Учителя Беинса Дуно - Петър Дънов
НАЧАЛО

Категория:

КАТАЛОГ С БЕСЕДИ
БИБЛИЯ СТАР ЗАВЕТ
Битие,   Изход,   Левит,   Числа,   Второзаконие,   Исус Навиев,   Съдии,   Рут,   1 Царе,   2 Царе,   3 Царе,   4 Царе,   1 Летописи,   2 Летописи,   Ездра ,   Неемия,   Естир,   Йов,   Псалми,   Притчи,   Еклесиаст,   Песен на песните,   Исая,   Еремия,   Плач Еремиев,   Езекил,   Данаил,   Осия,   Иоил ,   Амос,   Авдий,   Йон,   Михей,   НаумАвакум,   Софоний,   Агей,   Захария,   Малахия ,  

БИБЛИЯ НОВ ЗАВЕТ
Матей,   Марко,   Лука,   Йоан,   Деяния,   Римляни,   1 Коринтяни,   2 Коринтяни,   Галатяни,   Ефесяни,   Филипяни,   Колосяни,   1 Солунци ,   2 Солунци,   1 Тимотей,   2 Тимотей,   Тит,   Филимон,   Евреи,   Яков,   1 Петрово,   2 Петрово,   1 Йоаново,   2 Йоаново,   3 Йоаново,   Юда,   Откровение,  

1, 2, 3, 4,

Филипяни 1
1. Павел и Тимотей, слуги Исус Христови, до всичките в Христа Исуса светии, които са във Филипи, заедно с епископите и дяконите:
2. Благодат и мир да бъде на Вас от Бога, нашия Отец и от Господа Исуса Христа.
3. Благодаря на моя Бог всеки път, когато си спомням за вас,
4. винаги във всяка моя молитва, като се моля за всички вас с радост,
5. за вашето участие в делото на благовестието от първия ден дори до сега;
6. като съм уверен именно в това, че оня, който е почнал добро дело във вас, ще го усъвършенствува до деня на Исуса Христа.
7. И право е да мисля това за всички вас, понеже ви имам на сърце, тъй като вие всички сте съучастници с мене в благодатта, както в оковите ми, тъй и в защитата и в утвърждението на благовестието.
8. Защото Бог ми е свидетел как милея за всички ви с милосърдие Исус Христово.
9. И затова се моля, щото любовта ви да бъде все повече и повече изобилно просветена и всячески проницателна,
10. за да изпитвате нещата, които се различават, та да бъдете искрени и незлобни до деня на Христа,
11. изпълнени с плодовете на правдата, които са чрез Исуса Христа, за слава и хвала на Бога.
12. А желая да знаете, братя, че това, което ме сполетя, спомогна повече за преуспяване на благовестието,
13. до толкоз, щото стана известно на цялата претория и на всички други, че съм в окови за Христа;
14. и повечето от братята на Господа, одързостени от успеха в оковите ми, станаха по-смели да говорят Божието слово без страх.
15. Някои наистина проповядват Христа дори от завист и от препирлив дух, а някои и от добра воля.
16. Едните правят това от любов, като знаят, че съм поставен да защищавам благовестието;
17. а другите възвестяват Христа от партизанство, не искрено, като мислят да ми притурят тъга в оковите ми.
18. Тогава що? Само туй, че по всякакъв начин, било престорено или истинно, Христос се проповядва; и затова аз се радвам, и ще се радвам.
19. Защото зная, че това ще излезе за моето спасение чрез вашата молитва и даването на мене Духа Исус Христов,
20. според усърдното ми очакване и надежда, че няма в нищо да се посрамя, но, че, както всякога, така и сега, ще възвелича Христа в тялото си с пълно дръзновение, било чрез живот, или чрез смърт.
21. Защото за мене да живея е Христос, а да умра, придобивка.
22. Но ако живея в тялото, това значи плод от делото ми; и така що да избера не зная,
23. но съм на тясно между двете, понеже имам желание да отида и да бъда с Христа, защото, това би било много по-добре;
24. но да остана в тялото е по-нужно за вас.
25. И като имам тая увереност, зная, че ще остана и ще пребъда с всички вас за вашето преуспяване и радост във вярата;
26. тъй щото, чрез моето завръщане между вас, да можете поради мене много да се хвалите в Исуса Христа.
27. Само се обхождайте достойно на Христовото благовестие, тъй щото, било че дойда и ви видя, или че не съм при вас, да чуя за вас, че стоите твърдо в един дух и се подвизавате единодушно за вярата на благовестието,
28. и че в нищо не се плашите от противниците; което е доказателство за тяхната погибел, а на вас за спасение, и то от Бога;
29. защото, относно Христа, вам е дадено не само да вярвате в Него, но и да страдате за Него;
30. като имате същата борба, каквато сте видели, че аз имам, и сега чувате, че съм имал.

БЕСЕДИ ОТ ТАЗИ ГЛАВА:
    ● Законът на ограничението и законът на свободата, ООК