Учителя Беинса Дуно - Петър Дънов
НАЧАЛО

Новости в сайта | Преводи - Beinsa.eu | Контакти | Дарение
Категория:
  Търсене в различните класовеПодробности при търсенеКАТАЛОГ С БЕСЕДИ
БИБЛИЯ СТАР ЗАВЕТ
Битие Изход Левит Числа Второзаконие Исус Навиев Съдии Рут 1 Царе 2 Царе 3 Царе 4 Царе 1 Летописи 2 Летописи Ездра 
Неемия Естир Йов Псалми Притчи Еклесиаст Песен на песните Исая Еремия Плач Еремиев Езекил Данаил Осия Иоил 
Амос Авдий Йон Михей Наум Авакум Софоний Агей Захария Малахия 

БИБЛИЯ НОВ ЗАВЕТ
Матей Марко Лука Йоан Деяния Римляни 1 Коринтяни 2 Коринтяни Галатяни Ефесяни Филипяни Колосяни 1 Солунци 
2 Солунци 1 Тимотей 2 Тимотей Тит Филимон Евреи Яков 1 Петрово 2 Петрово 1 Йоаново 2 Йоаново 3 Йоаново Юда Откровение 

1, 2, 3, 4,

Филипяни 1
1. Павел и Тимотей, слуги Исус Христови, до всичките в Христа Исуса светии, които са във Филипи, заедно с епископите и дяконите:
2. Благодат и мир да бъде на Вас от Бога, нашия Отец и от Господа Исуса Христа.
3. Благодаря на моя Бог всеки път, когато си спомням за вас,
4. винаги във всяка моя молитва, като се моля за всички вас с радост,
5. за вашето участие в делото на благовестието от първия ден дори до сега;
6. като съм уверен именно в това, че оня, който е почнал добро дело във вас, ще го усъвършенствува до деня на Исуса Христа.
7. И право е да мисля това за всички вас, понеже ви имам на сърце, тъй като вие всички сте съучастници с мене в благодатта, както в оковите ми, тъй и в защитата и в утвърждението на благовестието.
8. Защото Бог ми е свидетел как милея за всички ви с милосърдие Исус Христово.
9. И затова се моля, щото любовта ви да бъде все повече и повече изобилно просветена и всячески проницателна,
10. за да изпитвате нещата, които се различават, та да бъдете искрени и незлобни до деня на Христа,
11. изпълнени с плодовете на правдата, които са чрез Исуса Христа, за слава и хвала на Бога.
12. А желая да знаете, братя, че това, което ме сполетя, спомогна повече за преуспяване на благовестието,
13. до толкоз, щото стана известно на цялата претория и на всички други, че съм в окови за Христа;
14. и повечето от братята на Господа, одързостени от успеха в оковите ми, станаха по-смели да говорят Божието слово без страх.
15. Някои наистина проповядват Христа дори от завист и от препирлив дух, а някои и от добра воля.
16. Едните правят това от любов, като знаят, че съм поставен да защищавам благовестието;
17. а другите възвестяват Христа от партизанство, не искрено, като мислят да ми притурят тъга в оковите ми.
18. Тогава що? Само туй, че по всякакъв начин, било престорено или истинно, Христос се проповядва; и затова аз се радвам, и ще се радвам.
19. Защото зная, че това ще излезе за моето спасение чрез вашата молитва и даването на мене Духа Исус Христов,
20. според усърдното ми очакване и надежда, че няма в нищо да се посрамя, но, че, както всякога, така и сега, ще възвелича Христа в тялото си с пълно дръзновение, било чрез живот, или чрез смърт.
21. Защото за мене да живея е Христос, а да умра, придобивка.
22. Но ако живея в тялото, това значи плод от делото ми; и така що да избера не зная,
23. но съм на тясно между двете, понеже имам желание да отида и да бъда с Христа, защото, това би било много по-добре;
24. но да остана в тялото е по-нужно за вас.
25. И като имам тая увереност, зная, че ще остана и ще пребъда с всички вас за вашето преуспяване и радост във вярата;
26. тъй щото, чрез моето завръщане между вас, да можете поради мене много да се хвалите в Исуса Христа.
27. Само се обхождайте достойно на Христовото благовестие, тъй щото, било че дойда и ви видя, или че не съм при вас, да чуя за вас, че стоите твърдо в един дух и се подвизавате единодушно за вярата на благовестието,
28. и че в нищо не се плашите от противниците; което е доказателство за тяхната погибел, а на вас за спасение, и то от Бога;
29. защото, относно Христа, вам е дадено не само да вярвате в Него, но и да страдате за Него;
30. като имате същата борба, каквато сте видели, че аз имам, и сега чувате, че съм имал.

БЕСЕДИ ОТ ТАЗИ ГЛАВА:
    ● Законът на ограничението и законът на свободата, ООК


placeholder
V1-ON