове: Елам, Асур, Арфаксад, Луд и Арам.
23. А Арамови синове: Уз, Ул, Гетер и Маш.
24. И Арфаксад роди Сала, а Сала роди Евера.
25. И на Евера се родиха двама сина; името на единия беше Фалек {Т.е., Разделение.}, защото в неговите дни се разпредели земята; а името на брата му беше Иоктан.
26. Иоктан роди Алмодада, Шалефа, Хацармавета, Яраха.
27. Адорама, Узала, Дикла,
28. Овала, Авимаила, Шева,
29. Офира, Евила и Иовава; всички тия бяха Иоктанови синове.
30. Техните поселения бяха от Меша, като се отива за Сефар, източната планина.
31. Тия са Симовите синове в земите си, според племената си, според езиците си, според народите си.
32. Тия са племената на Ноевите синове според поколенията им, в народите им; и от тях се отделиха народите по земята след потопа.

БЕСЕДИ ОТ ТАЗИ ГЛАВА:


placeholder
V1-ON